Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 14

04 april 2012

Opinie

‘Meer investeringen nodig in beveiliging ICT-systemen’

Het grote publiek onderschat de ernst van de ramp die ontstaat als de ICT het laat afweten in bijvoorbeeld het bankwezen, de energiesector of de logistiek. Weliswaar is de kans op zo’n ramp gering, maar overheden en bedrijven moeten die nog veel kleiner maken door te investeren in de veiligheid van hun systemen. Dat zegt prof.dr.ir. Hans Wortmann, hoogleraar informatiemanagement aan de Rijksuniversiteit Groningen. › lees verder


Promoties

Cognitieve stoornissen bij bipolaire patiënten verdienen meer aandacht

Patiënten met een bipolaire stoornis hebben naast stemmingsstoornissen ook vaak problemen op het gebied van cognitief functioneren. Zo hebben sommige patiënten geheugenproblemen of kunnen zij minder snel informatie verwerken. Cognitieve stoornissen gaan bovendien gepaard met een ernstiger ziektebeloop en vergroten de psychosociale en werk gerelateerde problemen van de patiënt. Het promotieonderzoek van Marieke van der Werf-Eldering wijst uit dat bij bipolaire patiënten bepaalde cognitieve stoornissen, met name op het gebied van aandacht en snelheid, samenhangen met depressieve symptomen. Eerdere studies wezen uit dat de samenhang tussen cognitieve stoornissen en depressieve symptomen mogelijk mede veroorzaakt wordt door een verstoring van het stresssysteem (de HPA-as). Hiervoor vond de promovendus geen duidelijke aanwijzingen. Klagen over het eigen cognitief functioneren blijkt niet samen te hangen met aanwijsbare cognitieve stoornissen, maar wel met depressieve symptomen, zo laat zij verder zien. › lees verder

Oorzaak allergische astma nader in kaart gebracht

Veel allergische aandoeningen kunnen onderdrukt worden. Er zijn echter nauwelijks medicijnen die de oorzaak van de ziekte aanpakken en die langdurig werkzaam zijn. Dat is ook het geval bij allergische astma. Omdat er over de oorzaak van deze ziekte weinig bekend is, zijn er geen goede medicijnen beschikbaar. De promovendi Hadi Maazi en Soheila Shirinbak gingen op zoek naar de cellulaire mechanismen die aan allergische astma ten grondslag liggen. De inzichten die dit onderzoek opleverde kunnen wellicht helpen bij de ontwikkeling van een medicijn tegen allergische astma. › lees verder

Nieuwe manieren om afweer tegen kanker te versterken

Promovendus Marco de Bruyn onderzocht de effectiviteit van een nieuwe aanpak van een antikankerbehandeling, waarbij een bepaalde vorm (sTRAIL) van het menselijke eiwit TRAIL genetisch wordt gekoppeld aan een eiwit dat de kankercellen ‘herkent’ en zich eraan bindt. Hiermee kan sTRAIL selectief en met hoge concentraties worden afgeleverd aan het oppervlak van kankercellen. Deze methode blijkt zowel in een laboratoriumopstelling als in een diermodel zeer goed te werken, zo laat De Bruyn onder meer zien. › lees verder

Meer aandacht nodig voor constitutionele normen binnen debat over internationale constitutionalisering

Het debat over internationale constitutionalisering draagt met een coherente zienswijze bij aan een beter begrip van ‘international governance’. Aoife O’Donoghue richt zich in haar proefschrift op de vraag of constitutionele normen een centrale plaats innemen in het debat over internationale constitutionalisering. Ze onderzoekt de rol die constitutionalisme daarin speelt en vraagt zich af of constitutionalisme hierin in voldoende mate is geïncorporeerd om te kunnen stellen dat er een proces van internationale constitutionalisering gaande is. O’Donoghue beschouwt hierbij ‘constituted power’ als de juridische basis voor de uitoefening van autoriteit en ‘constituent power’ als de uitoefening van politieke macht. › lees verder

Statistische modellen voor dynamische systemen

Het proefschrift van Antonino Abbruzzo behandelt geavanceerde statistische modellen die in de systeembiologie worden toegepast om uit grote hoeveelheden data onderliggende processen zichtbaar te maken. › lees verder

Commerciële inslag Blaeu stimuleerde wetenschap in zeventiende eeuw

Promotie Djoeke van Netten › persbericht


Oratie

Niets duurt voort behalve verandering; de mens als sleutel tot duurzaamheid

In haar oratie legt Linda Steg de nadruk op de bijdrage van de psychologie aan de oplossing van energieproblemen. Haar onderzoek zal zich de komende jaren onder meer richten op de vraag hoe een transitie naar duurzame energiesystemen kan worden gerealiseerd en wat belangrijke psychologische randvoorwaarden zijn voor zo’n transitie. Verder gaat Steg in op de vraag welke factoren van invloed zijn op milieugedrag, en hoe milieuvriendelijke keuzes kunnen worden gestimuleerd. › lees verder


Diversen

FEBlog: Is de ‘echte mens’ nodig in economische modellen?

Door de crisis is het beeld van de mens als homo economicus - die alleen rationele beslissingen neemt - op losse schroeven komen te staan. De gedragseconomen winnen terrein: uit psychologische experimenten blijkt dat mensen zich vaak niet-rationeel gedragen. Toch is het volgens hoogleraar economie Steven Brakman te vroeg om de homo economicus ten grave te dragen.

Nieuwe Broerstraat 5 is uit

De voorjaarseditie van Broerstraat 5 is verschenen. Elfstedentochtboegbeeld Wiebe Wieling, bestuurder in het onderwijs, breekt daarin een lans voor het mogen ‘stapelen’ van opleidingen, want verdere ontwikkeling van jongeren met ‘een’ diploma wordt nu steeds meer ontmoedigd. Daarnaast vertellen Groningse wetenschappers over de nieuwe ‘groene economie leerstoel’ aquatische biotechnologie, over het wezen van het huisartsenvak, over Joods leven in Groningen en over de humaniteit van onze rechtspraak. En, onder veel meer, een interview met de ‘Dean of Talent Development’. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - Het veelbewogen leven van de aarde

Prehistorische klimaatveranderingen - Appy Sluijs en Peter Kuipers Munneke

10 april 2012

Studium Generale Groningen ism. Expertisecentrum Ethiek in de zorg en de Junior Scientific Masterclass van het UMCG

Gonny ten Haaft en Herre Kingma: Dokters, ziekte, zorg - De dokter is ziek

11 april 2012

Studium Generale Groningen

Brian Dunphy: Southpark - And the American Experience

12 april 2012

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:05

Meer nieuws