Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 06

08 februari 2012

Opinie

‘Minimumstraffen niet effectief, maar symbolische betekenis groot’

Ondanks forse kritiek van de Raad van State, gaat het kabinet door met de invoering van minimumstraffen voor zware delicten. Strafrechtjurist mr.dr. Nico Kwakman heeft kritiek op het wetsvoorstel, maar kan er ook begrip voor opbrengen. ‘De effectiviteit van de wet is twijfelachtig, maar de symbolische betekenis is groot. Het kabinet geeft hiermee een krachtig signaal af - en dat is zijn goed recht.’ › lees verder


Promoties

Hersenactiviteit bij alexithymie nader in kaart gebracht

Bij mensen met alexithymie is abnormale hersenactiviteit waarneembaar wanneer zij emotionele muziek of spraak waarnemen, en wanneer zij zich verplaatsen in de gevoelens van anderen. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Katharina Goerlich. Alexithymie (a - ‘ gebrek aan’, lexis - ‘ woord’, thymos - ‘ emotie’) is een persoonlijkheidstrek waarbij men problemen heeft met het verwerken van emoties. Mensen met alexithymie ervaren soms geen emotionele opwinding, ze kunnen gevoelens niet van elkaar of van fysieke sensaties onderscheiden, en kunnen gevoelens moeilijk beschrijven. Ongeveer een op de tien Nederlanders heeft deze kenmerken in meerdere of mindere mate. Wie kenmerken van alexithymie vertoont, heeft een verhoogd risico op psychiatrische en medische aandoeningen. Katharina Goerlich bracht hersenactiviteit van mensen met alexithymie in kaart met EEG- en MRI-scans. Ze concludeert dat alexithymie lijkt samen te hangen met abnormale hersenactiviteit bij het verwerken van emotionele spraak en muziek en het verplaatsen in de gevoelens van anderen. Ook lijkt alexihtymie gepaard te gaan met verschillen in de structuur van de hersenen. › lees verder

Schrijven op harde schijf verbeterd

Moderne datacentra gebruiken magnetische harde schijven om gegevens op te slaan. De technologie voor het uitlezen van de opgeslagen magnetische informatie verbeterde aanzienlijk na de ontdekking van giant magnetoresistance, waarvoor in 2007 de Nobelprijs is toegekend. Het proefschrift van Sergey Artyukhin gaat over het schrijven van informatie. Dat wordt nog altijd gedaan met behulp van stromen door kleine elektromagneten waardoor er veel hitte ontstaat in de harde schijf. Dit vergroot de energieconsumptie en belemmert een verdere vergroting van de informatiedichtheid. › lees verder


Oraties

Orkestratie van de prenatale zorg

In haar oratie bespreekt prof.dr. Katia Bilardo het relatief nieuwe vakgebied – tevens haar leeropdracht - foetale geneeskunde. Deze discipline is ontstaan met de komst van de echoscopie in de verloskunde, waardoor het mogelijk werd toegang te verkrijgen tot de baby in de baarmoeder. Voeg daarbij de snelle ontwikkelingen in de genetica en het wordt duidelijk dat momenteel heel veel van de stoornissen in de ontwikkeling van de ongeborene tijdens de zwangerschap zijn vast te stellen. Dit betreft niet alleen aangeboren afwijkingen, maar ook bepaalde zwangerschapsaandoeningen zoals hoge bloeddruk en zwangerschapsvergiftiging, die al vroeg in de zwangerschap kunnen worden voorspeld, waarna preventieve behandeling kan worden ingesteld. › lees verder

Zien is geloven; biologie door de ogen van een fysicus

De oratie van prof.dr. Antoine van Oijen gaat over het belang van interdisciplinair werken in de wetenschap. Nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen vinden steeds vaker plaats op de raakvlakken tussen de klassieke disciplines. Dat is ook het geval in wetenschapsgebieden die zich richten op het begrijpen van het leven om ons heen. Wat is ouderdom? Wat veroorzaakt kanker? › lees verder


Nieuwe uitgave

Serie ‘Praktijkhandboeken voor het Notariaat’ compleet

Het vierde en laatste deel uit de serie ‘Praktijkhandboeken voor het Notariaat’ is verschenen. Vanaf 2003 hebben onder hoofdredactie van Leon Verstappen, Wilbert Kolkman (Notarieel Instituut Groningen) en Hans Stubbé voor het fiscale deel, ongeveer 80 auteurs aan deze serie gewerkt. De serie bestaat uit: Handboek Boedelafwikkeling, Handboek Registergoederenrecht, Handboek Familievermogensrecht en Handboek Ondernemingsrecht. › lees verder


Agenda

Planologielezing

Bas Eenhoorn - Grenzen van veiligheid; een taak voor de planologie

13 februari 2012

Studium Generale Groningen

Everything you always wanted to know about… Leonardo Da Vinci

13 februari 2012

Studium Generale Groningen

3xFilm – Survival: Lord of the Flies

14 februari 2012

Studium Generale Groningen

Afscheid van de Vrije Wil?: Het schuldige brein – Rinus Otte

16 februari 2012

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws