Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 07

15 februari 2012

Opinie

‘Obama of Romney: voor Europa maakt het weinig uit’

Mitt Romney wint vrijwel zeker de voorverkiezingen van de Republikeinse Partij. Dat betekent dat er voor Europa tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2012 niet zo gek veel op het spel staat, stelt hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis Doeko Bosscher van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘De verkiezingsstrijd tussen Romney en de huidige president Barack Obama is nog verre van beslist. Maar wie begin 2013 ook zal worden ingezworen als president, het beleid van de Verenigde Staten blijft ongeveer hetzelfde.’ › lees verder


Promoties

Geestbeïnvloedende medicijnen verminderen ten behoeve van verkeersveiligheid nog niet gelukt

Bij het streven om het aantal verkeersdoden in Europa terug te dringen zouden artsen een positieve rol kunnen spelen door minder medicatie voor te schrijven die van invloed is op de geest. Promovenda Silvia Ravera constateert echter dat het gebruik van deze zogeheten psychotrope geneesmiddelen de afgelopen jaren vrij constant is gebleven. Antidepressiva en met name de SSRI's (selectieve serotonine-heropnameremmers) werden zelfs méér voorgeschreven. Dit terwijl juist deze geneesmiddelen als groep worden geassocieerd met het hoogste risico op het krijgen van een verkeersongeval, hoewel experimenteel en epidemiologisch onderzoek deze relatie niet altijd consistent aan het licht bracht. › lees verder

Genderverschil en zakelijk succes in Tanzania

In de gehele wereld stijgt het aantal bedrijven dat gerund wordt door vrouwelijke ondernemers. Toch blijven dat vaak (erg) kleine bedrijven. In haar geboorteland Tanzania onderzocht promovenda Hawa Tundui welke rol ‘habitus’ speelt om genderverschillen in de groei van kleine ondernemingen te verklaren: de wijze waarop men de wereld percipieert en de wijze waarop men aspiraties en ambities ontwikkelt. Habitus is gebaseerd op de kennis en vaardigheden die mensen hebben verworven toen ze jong waren. De sociale omgeving en rolmodellen hebben grote invloed bij de vormgeving van de groei-aspiraties van ondernemers. Dit gegeven is belangrijk voor het ontwikkelen van beleid door overheid en organisaties van het bedrijfsleven. Het onderzoek van Tundui laat zien dat onderwijs van belang is voor groei-aspiraties van de onderneming. Hoe hoger het niveau van het genoten onderwijs, des te hoger deze aspiraties. › lees verder

Evaluatie van kennisclaims in het bedrijfsleven

Niet alleen in de wetenschap, maar ook in het bedrijfsleven en onze maatschappij zijn kennis en innovatie twee veel gebruikte begrippen. Er is echter weinig bekend over hoe organisaties bepalen wat juiste kennis is en wat de invloed hiervan is op innovaties. Het promotieonderzoek van Kristian Peters verkent voor het eerst dit onbekende terrein, dat ‘kennisclaimevaluatie’ wordt genoemd en draagt zo bij aan het begrip van innovatie. Naast een theoretische studie verrichtte Peters drie case studies naar kennisclaimevaluatie in bestaande innovatieprojecten: bij Siemens Building Technology (Zwitserland), GEON en het Kennis op de Akker-innovatieprogramma. De resultaten laten zien dat informele argumentatieleer een vruchtbare basis biedt om kennisclaimevaluatie in organisaties te begrijpen. Daarnaast wijzen de resultaten erop dat de wijze van kennisclaimevaluatie belangrijk is om succesvol te innoveren. › lees verder

Managementstijlen in Burkina Faso en Senegal

Er wordt vaak beweerd dat ontwikkelingslanden hun economische groei kunnen versnellen als zij kennis overnemen uit de moderne westerse maatschappij en zich daaraan aanpassen. Lijnrecht daartegenover staan juist degenen die menen dat westerse kennis niet past bij de culturele en intellectuele tradities van ontwikkelingslanden en derhalve niet effectief zal zijn. Maar er zijn ook gematigde deskundigen die een tussenpositie innemen, namelijk dat de kennis moet worden ontdaan van specifiek westerse waarden en moet aansluiten bij plaatselijke waarden. Tegen deze achtergrond bestudeerde Honorine Illa managementstijlen in Burkina Faso en Senegal. › lees verder

Rekenkracht voor turbulente stromingen

Het berekenen van niet-samendrukbare turbulente stromingen vergt veel rekencapaciteit, waarvan het grootste deel wordt gebruikt voor het oplossen van de Poisson-vergelijking voor de druk. Daarom verrichtte Muhammad Younas onderzoek naar de prestaties van ‘Poissonsolvers’, waarbij hij met name keek naar solvers die op Krylov-methoden en Algebraïsche Multi-Gridmethoden zijn gebaseerd. › lees verder


Oratie

Eigen boeven eerst. Insluiting en uitsluiting in de sanctietoepassing

Tijdens haar oratie met bovenstaande titel bespreekt prof.dr. Miranda Boone het begrip ‘bifurcation’, het verschijnsel dat lichte vormen van straffen worden ontwikkeld en toegepast op plegers van lichte delicten, terwijl extra zware straffen worden opgelegd aan plegers van ernstige delicten. Boone gaat in op welke vorm bifurcation in Nederland heeft aangenomen. In de oratie maakt zij duidelijk dat er weliswaar sprake is van bifurcation bij de toepassing van sancties, maar dat die zich niet uitsluitend of hoofdzakelijk heeft gemanifesteerd langs de lijn van ernstige en minder ernstige delictplegers. Boone geeft een verklaring voor de vorm die bifurcation in de Nederlandse sanctietoepassing heeft aangenomen, zowel op een macro-sociologisch niveau als vanuit een micro-perspectief. Tenslotte zal zij een normatief oordeel geven op basis van juridische principes voor de toepassing van straf. › lees verder


Personalia

Martin Smit directeur Graduate School Medical Sciences

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft dr. Martin Smit benoemd als directeur van de Graduate School Medical Sciences (GSMS). De GSMS is een van de Graduate Schools van de RUG en vormt een belangrijk onderdeel van het researchprofiel van het UMCG. De school heeft de taak gekregen om dit profiel de komende jaren verder uit te dragen, om een optimale werk/leeromgeving te realiseren voor promovendi, het aantal promoties te laten toenemen, de promotieduur te verkorten en ongewenste uitval van promovendi te reduceren. Smit heeft binnen het GSMS-managementteam als bijzonder aandachtsgebied samenwerking met industrie. › lees verder

Van Swinderenprijs voor Elise Langenkamp

Haar promotieonderzoek naar de ontwikkeling van bloedvaten bij kankercellen is behoorlijk ingewikkeld. Toch weet dr. Elise Langenkamp duidelijk te vertellen over haar onderzoek en de resultaten. Zo goed, dat ze de Van Swinderen Prijs kreeg voor de beste Nederlandse proefschriftsamenvatting. Langenkamp deed onderzoek naar de vorming van bloedvaten bij kanker en promoveerde in de medische wetenschappen.


In beeld

In Beeld: Bouwstenen voor een duurzame campus

In ‘In Beeld’ op de RUG-homepage deze week prof.dr. Henk Moll n.a.v. het symposium ‘Bouwstenen voor een duurzame campus’ dat gisteren werd gehouden.


Agenda

Studium Generale Groningen - Lone Wolves

Invitation to Terror. Lone Wolves and the Culture of Fear – Frank Furedi

20 februari 2012

Studium Generale Groningen - 3xFilm - Survival

Touching the Void

21 februari 2012

Studium Generale Groningen

Kenniscafé: Liefdesverdriet

23 februari 2012 › lees verder

Spraakmakende Boeken

Philiep Bossier spreekt over HhhH van Laurent Binet

23 februari 2012 › lees verder

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:05

Meer nieuws