Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Edwin Woerdman en Stefan Weishaar: 'Industrie holt emissiehandel uit'

05 april 2012

Energiegrootgebruikers lobbyen voor een uitzonderingspositie in het Europese emissiehandelsysteem. Zij willen door de overheid gecompenseerd worden voor de hogere elektriciteitsrekening als gevolg van emissiehandel. Compensatie is echter niet efficiënt, volgens dr. E. Woerdman en dr. S.E. Weishaar, beiden universitair hoofddocent rechtseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In Het Financieele Dagblad van 5 april 2012 leggen zij uit dat een hogere elektriciteitsrekening juist de bedoeling is van klimaatbeleid. De uitstoot van schadelijke broeikasgassen moet immers een prijs krijgen, zodat grote energieslurpers worden geprikkeld om minder of schonere energie te gebruiken.

Laatst gewijzigd:25 oktober 2019 10:16

Meer nieuws