Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 16

18 april 2012

Opinie

‘Rutte staart zich blind op economische kilometerteller’

De onderhandelaars in het Catshuis willen afspraken maken om de Nederlandse economie weer op gang te krijgen. Daarbij tonen ze echter alleen belangstelling voor reductie van de staatsschuld en groei van de economie, aldus Bert Scholtens, hoogleraar economie en duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Dat is een eenzijdige blik. Premier Rutte staart zich blind op de kilometerteller van groei en staatsschuld. De kans is groot dat hij zo brokken maakt.’ › lees verder

Contact: Bert Scholtens, tel. 050 363 7064/3685, e-mail: l.j.r.scholtens@rug.nl

RUG en Hanzehogeschool Groningen onthullen Olympische Wand

De Hanzehogeschool Groningen en de RUG zetten studenten en medewerkers in de schijnwerpers, die hun studie of dienstverband combineerden met een deelname aan de Olympische Spelen. Zij krijgen een ereplaats op de Olympische Wand die vrijdag 20 april onthuld wordt in het Sportcentrum van de ACLO op het Zernikecomplex. › lees verder


Oratie

Depressie als continuüm; je ziet het pas als je het door hebt

Prof.dr. Robert Schoevers gaat tijdens zijn oratie in op de prevalentie van depressie en angststoornissen bij volwassenen en kinderen, en op interventies om deze te voorkomen dan wel gericht te behandelen. Daarbij staat het continuüm van symptomen centraal - van een depressie kun je veel of weinig last hebben, een depressie kan kort of lang duren, en vanzelf overgaan of niet. Of is het niet zo simpel en moeten we op zoek naar andere manieren om verschillende vormen van depressie te onderscheiden? Moeten we patiënten dagelijks bemeten via apps op de smartphone om het individuele profiel van depressie bij die ene persoon op het spoor te komen? Moeten we op zoek naar fysiologische profielen van depressie? De uitdaging voor de psychiatrie is om mensen die behandeling te geven die ze nodig hebben, niet meer en niet minder. Daarvoor is onderzoek naar de onderliggende ziektemechanismen noodzakelijk. › lees verder


Promoties

Meer licht op microleven in de diepzee

In de diepzee is het aardedonker en er heerst een extreem hoge druk. Onderzoek ter plaatse is navenant moeilijk Toch weten we dat er ook onder dergelijke omstandigheden leven mogelijk is. De wetenschap leverde daarvoor de bewijzen, tot en met ontdekkingen van vissen met de meest bizarre verschijningsvormen. Daniele de Corte richtte zich op het - zo mogelijk nog onbekendere - microleven in de diepzee. Hij toonde onder meer aan dat in de diepe en donkere oceaan de dynamiek in de verhoudingen tussen virus en gastheer hoger is dan eerder werd aangenomen en dat de verhoudingen mee veranderen met de omgeving. › lees verder

Koolmezen vertikken het nóg eerder te broeden

Luc te Marvelde onderzocht waarom koolmezen het vertikken om hun broedperiode nóg verder aan te passen aan de klimaatsverandering dan ze tot nu toe al gedaan hebben. Zijn resultaten wijzen in de richting van een tekort aan insecten om vroeg genoeg te kunnen leggen. Te laat leggen is daardoor waarschijnlijk de best mogelijke optie. Het broedsucces van veel bosvogels, waaronder koolmezen, hangt af van de timing van het broeden ten opzichte van de jaarlijkse rupsenpiek. Door klimaatsverandering vindt de rupsenpiek nu gemiddeld drie weken eerder plaats dan 30 jaar geleden. Koolmezen zijn ook vroeger gaan broeden, maar niet vroeg genoeg om de verschuiving van het voedselaanbod voor hun jongen bij te benen. › lees verder

Eileg koolmees bij temperatuurstijging is genetisch bepaald

Sonja Schaper onderzocht de rol van de buitentemperatuur bij de timing van het leggen van eieren door de koolmees. De vraag hoe soorten zich aanpassen aan een veranderende omgeving staat centraal in de ecologie en de evolutiebiologie. Levensfasen die veel energie kosten, zoals voortplanting, moeten worden gesynchroniseerd met gunstige omgevingsfactoren om fitness te maximaliseren. Aangezien het optimale tijdstip van deze gebeurtenissen varieert van jaar tot jaar, zijn organismen in staat om de timing van voorplanting af te stemmen op hun omgeving. › lees verder

Hoe werkt informele macht in organisaties?

Onder welke omstandigheden verkrijgen individuen in een organisatie informele macht? En: onder welke omstandigheden beïnvloedt informele macht de dynamiek van groepen (bijv. het ontstaan van vriendschappen) en heeft het gevolgen voor het individu (bijv. welzijn)? Daarover gaat het onderzoek van Alona Labun. Zij levert een theoretische bijdrage aan de introductie van een dynamische geïntegreerde benadering van het onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van informele invloed in organisaties. › lees verder

Nader inzicht in nierschade bij ouderdomsdiabetes

Ouderdomsdiabetes ofwel type 2 diabetes mellitus (T2DM), is de meest voorkomende vorm van diabetes. Het aantal patiënten met T2DM neemt snel toe als gevolg van bevolkingsgroei, vergrijzing, verstedelijking en door toename van obesitas en lichamelijke inactiviteit. Een veel voorkomende complicatie van diabetes is schade aan de nieren, een aandoening die bekend staat als diabetische nefropathie en kan leiden tot chronisch nierfalen. Gezien de verwachte toename in het aantal diabetespatiënten, zijn er dringend nieuwe therapieën nodig om diabetische nefropathie te voorkomen, of de progressie ervan te stoppen. Promovenda Magdalena Mazagova ontdekte dat het eiwit GDF15 een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van diabetische nefropathie. Mogelijk is dit een aangrijpingspunt voor nieuw te ontwikkelen therapieën. › lees verder

Gebruiksmogelijkheden tromboelastografie nader in kaart gebracht

Tromboelastografie (TEG) is een test waarmee de stollingsstatus van het bloed aan het bed van de patiënt in kaart kan worden gebracht. De test levert snel resultaten op. Oorspronkelijk werd hij voornamelijk in de lever-, cardio- en traumachirurgie gebruikt bij de analyse en correctie van complexe stollingsstoornissen. Tegenwoordig wordt TEG in veel meer deelgebieden van de geneeskunde toegepast, zowel voor onderzoek als behandeling. Wilfried Roeloffzen brengt in zijn proefschrift de gebruiksmogelijkheden van TEG nader in kaart en zet voor- en nadelen van diverse methoden tegen elkaar af. › lees verder

Ontwerp en constructie van moleculaire machines

Het promotieonderzoek van Nopporn Ruangsupapichat richt zich op het ontwerp, de synthese en de ontwikkeling van moleculaire motoren en hun toepassingen. Ruangsupapichat is een van hoofdauteurs van een Nature-artikel waarin een vierwielig nanovoertuig wordt beschreven dat zich over een van oppervlakte kan voortbewegen. In dat onderzoek werkten Groningse chemici samen met natuurkundigen van de universiteit van Zürich. › persbericht over het Nature-artikel › lees verder

Onderzoek naar plastic zonnecellen

De vraag naar bruikbare energie stijgt. Daarom zijn nieuwe economisch haalbare energiebronnen nodig, zoals zonnecellen, die licht absorberen en direct omzetten in elektrische stroom. De laatste jaren wordt veel onderzoek gedaan naar ‘plastic’ oftewel ‘organische’ zonnecellen. Ook het proefschrift van Jan Derk Kotlarski richt zich daarop. › lees verder

Opvoedingsinterventieprogramma Portage aangepast

Het Portage Programma is een vroegtijdig interventieprogramma, dat is ontwikkeld als thuisbegeleidingsprogramma voor gezinnen met kinderen tussen de 0 en 6 jaar met problemen in de opvoedingssituatie. Promovenda Aafke Hoekstra heeft het Portage Programma op drie punten herzien. › lees verder

Griekse agora: bruisende en belangrijke ruimte

Het leven op de Griekse ‘agora’ was bruisender, dynamischer en belangrijker voor het functioneren van de stad dan tot nu toe aangenomen. Dat stelt Chris Dickenson op basis van zijn promotieonderzoek. De agora was een levendige openbare ruimte tot ver in de Romeinse periode, die zeer belangrijk bleef voor het functioneren van het politieke leven in de stad. › lees verder

Warped Extra Dimensions

Het langetermijn doel van het onderzoek van Avihay Kadosh is het opstellen van een nieuw uniform raamwerk voor Warped Extra Dimensies (WED). In zijn proefschrift zet Kadosh hier een multidisciplinaire modelstudie voor op de rails. › lees verder

Multitasken is lang niet altijd efficiënt en vraagt om keuzes

Promotie Jelmer Borst › persbericht

Affectieve muziekspeler is perfecte DJ

Promotie Marjolein van der Zwaag › persbericht


Diversen

Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen

De laatste jaren is het aantal ADHD-diagnoses enorm toegenomen, terwijl het voor veel kinderen mogelijk en beter is om buiten het psychiatrisch circuit te blijven. Wanneer het gedrag van een kind in het ‘hokje’ ADHD past, is het eerste advies aan ouders meestal: medicatie. Maar medicatie heeft grote nadelen en in veel gevallen kan worden volstaan met ouder- en leerkrachttraining. RUG-onderzoekster Laura Batstra belicht in haar net verschenen boek de valkuilen van de psychiatrische diagnostiek. Zij bepleit een kindvriendelijkere behandeling van drukke en dromerige kinderen, waardoor overdiagnose wordt voorkomen zonder onderbehandeling te riskeren. › lees verder

Symposium over marktwerking in de gezondheidszorg

De Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen organiseren in samenwerking met het Healthy Ageing Network Noord-Nederland het symposium ‘Marktwerking in de gezondheidszorg, ons een zorg?!’ De bijeenkomst vindt plaats op 14 mei 2012 in het Academiegebouw aan de Broerstraat 5 te Groningen. › lees verder

In Beeld: René Veenstra n.a.v. de Dag tegen het Pesten

lees verder

In Beeld: Niels Taatgen n.a.v. de discussie over handsfree bellen

lees verder


Personalia

Andrej Zwitter bijzonder hoogleraar Internationale Betrekkingen

Andrej Zwitter is bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid benoemd tot bijzonder hoogleraar Internationale Betrekkingen. De leerstoel is ingesteld vanwege het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ). In deze hoedanigheid zal hij onderwijs verzorgen en onderzoek verrichten en begeleiden op het vakgebied van de Internationale Betrekkingen, waarbij in het bijzonder aandacht zal worden gegeven aan de interactie van recht en politiek in internationale conflictsituaties. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - Het veelbewogen leven van de aarde

We waren niet alleen - Fred Spoor

24 april 2012

Studium Generale Groningen ism. Expertisecentrum Ethiek in de zorg en de Junior Scientific Masterclass van het UMCG

Jan Swinkels: Dokters, ziekte, zorg - Met andere ogen: de massamedia

25 april 2012

Studium Generale Groningen ism. Groninger Forum, Faculteit Wijsbegeerte (RUG) en Selexyz Scholtens

Groningse Nacht van de Filosofie - Met oa. Bert Keizer, Coen Simon en Barbara Stok

26 april 2012

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws