Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

NWO/AHRC-subsidie voor Journalistiek en de Duurzame Samenleving

27 maart 2012

Het Centre for Media and Journalism Studies van de Rijksuniversiteit Groningen ontvangt samen met de University of Sheffield een netwerksubsidie om onderzoek te doen naar veranderingen in de journalistiek en de gevolgen die dit heeft voor een duurzame samenleving. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Britse onderzoeksfinancier AHRC. Zij hebben € 40.000 toegekend. Beide organisaties willen hiermee creatieve en innovatieve samenwerking tussen Nederlandse en Engelse wetenschappers bevorderen op het thema Sustainable Communities in a Changing World.

De journalistiek ondergaat momenteel een structurele verandering – die veelal wordt geduid als een economische en professionele ‘crisis’. Onder invloed van digitalisering, internet en mobiele communicatie verandert de informatiebehoefte van burgers. Traditionele massamedia, vooral dagbladen, verliezen bereik en staan voor de uitdaging zich aan te passen aan veranderende patronen van nieuwsconsumptie. Journalistiek via ‘nieuwe’ media staat nog in de kinderschoenen. De kwaliteit van de nieuwsvoorziening staat hierdoor onder druk. Dit heeft grote gevolgen voor de participatie van burgers in democratische processen, en de wijze waarop zij vorm en inhoud geven aan hun dagelijks leven.

In het project Capturing Change in Journalism. Shifting Role Perceptions at the Turn of the 20th and 21st Centuries wordt gesteld dat deze transformatie in omvang en gevolgen vergelijkbaar is met de overgang naar de massapers aan het eind van de negentiende eeuw. Net als nu moest de journalistiek zichzelf toen opnieuw uitvinden en haar positie tot het publiek bepalen om relevant te blijven.

Aan de hand van het concept ‘role perceptions’ wordt onderzocht hoe journalistiek toen en nu haar autoriteit probeerde te bevestigen en haar rol in de democratische samenleving te herdefiniëren. Een vergelijking tussen Nederland en Groot-Brittannië maakt het mogelijk te onderzoeken hoe de grote verschillen in de journalistiek, het politieke systeem en de marktsituatie in beide landen het falen of succes van journalistieke vernieuwingen beïnvloeden.

Het project, dat werd geschreven door prof. Marcel Broersma en dr. Chris Peters, in samenwerking met prof. Martin Conboy (Sheffield), voorziet in een reeks van interdisciplinaire workshops. Hierin verkennen wetenschappers van beide universiteiten dit onderwerp en onderzoeken zij wat het ons leert met het oog op de toekomst van de journalistiek en een duurzame democratische samenleving.

Het onderzoeksnetwerk bouwt voort op eerdere conferenties die het Groningen Centre for Media and Journalism Studies organiseerde over veranderingen in de journalistiek. In het najaar van 2012 verschijnt tevens het boek Rethinking Journalism. Trust and Participation in a Transformed News Landscape (Londen: Routledge), onder redactie van Chris Peters en Marcel Broersma.

Voor meer informatie:

Prof.dr. M.J. Broersma
T. 050-3635955
m.j.broersma rug.nl

 

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:39

Meer nieuws

 • 06 april 2021

  Martijn Eickhoff nieuwe directeur NIOD

  Martijn Eickhoff wordt per 1 september 2021 door de KNAW benoemd als directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Hij is de opvolger van Frank van Vree, die zijn functie in verband met zijn naderende pensionering...

 • 25 maart 2021

  De Young Academy Groningen verwelkomt zeven nieuwe leden

  De Young Academy Groningen (YAG) verwelkomt zeven nieuwe leden. De YAG is een groep getalenteerde, enthousiaste en ambitieuze jonge onderzoekers uit verschillende vakgebieden van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG. Leden hebben een passie...

 • 23 maart 2021

  Waardoor krijgen we meer of minder kinderen?

  Hilde Bras is een van de nieuwe Aletta Jacobs-hoogleraren aan de RUG. Ze gaat op zoek naar verklaringen voor demografische ontwikkelingen. Familierelaties blijken daarbij van grote invloed te zijn.