Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 13

28 maart 2012

Nieuw onderzoek naar online dating

Met nieuwe gegevens over online dating uit elf Europese landen gaat prof.dr. Melinda Mills de eigenschappen voor selectieve partnerkeuze onderzoeken, zoals sociale eigenschappen (opleiding, etnische achtergrond), biologische eigenschappen (aantrekkelijkheid, lengte, gewicht) en levensstijl (roken, alcohol, sport). Daarna zal zij het daadwerkelijke zoekproces en de relatieresultaten op de langere termijn onderzoeken en overeenkomsten in gedrag in de loop van de tijd met elkaar in verband brengen. Mills, hoogleraar sociologie van de levensloop, presenteert deze nieuwe onderzoekslijn in haar oratie op 3 april. › lees verder

Subsidie voor onderzoek naar veranderingen in de journalistiek

Het Centre for Media and Journalism Studies van de Rijksuniversiteit Groningen ontvangt samen met de universiteit van Sheffield € 40.000 voor onderzoek naar veranderingen in de journalistiek en de gevolgen die dit heeft voor een duurzame samenleving. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Britse onderzoeksfinancier AHRC. › lees verder


Promoties

Coating in lenzendoosje verkleint risico ooginfectie

Het risico op een ooginfectie door het dragen van contactlenzen vermindert wanneer bewaardoosjes voor lenzen worden geïmpregneerd met een zilververbinding of behandeld met een antifouling-coating. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Wenwen Qu. Microbiële keratitis is een ernstige complicatie als gevolg van het dragen van contactlenzen en kan leiden tot verlies van gezichtsvermogen. Wereldwijd lopen zo’n 125 miljoen contactlensdragers dit risico. Promovendus Qu onderzocht hoe dit risico gereduceerd kan worden. › lees verder

Medicijnen tegen diabetes mogelijk effectief tegen hartfalen

Diabetes en hartfalen zijn veelvoorkomende ziekten die invloed op elkaar hebben. Patiënten met diabetes hebben een hoog risico op hart- en vaatziekten en daaropvolgend hartfalen. En andersom: patiënten met hartfalen en diabetes hebben een verminderde levensverwachting. Uit onderzoek in diermodellen van promovenda Meimei Yin blijkt dat medicijnen tegen diabetes het risico op hartfalen mogelijk kunnen verkleinen, ook bij patiënten die niet aan diabetes lijden. › lees verder

Jeugdgezondheidszorg kan psychosociale problemen jongeren maar ten dele voorspellen

Gegevens van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) voorspellen psychosociale problemen bij jongeren maar voor een deel. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Merlijne Jaspers. Zij vergeleek gegevens uit onderzoeksproject TRAILS, over de geestelijke gezondheid en sociale ontwikkeling van jongeren in Noord-Nederland, met de JGZ-dossiers van deze jongeren. › lees verder

Tropische ziekte Buruli ulcus: effectieve en goedkope behandeling ontdekt

Buruli ulcus is een zwerende huidinfectie die met name kinderen in ontwikkelingslanden treft. De ernstige, verminkende ziekte kan eenvoudig en effectief behandeld worden met antibiotica. Operatieve verwijdering van zwerend weefsel is niet nodig. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Willemien Nienhuis. › lees verder

Nieuw kandidaat-gen voor astma geïdentificeerd

Astma is een longziekte waarbij patiënten kortademigheid en hyperreactiviteit van de luchtwegen ontwikkelen. Onderzoek heeft uitgewezen dat genetische aanleg een belangrijke rol speelt in astma. Promovendus Benoit Piavaux verrichtte onderzoek naar de genetische achtergrond van astma. Hiertoe bracht hij gevoeligheidsgenen op chromosoom 17 in een muismodel in kaart. › lees verder

Analyse van prestatiedoelen, prestatietaken en motivatie

Monica Blaga deed onderzoek naar prestatiedoelen. Dit zijn mentale representaties van de gewenste bekwaamheid op de korte of lange termijn in prestatie-relevante situaties. Uit de analyses blijkt dat prestatiedoelen over het algemeen zijn gecorreleerd met taakprestaties en intrinsieke motivatie. › lees verder

Structurele overeenkomst tussen families van transporteiwitten onderzocht

Promovendus Adam Dobrowolski richt zijn onderzoek op de structurele overeenkomst tussen families van transporteiwitten, in het bijzonder tussen de glutamaat-transporter GltS van Escherichia coli en de citraat-transporter CitS van Klebsiella pneumoniae. › lees verder

Tandartsen geven autoriteit niet graag uit handen

Promotie Katarina Jerkovic › persbericht


Diversen

Hoe bacteriën in vorm raken

Een mogelijke route naar nieuwe antibiotica tegen pneumokokken is het ontwikkelen van een middel dat effectief het celdelingsproces verstoort. Een onderzoeksteam onder leiding van Jan-Willem Veening van de afdeling Moleculaire Genetica van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft onlangs een eiwit geïdentificeerd, genaamd StkP, dat een belangrijke rol bij dit proces speelt. Het onderzoek werd gepubliceerd in PNAS Magazine. › lees verder

FEBlog: Europese recessie geeft brain drain nieuwe richting: van noord naar zuid

De Portugese economie krimpt en Mozambikaanse groeit, Portugese professionals zoeken werk in de voormalige kolonie. De rollen lijken omgedraaid en de lokale bevolking spreekt over ‘inpikken van banen’. Volgens hoogleraar financiële ethiek Boudewijn de Bruin is de dreiging voor Mozambique evident. Als de recessie voorbij is, trekken de professionals weer weg.


Personalia

Els van den Berg nieuwe lustrumcoördinator 400-jarig bestaan RUG

Els van den Berg uit Zuidhorn wordt per 1 april benoemd tot lustrumcoördinator. Zij zal de voorbereidingen van de viering van het 400-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen in 2014 leiden en het lustrumbureau - onderdeel van de afdeling Communicatie - aansturen. Daarbij werkt ze nauw samen met de lustrumadviesraad, waarvan prof.dr. Janka Stoker voorzitter is. Stoker: ‘Het verbindende thema van de viering van het vierde eeuwfeest van de RUG is 4∞, ofwel For infinity. Dit thema is gekozen, omdat het aansluit bij de speerpuntgebieden van de RUG, Energy, Healthy Ageing en Sustainable Society. Het verwoordt echter ook het gevoel dat studeren en werken in Groningen een bijzondere beleving is die je de rest van je leven bij blijft. Je draagt voor eeuwig (for infinity) het Groningse DNA met je mee’. › lees verder

Groningse biologiestudent wint National Geographic award

De Groningse biologiestudent Joris van Alphen is winnaar van de Emerging Nature Photographer Award. Deze prijs van National Geographic is een aanmoedigingsprijs voor serieuze aankomende natuurfotografen die met hun werk willen bijdragen tot natuurbescherming en –bewustwording. De 24-jarige winnaar maakte in de eindronde de meeste indruk op de jury met zijn reportage over de interactie tussen mens en natuur. › lees verder

Professor Akai nieuwe directeur Osaka University Centre Groningen

Per 1 april 2012 wordt professor H. Akai de nieuwe directeur van het Osaka University Centre for Education and Research in Groningen. Hij volgt professor Hirotsu op, die deze functie drie jaar heeft bekleed. Osaka University Centre Groningen is een liaison office voor wetenschappelijke samenwerking en uitwisselingen met Europese universiteiten en instellingen. In het kader van de samenwerking zal dr. Janny de Jong van de Faculteit der Letteren een collegereeks Dutch Studies verzorgen in Osaka. Zij is de eerste visiting professor ‘Dutch Studies’ vanuit Groningen die bij het ‘Dutch Studies Centre’ in Osaka colleges gaat verzorgen. Andere activiteiten die in samenwerking met de RUG staan gepland zijn een cursus voor studenten uit Osaka die door het RUG Talencentrum worden getraind in Engelse presentatievaardigheden, een symposium over lasers en een debat tussen Groningse en Japanse studenten. › lees verder

Hendrika Bootsma hoogleraar Reumatologie

Dr. H. Bootsma is benoemd tot hoogleraar in de Reumatologie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Haar onderzoek ligt op het terrein van translationeel onderzoek – van bench naar bedside – met als speerpunten mucosale immunologie en de systemische autoimmuunziekten. › lees verder

Rob Coppes hoogleraar Radiotherapie

Dr. R.P. Coppes is benoemd tot hoogleraar in de Radiotherapie, in het bijzonder radiobiologie van schade aan gezonde weefsels, bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zijn leeropdracht betreft het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar de biologische mechanismen die leiden tot stralingsgeïnduceerde veranderingen aan normale weefsels. De resultaten van dit onderzoek moeten leiden tot een betere voorspelling, preventie en behandeling van ongewenste neveneffecten bij patiënten die radiotherapie ondergaan. De resultaten zullen uiteindelijk ook kunnen leiden tot betere mogelijkheden voor veilige dosisescalatie ter verbetering van lokale tumorcontrole en overleving, bijvoorbeeld met behulp van protonen. › lees verder

Rob Groen hoogleraar Neurochirurgie

Dr. Rob J.M. Groen is benoemd tot hoogleraar in de Neurochirurgie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. De leerstoel richt zich op de vasculaire neurochirurgie, neuro-oncologie, en de spinale (vasculaire) neuroanatomie en fysiologie. › lees verder

Dirk-Jan Reijngoud bijzonder hoogleraar Laboratoriumgeneeskunde

Dr. D-J. Reijngoud is door het Groninger Universiteits Fonds bij het Universitair Medisch Centrum Groningen benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Laboratoriumgeneeskunde, in het bijzonder de erfelijke variëteit van het metabolisme. Zijn onderzoek ligt op het terrein van de laboratoriumgeneeskunde van zowel verworven als erfelijke metabole ziekten en is nauw verbonden met de afdeling kindergeneeskunde. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen

Inga Kamp: Het veelbewogen leven van de aarde - Een bewoonbare planeet

2 april 2012

Studium Generale Groningen

Large Hadron Collider - John Ellis

3 april 2012

Studium Generale Groningen

Sjaak van der Geest: Dokters, ziekte, zorg - Het ziekenhuis als dorp

4 april 2012

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:05

Meer nieuws