Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 10

07 maart 2012

Opinie

‘Opvang illegalen niet in overeenstemming met internationale mensenrechten’

De sociale zekerheid is de afgelopen jaren ondergeschikt gemaakt aan het vreemdelingenbeleid. De regels voor migranten worden steeds strenger, vooral als er iets mis is met hun verblijfstitel. ‘We zitten in een negatieve spiraal’, stelt Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Het proces staat op gespannen voet met de internationale mensenrechten.’ Vonk pleit voor de ontwikkeling van een sociale agenda voor uitgesloten migranten. › lees verder


Promoties

Russische bestrijding hiv/aids niet effectief

De aanpak van hiv/aids in Rusland is niet effectief. Door haar aandacht eenzijdig te richten op de bevordering van een gezonde levensstijl en niet op aidspreventieprogramma’s voor drugsgebruikers en prostituees, mist de Russische regering de kans de meest kwetsbare groepen van de samenleving te bereiken. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Ulla Pape. Een effectieve bestrijding van hiv/aids in Rusland vereist radicale hervormingen van de drugspolitiek en meer aandacht voor preventieprogramma’s. Ook zou de Russische overheid meer moeten inzetten op samenwerking met maatschappelijke organisaties, aldus Pape. › lees verder

Beoordeling van re-integratie-inspanningen complex

Doen werkgevers en werknemers voldoende hun best om langdurige arbeidsongeschiktheid te voorkomen? Het is ingewikkeld om dat op een wetenschappelijk onderbouwde manier te toetsen, zo blijkt uit onderzoek van promovenda Anna Muijzer, verricht in samenwerking met UWV.

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Werknemers zijn verplicht hieraan mee te werken. Arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van het UWV beoordelen of dit goed gebeurt. Tot op heden was er geen wetenschappelijk onderbouwde methodiek beschikbaar om de inspanningen van werkgever en werknemer te beoordelen. Muijzer bracht hiervoor verschillende factoren in kaart. Nader onderzoek is nodig om de arbeidsdeskundige methodiek verder te ontwikkelen en het effect te onderzoeken. › lees verder

Nader inzicht in kwaliteit rode bloedcellen na gekoelde opslag

Jaarlijks ontvangen vele mensen een bloedtransfusie. Tijdens het bewaren van rode bloedcellen in de koelkast treden er veranderingen op in de eigenschappen van deze cellen die de functionaliteit na transfusie kunnen beïnvloeden. Een manier om de veranderingen die tijdens het koud bewaren optreden tegen te gaan, is om de bewaartemperatuur zodanig te verlagen dat de biochemische processen in de cellen volledig onderdrukt worden. Sandra Henkelman onderzocht hiervoor de stromingseigenschappen van bewaarde rode bloedcellen. › lees verder

De waarde van behandeling op maat bij nierziekten

Nierziekten verlagen de levensverwachting en de kwaliteit van leven en zijn bovendien erg duur. Om de farmacotherapie te verbeteren worden behandelingen toegespitst op de individuele patiënt ('personalized approaches') steeds belangrijker. Stefan Vegter onderzocht mogelijkheden om op basis van genetisch onderzoek medicatie op maat voor nierpatiënten te kunnen toepassen. Daarnaast beschrijft hij dat in bepaalde gevallen relatief goedkope geneesmiddelen en/of het verminderen van de zoutinname zowel klinisch als economisch effectief kunnen zijn. › lees verder

Drukgolven in het bloed voorspellen vaatafwijkingen bij auto-immuunziekten

Pulse wave analyse (PWA) is een geschikte methode om vroege vaatafwijkingen op te sporen bij patiënten met systemische auto-immuunziekten, zoals reuma, lupus en de ziekte van Wegener. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Hans Nienhuis. › lees verder

Nieuwe inzichten in natuurlijke bescherming tegen alzheimer en parkinson

Cytokines van de IL-6 familie leveren mogelijk aangrijpingspunten in de strijd tegen ziektes als alzheimer en parkinson. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Shamsudheen Moidunny. › lees verder

Ontwikkeling continue glucosemonitor gebaseerd op microfluidics

Byeong-Ui Moon beschrijft in zijn proefschrift de ontwikkeling en toepassing van een geminiaturiseerd systeem voor continue onderhuidse glucosemeting met behulp van microdialyse-bemonstering gecombineerd met microfluïdische glucoseanalyse. › lees verder

Winterslapers vertonen Alzheimer-achtige hersenveranderingen

Promotie Ate Boerema › persbericht

Betere afspraken tussen vaksecties kunnen wiskundig inzicht leerlingen vergroten

Promotie Gerrit Roorda › persbericht


Oratie

Landschapsgeschiedenis op het snijvlak van wetenschap en maatschappij

In het publieke en politieke debat is de kwaliteit van natuur en landschap de afgelopen jaren in het brandpunt van de belangstelling komen te staan. De Rijksuniversiteit Groningen kent sinds eind 2010 het Kenniscentrum Landschap. In zijn oratie ontvouwt prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis, de ambitieuze agenda voor dit nieuwe centrum. › lees verder


Diversen

'Eerlijke Bankwijzer nog te onvolledig', zegt prof. Bert Scholtens op FEBlog

De Eerlijke Bankwijzer vertelt de consument hoe duurzaam Nederlandse banken zijn. Een waardevol initiatief, maar het geeft een te onvolledig beeld van de prestaties van de banken op het gebied van duurzame ontwikkeling, aldus professor Bert Scholtens. Want doet de bank wat ze belooft? Waarom zijn niet alle banken bekeken? Vervult de bank zijn maatschappelijke kerntaak wel goed: wat is de waarde als een ideële bank niet eens een geldautomaat heeft?

‘Toekomst van de Eemshaven: studenten zijn de havenmanagers van morgen’: FEBlog prof. Iris Vis

Op uitnodiging van Groningen Seaports, filosofeert havenhoogleraar Iris Vis samen met topstudenten over de toekomst van de Eemshaven. Het Groningse Silicon Valley? Voorop staat duurzaamheid: productie in een gesloten keten van (her)gebruik van middelen. Alleen hoe voorkomen we de braindrain van hoogopgeleiden naar het westen? Bereikbaarheid lijkt het sleutelwoord.


Agenda

5e Planologielezing

Minister Schultz van Haegen: Planologie in beweging – een nieuwe kijk op ruimte, regels en rollen

12 maart 2012 › lees verder

Studium Generale Groningen - Leugenaar! Liar!

How to Catch a Criminal? - Bruno Verschuere

13 maart 2012

Gastlezing Ambassadeur van Noorwegen

Norway: equality frontrunner – true or false

14 maart 2012 › lees verder

Studium Generale Groningen - Veteranen onder Vuur

De val van Srebrenica - Christ Klep en Ebel Dijkman

14 maart 2012

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:05

Meer nieuws