Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Ozb meer verhoogd dan afgesproken

03 april 2012

- Woonlasten stijgen minder dan inflatie


De opbrengst van de onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt dit jaar met 4,0 procent. Dat is meer dan de 3,75 procent die als bovengrens was afgesproken. Maar huishoudens merken daar weinig van doordat de afvalstoffenheffing, vaak een hoger bedrag dan de ozb, daalt. Uiteindelijk betalen huishoudens gemiddeld 1,7 procent meer aan hun gemeente. Die stijging ligt ruim onder de inflatie (2,3 procent). Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO presenteert. COELO (Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden) is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De rijksoverheid heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten afgesproken dat de landelijke opbrengst van de ozb dit jaar niet meer dan 3,75 procent zou stijgen (de zogeheten macronorm). Een dergelijke afspraak bestaat sinds 2008. Dit jaar stijgt de ozb-opbrengst echter meer dan afgesproken: 4,0 procent. Twee gemeenten springen er wat dit betreft uit: Lingewaard (+ 57 procent) en Noordoostpolder (+ 31 procent). Overigens zijn er ook gemeenten waar de ozb-opbrengst daalt, zoals Lelystad (-6 procent) en Westland (-5 procent).

Totale gemeentelijke woonlasten

Naast de ozb betalen huiseigenaren ook afvalstoffenheffing en rioolheffing. Samen stijgen deze gemeentelijke woonlasten met 1,7 procent (11 euro). Dat is net als in 2011 minder dan de inflatie. Die bedraagt 2,3 procent. Gemiddeld betalen meerpersoonshuishoudens dit jaar 683 euro aan hun gemeente. Bunschoten is het goedkoopst, met 500 euro, Blaricum het duurst, met 1.169 euro. Huurders betalen geen ozb en soms ook geen rioolheffing. Hun gemiddelde woonlasten bedragen 360 euro (0,1 procent minder dan vorig jaar).
De woonlastenstijging is dus veel lager dan je zou verwachten op basis van de stijging van de ozb. Dat komt vooral doordat de grootste heffing, de afvalstoffenheffing, met gemiddeld 0,9 procent daalt.

Afvalstoffenheffing

De gemeentelijke afvalstoffenheffing bedraagt in 2012 gemiddeld 267 euro. Dat is 2,40 minder dan in 2011 (daling 0,9 procent). Dit is het tweede jaar op rij dat de afvalstoffenheffing daalt. Gemeenten besparen op de kosten en geven het voordeel door aan de burger. In Muiden betalen meerpersoonshuishoudens het hoogste tarief (413 euro). In Eemsmond is dit tarief het laagste (24 euro), maar daar worden de afvalkosten voor een groot deel uit andere inkomstenbronnen betaald.
Nijmegen en Rotterdam verhogen de afvalstoffenheffing het meest, met 21 en 20 procent. Beide gemeenten willen de kostendekkendheid van deze heffing verhogen. In de meeste gemeenten is die kostendekkendheid al 100 procent. Roerdalen en Montfoort verlagen de afvalstoffenheffing het meest, met 23 respectievelijk 22 procent.

Rioolheffing

De rioolheffing stijgt in 2012 gemiddeld met 3,0 procent (5,10 euro). Dat is de kleinste stijging sinds de COELO-Atlas verschijnt (1998). Het bedrag dat meerpersoonshuishoudens betalen is het laagst in Goes: 45 euro. Het hoogste bedrag wordt betaald in Brummen: 370 euro. Het gemiddelde bedraagt 177 euro.
Laren verhoogt de rioolheffing het meest (+34 procent), Capelle aan den IJssel verlaagt de rioolheffing het sterkst (-38 procent).

Ozb

Het ozb-tarief is een percentage van de woz-waarde. Gemiddeld betaalt een huishouden 239 euro aan ozb. Alleen eigenaren van woningen worden aangeslagen, huurders niet. Inwoners van Texel betalen gemiddeld 114 euro aan ozb, in Blaricum is dat 706 euro. Het gemiddelde ozb-tarief voor woningen stijgt met 3,7 procent, dat voor niet-woningen (bedrijfspanden) met 4,1 procent. Den Haag verlaagt het tarief voor woningen met 5,3 procent. Lingewaard verhoogt dit met 57,6 procent.

Overige gemeentelijke heffingen

De toeristenbelasting stijgt met 8,3 procent. Dat komt vooral doordat nu tien gemeenten meer dan vorig jaar toeristenbelasting heffen. De hondenbelasting stijgt gemiddeld met 4,1 procent. Drie gemeenten schaffen hun hondenbelasting af, maar drie anderen voeren er een in. De opbrengst van de toeristenbelasting en de hondenbelasting blijft overigens ver achter bij die van de ozb. Paspoorten (-6,1 procent) en identiteitskaarten (-8,0 procent) zijn goedkoper geworden. Een uittreksel uit de GBA kost 5,5 procent meer.

Noot voor de pers

Meer informatie: Corine Hoeben, tel. 050 3633766 of Maarten Allers, tel. 050 3633745, e-mail coelo@rug.nl of www.coelo.nl (kaarten en belastingtarieven van afzonderlijke gemeenten).

M.A. Allers, C. Hoeben, J. Veenstra en B. Geertsema, Atlas van de lokale lasten 2012, COELO, Groningen, ISBN 978 90 76276 731.

Tarievenoverzicht 2012

Tarief in % (ozb en heffing gebouwd) of euro’s

Stijging van gemiddelde

Laagste

Gemiddeldea

Hoogste

Gemeenten

Ozb woning (eigenaar)

0,0423

0,1050

0,1993

3,7%

Ozb niet-woning (eig.+gebr.)

0,0793

0,3588

0,7215

4,1%

Afvalstoffenheffingb

24

267

413

-0,9%

Rioolheffing b

45

177

370

3,0%

Woonlasten eigenaarbd

500

683

1.169

1,7%

Toeristenbelastinge

0,41c

1,46

5,46

8,3%

Hondenbelasting

19,00 c

60,49

120,60

4,1%

Paspoort

39,00

48,64

48,73

-6,1%

Identiteitskaart

31,00

40,00

40,05

-8,0%

Rijbewijs

25,00

42,72

66,90

0,9%

Uittreksel GBA

0,00

9,26

16,75

5,5%

Provincies

Opcenten motorrijtuigenbelastingf

156

185

218

0,3%

Waterschappen

Zuiveringsheffing b

125

161

255

1,9%

Ingezetenenheffing

32

69

120

4,6%

Heffing gebouwd

0,0134

0,0280

0,0537

2,8%

a Gemiddelden zijn gewogen gemiddelden.
b Meerpersoonshuishouden.
c Wordt niet overal geheven.
d Het bedrag dat een meerpersoonshuishouden in een woning met gemiddelde waarde betaalt aan ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing, na aftrek van eventuele heffingskorting.
e Hotelovernachting.

Laatst gewijzigd:09 februari 2018 14:50
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 16 januari 2019

  Een bonuskaart voor hartpatiënten

  Zoveel mogelijk wasmiddel en ketchup verkopen is niet langer de heilige graal in marketing, stelt hoogleraar Tammo Bijmolt. Zo werkt hij mee aan een spaarprogramma dat hart- en vaatpatiënten moet stimuleren tot medicijnentrouw en gezond gedrag. ‘Onderzoek...

 • 15 januari 2019

  Resultaatgerichte aansturing in de publieke sector verhoogt motivatie én prestaties

  Het gebruik van resultaten bij de aansturing van medewerkers heeft ook in de publieke sector positieve effecten. Zogenoemde resultatenaansturing verhoogt de extrinsieke motivatie van medewerkers en leidt tot betere prestaties van de afdeling. Dat concluderen...

 • 10 januari 2019

  Gemeentelijke woonlasten stijgen fors door hogere afvalstoffenbelasting

  De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar flink meer dan voorgaande jaren. Huurders betalen 5,4 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De stijging wordt veroorzaakt doordat de landelijke overheid de afvalstoffenbelasting met 139 procent verhoogt...