Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Promotie Simona Stoica

11 mei 2012
Simona Stoica
Simona Stoica

Op 11 mei zal Simona Stoica haar proefschrift 'Causal and unitary scattering amplitudes compliant with crossing symmetry at low energy' verdedigen.

Locatie: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Tijd: 12:45 uur

Promotor: O. Scholten, M.F.M. Lutz (GSI Darmstadt)

 

Voorstudie Antiproton-annihilatie experiment PANDA

Het Antiproton-annihilatie experiment van het GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt ( PANDA ) is een breed wetenschappelijk programma waarvan de studie van exotische hadronen, ‘strange’- en ’charmed’-baryonen, het spectrum van charmonium en de structuur van het nucleon de belangrijkste onderdelen zijn. Simona Stoica verrichtte op het KVI een theoretische voorstudie.

In de natuurkunde wordt algemeen het idee aanvaard dat quantumchromodynamica (QCD) de fundamentele theorie is van de sterke kernkracht. De zelfkoppeling van gluonen in QCD laat de voorspelling toe van exotische hadronische systemen, die verschillen van de klassieke quarkmodeltoestanden. Voor het identificeren van de structuur van deze exotische toestanden zijn zeer nauwkeurige experimenten met spin/pariteits-bepalingen en metingen van vervalswaarschijnlijkheden van doorslaggevende aard.

De aanpak die Simona Stoica in haar promotieonderzoek volgt, begint met het benoemen van de algemene eigenschappen van een verstrooiingsamplitude: unitariteit, covariantie, analyticiteit en deeltjesverwisselingssymmetrie. Covariante partiële-golfamplitudes zijn een uitstekend beginpunt voor het analyseren van baryon-antibaryonverstrooiing in een covariante gekoppelde-kanalenaanpak die rekening houdt met causaliteit en gekoppelde-kanalenunitariteit. De kinematische beperkingen in de heliciteitspartiële-golfamplitudes worden geëlimineerd door niet-unitaire transformatiematrices die de begin- en eindheliciteitstoestanden op nieuwe covariante toestanden afbeelden.

Simona Stoica
Volledige tekst proefschrift

Stoica voerde een serie berekeningen uit voor een 2x2 gekoppelde-kanalen wisselwerking. Hiermee onderzocht zij de effecten van een zwakke, gemiddelde en sterke koppeling op de covariante partiële-golfamplitudes zoals uitgerekend met de N/D methode. Voor een volgende stap moeten covariante partiële-golfamplitudes gebruikt worden om de gekoppelde-kanalenruimte uit te breiden met meson-nucleon- en meson-mesontoestanden.

Simona Stoica (Roemenië, 1982) studeerde natuurkunde aan de University of Boekarest. Het onderzoek werd uitgevoerd bij KVI in Groningen en werd gefinancierd in het kader van de samenwerking tussen GSI Darmstadt en KVI.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:32
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws