Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Management accounting informatie: een kwestie van balans?

26 april 2012
Van Veen-Dirks
Van Veen-Dirks
  • Oratie mw. prof.dr.ir. P.M.G. van Veen-Dirks RC
  • Dinsdag 1 mei, 16.15 uur
  • Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Volgens professor Paula van Veen-Dirks associëren veel mensen haar vakgebied management accounting nog steeds slechts met boekhouden en met het maken van een balans en een winst- en verliesrekening. Het vakgebied heeft zich echter sterk ontwikkeld en bij management accounting informatie gaat het tegenwoordig om veel meer dan alleen deze financiële informatie. Management accounting is in die zin dus zeker niet alleen ‘een kwestie van balans’, betoogt Van Veen-Dirks.

Parallel daaraan is ook de rol van de controller (in de Angelsaksische wereld vaak management accountant genoemd) breder dan soms wordt verondersteld. De rol van de controller is niet alleen zorgen voor betrouwbare financiële informatie, maar ook het meten en beheersen van prestaties en het adviseren bij strategische beleidskeuzes.

In haar oratie zal Van Veen-Dirks aandacht besteden aan de uitkomsten van recent onderzoek naar de traditionele rol van de controller, die gericht is op administratie en verslaglegging, en de meer servicegerichte rol van business partner, die ook vaak door controllers wordt vervuld. Deze twee rollen kunnen op gespannen voet met elkaar staan doordat het voor de verslaglegging vooral gaat om de objectiviteit van informatie, terwijl voor de servicegerichte rol betrokkenheid bij de business noodzakelijk is. Het is dan de kunst om daar een goede balans in te vinden.

In haar oratie zal Van Veen-Dirks ook stilstaan bij de aandacht die er - mede als gevolg van de financiële crisis - is voor de potentiële nadelen van prestatiemeting en prestatiebeloning, en wat dat betekent voor het vakgebied van management accounting en control. Verder besteedt de hoogleraar aandacht aan de vraag hoe managers de steeds groter wordende hoeveelheden informatie die op hen afkomen, cognitief verwerken. Voor de controller, als toeleverancier van management accounting informatie, is het interessant om te weten wat de invloed is van de vormgeving van deze informatie op de verwerking door bijvoorbeeld de manager.

Laatst gewijzigd:12 februari 2018 13:30

Meer nieuws