Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 08

22 februari 2012

 

Opinie

‘Waarschuwingen DNB voor vastgoedcrisis mosterd na de maaltijd’

Leegstaande kantoorpanden kosten institutionele beleggers en banken honderden miljoenen. Na de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis kan dat een derde financiële crisis veroorzaken, waarschuwde De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs. Mosterd na de maaltijd, oordeelt Arno van der Vlist, hoogleraar vastgoedontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Er wordt al sinds 2008 afgeboekt op de waarde van commercieel vastgoed en dat zal nog wel even zo doorgaan. Natuurlijk, het doet pijn als er zoveel geld verdampt. Maar in plaats van paniek te zaaien, zou DNB beter aan een oplossing kunnen werken.’ › lees verder

  


Oratie

Maag-darmtumoren: zicht, inzicht en vooruitzicht

De oratie van prof.dr. Geke Hospers gaat over het opsporen en behandelen van maag-darmtumoren. Maag-darmtumoren komen relatief veel voor en vooral bij mensen op oudere leeftijd. Doordat de leeftijdsopbouw aan het veranderen is en mensen ouder worden, neemt ook het aantal maag-darmtumoren toe. De behandeling voor deze tumoren verbetert, maar toch is de vijfjaarsoverleving lager dan 50%.

In 2013 start het bevolkingsonderzoek dat erop gericht is om dikke darmtumoren in een vroeger stadium op te sporen om zo de kans op genezing te vergroten. Daarnaast is klinisch en preklinisch onderzoek nodig om de vijfjaarsoverleving verder te verbeteren. Daarbij en daarnaast wordt er onderzoek gedaan om de tumoren beter te karakteriseren. De onderzoeksgroep van Hospers wil duidelijk krijgen waarom de ene patiënt met bijvoorbeeld een rectumtumor heel goed op de (voor)behandeling reageert en een andere patiënt niet. Op die manier kan de behandeling steeds beter worden toegesneden op de tumorkenmerken.

Nog beter zou het zijn wanneer deze tumoren niet zouden ontstaan. Het is bekend dat er een verhoogd risico op maag-darmtumoren bestaat bij overgewicht, alcohol, roken en weinig beweging. Inzicht in topografische risicogebieden en in de oorzaak van de ongezonde levensstijl kan mogelijk leiden tot een gerichte interventie. Daarmee past het onderzoek van Hospers geheel in het speerpunt Healthy Ageing, het gezond en actief ouder worden. › lees verder

 


Promoties

 

Geen ‘brain drain’ uit studentensteden

Afgestudeerden van Nederlandse universiteiten en hbo-instellingen kunnen gunstige effecten hebben op de economische ontwikkeling van de betreffende regio’s. Daarom is er veel aandacht van beleidsmakers voor de locatiekeuze van deze zeer mobiele groep hoger opgeleiden. Het proefschrift van Viktor Venhorst gaat in op de individuele en regionale determinanten van ruimtelijke mobiliteit. Hij toont aan dat er grote verschillen zijn tussen studenten met verschillende afstudeerrichtingen in vertrekkans uit het noorden, oosten en zuiden van Nederland. Het zijn niet automatisch de beste studenten die deze zogenoemde periferie verlaten. De aanwezigheid van ruime mogelijkheden op de arbeidsmarkt is de belangrijkste factor in de locatiekeuze. › lees verder

 

Meer zicht op effecten van geneesmiddelengebruik op openkamerhoek glaucoom

Glaucoom is de verzamelnaam voor aandoeningen aan de oogzenuw die leiden tot gezichtsveldverlies. Onbehandeld leidt glaucoom tot blindheid. In de westerse wereld komt openkamerhoek glaucoom (OKG) het meeste voor. Risicofactoren voor het ontstaan van OKG zijn een verhoogde oogdruk en het gebruik van bepaalde medicijnen. Promovendus Michael Marcus onderzocht hoe het gebruik van geneesmiddelen, zoals ontstekingsremmende corticosteroïden, anti-trombosemiddelen en cholesterolverlagende statines, samenhangt met het risico op OKG. › lees verder

  

Sigmareceptor als aangrijpingspunt voor diagnose en behandeling van kanker onderzocht

De sigmareceptor komt verhoogd tot expressie op kankercellen en vormt daarmee een aangrijpingspunt om kankercellen van gezonde cellen te kunnen onderscheiden. Promovenda Anna Rybczynska onderzocht op welke manier binding van zogenaamde liganden aan de sigmareceptor kan bijdragen aan de diagnostiek en behandeling van kanker. › lees verder

  

Gezondheidsrisico leefgebied bepaalt evolutie immuunsysteem

Promoties Nicholas Horrocks en Maaike Versteegh › persbericht

 


In Beeld

 

Geurt Henk van Kooten n.a.v. zijn NWO subsidie

Geurt Henk van Kooten ontvangt, samen met filosofen van de Radboud Universiteit, een subsidie van zeven ton van NWO om onderzoek te doen naar de relatie tussen rede en geloof in de brieven van Paulus. › lees verder

 


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

 

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws