Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 11

14 maart 2012

Opinie

‘RK-kerk draait slachtoffers van misbruik een rad voor ogen’

Bij monde van aartsbisschop en kardinaal Wim Eijk beloofde de Rooms-Katholieke Kerk geen beroep te doen op de verjaring van seksuele delicten. Bij nader inzien geldt deze belofte echter alleen voor slachtoffers die hun claim bij de kerk indienen. In civiele procedures beroept de kerk zich wel degelijk op verjaring. ‘De kerk draait slachtoffers een rad voor ogen,’ oordeelt Fokko Oldenhuis, bijzonder hoogleraar Religie en Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Eijk volhardt in bestuurderstaal en halve waarheden. Het is hoog tijd voor transparantie en eerlijkheid.’ › lees verder

Onderzoek

Engelse les aan kleuters tast niveau Nederlands niet aan

Vier- en vijfjarigen zijn prima in staat om Engels te leren. Dat blijkt uit een onderzoek naar de effectiviteit van vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) Engels op de basisschool en de invloed daarvan op de Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen. Uit het onderzoek dat op verzoek van minister Marja van Bijsterveldt eind 2009 is gestart, blijkt dat leerlingen een hoger niveau voor Engels halen en dat het Nederlands op peil blijft. De afdeling Toegepaste Taalwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen voert dit onderzoeksproject ‘The Foreign Languages in Primary school Project’ (FLiPP) uit samen met de Universiteit Utrecht en het ‘Europees Platform - internationaliseren in onderwijs’. › lees verder


Promoties

Hart- en vaatziekten bij diabetes en nierfalen: nieuwe aanknopingspunten voor behandeling

Ondanks grote vooruitgang in de behandeling, blijven hart- en vaatziekten een belangrijke oorzaak van ziekte en overlijden wereldwijd, zeker bij patiënten met diabetes mellitus type 2 en eindstadium nierfalen. Het is dan ook van groot belang nader in kaart te brengen hoe hart- en vaatziekten precies ontstaan, met name bij patiënten met eindstadium nierfalen. Promovendus Friso Muntinghe verrichtte onderzoek op dit vlak. › lees verder

Oogziekten tasten ook de hersenen aan

Glaucoom en macula degeneratie zijn niet alleen oogziekten, maar hebben ook betrekking op de hersenen. Onderzoek van promovendus Aditya Hernowo geeft daarvoor nieuwe aanwijzingen. Als bij de behandeling van deze oogziekten meer aandacht wordt besteed aan de hersenen, is de kans op herstel van het gezichtsvermogen mogelijk groter, aldus de onderzoeker. › lees verder

Beter inzicht in nederzettingsgeschiedenis Pontijnse regio

Het promotieonderzoek van Gijs Tol leidt tot een beter inzicht in de nederzettingsgeschiedenis van de Pontijnse regio, ten zuiden van Rome. Tussen 2003 en 2005 verrichtte het Groninger Instituut voor Archeologie archeologische veldverkenningen in het kader van het Pontine Region Project. Tijdens dergelijke veldverkenningen, zogeheten surveys, wordt een gebied belopen waarbij alle aan het oppervlak aanwezige resten van antieke bewoning (meestal aardewerk en bouwmaterialen) in kaart worden gebracht. Een aantal factoren, zoals methodologische keuzes, variatie in de kennis en herkenbaarheid van de materiële resten tussen periodes, menselijk ingrijpen in het landschap, beperkt echter het analytische en interpretatieve potentieel van de verzamelde data. Tol probeert in zijn proefschrift dit potentieel te vergroten door middel van vier probleemgerichte casestudies. › lees verder

Portret van eigenzinnig wetenschapper Ørsted

Jan Millekamp beschrijft in zijn proefschrift de ontwikkeling van Hans Christian Ørsted als natuurwetenschapper en estheticus. De Deense natuurwetenschapper Hans Christian Ørsted (1777-1851) staat bekend als de ontdekker van het elektromagnetisme, een ontdekking die letterlijk en definitief onze moderne wereld veranderd heeft. In Denemarken is hij echter ook bekend als dichter en essayist. Het interessante is dat zijn natuurwetenschappelijke en esthetische werk een nauwe relatie met elkaar hebben. › lees verder

Nieuwe asymmetrische koper-gekatalyseerde transformaties

In zijn proefschrift beschrijft Pieter Bos de ontwikkeling van enkele nieuwe asymmetrische koolstof-koolstofbinding vormende reacties. Onderzoek dat belangrijk is op een breed gebied, zegt hij. ‘Over het hele onderzoeksgebied in de organische scheikunde – van industrie tot academisch onderzoek, van materiaalkunde tot farmaceutische chemie - zijn efficiënte methoden om verbindingen te synthetiseren cruciaal en van toenemend belang. En dat geldt al helemaal als het gaat om de ontwikkeling van duurzame chemie voor de toekomst.’ › lees verder

Bacillus subtilis geschikt voor productie nieuwe antibiotica

De membraaneiwitten van de bacterie Bacillus subtilis bieden mogelijkheden voor de productie van nieuwe antibiotica, onder meer tegen de gevaarlijke Staphylococcus aureus. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Jessica Zweers. › lees verder

‘Click’ chemie als gereedschap voor PET-radiolabeling

In haar proefschrift beschrijft Lachlan Campbell-Verduyn het toepassen van ‘click’ chemie bij radiolabeling voor positronemissietomografie (PET), een medische beeldvormende techniek. › lees verder

Kloof tussen moslims en niet-moslims onoverbrugbaar in de Nederlandse literatuur

Promotie Jeroen Moenandar › persbericht


Oratie

Over nut en noodzaak van het universitaire terpenonderzoek

De oratie van prof.dr. Gilles de Langen gaat over het nut en de noodzaak van het universitaire terpenonderzoek. Hoogleraar De Langen stelt dat groter maatschappelijk draagvlak nodig is om terpen en wierden in stand te houden. Hij pleit voor samenwerking tussen de betrokken overheden en het Groninger Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Recente opgravingen die samen met de provincie Fryslân zijn gerealiseerd, hebben de belangstelling voor de terpen al behoorlijk aangewakkerd. De universiteit kan op deze manier een bijdrage leveren aan een betere bescherming van het bodemarchief in de terpen, en ook de groei van kennis en beter onderwijs realiseren. › lees verder


In Beeld

Peter Lansdorp, n.a.v. de miljoenensubsidie voor ERIBA

Lansdorp is hoogleraar verouderingsbiologie en wetenschappelijk directeur van het European Research Institute on the Biology of Ageing (ERIBA). › lees verder


Personalia

Joost Herman benoemd tot hoogleraar Globalisation Studies and Humanitarian Action

Joost Herman (1963) wordt per 1 april 2012 bij de Faculteit der Letteren benoemd tot hoogleraar Globalisation Studies and Humanitarian Action. Als hoogleraar zal Herman bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onderzoek en onderwijs op het terrein van globalisering, ontwikkeling en humanitaire hulp. Het instituut Globalisation Studies Groningen, waar Herman directeur van is, zal een belangrijke rol kunnen vervullen binnen de drie onderzoeksspeerpunten van de RUG: energy, healthy ageing en sustainable society. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - From ‘The West Wing’ to ‘Lost’

How American Television Storytelling got Complex - Jason Mittell

19 maart 2012

Studium Generale Groningen -Leugenaar! Liar!

De pathologie in liegen en vervalsen - Frans Koenraadt

20 maart 2012

Studium Generale Groningen

Kenniscafé: Hebberige bankiers & slordige klanten

22 maart 2012

Spraakmakende Boeken

Wil Verhoeven spreekt over de Witheid van de Walvis, Moby Dick en de betekenis van het onbekende (Herman Melville)

22 maart 2012

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:05

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...