Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Subsidie van 600.000 euro van Hersenstichting voor onderzoek Traumatisch Hersenletsel bij UMCG en Neuropsychologie

16 februari 2012

De afdeling Neurologie van het UMCG ontvangt een subsidie van € 600.000 van de Hersenstichting voor het onderzoeksprogramma Traumatisch Hersenletsel. Het doel van het onderzoeksprogramma is de rol van het aanpassend vermogen van de hersenen van mensen met licht tot matig traumatisch hersenletsel op te helderen. Dit moet leiden tot verbetering van behandelprotocollen. Neurologe dr. Joukje van der Naalt van het UMCG wordt projectleider van het programma. Het programma gaat vier jaar lopen en wordt uitgevoerd in samenwerking met neuropsychologe dr Joke Spikman en BCN Brain. Verder zijn UMC St Radboud, FC Donders Instituut, VUMC en St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg betrokken bij deze studie. Wereldwijd werd nooit eerder een dergelijk omvangrijk onderzoeksprogramma naar de gevolgen en behandeling van niet-aangeboren hersenletsel gesubsidieerd.

Het onderzoek richt zich tevens op de vraag of dit aanpassend vermogen beter te bepalen is. De onderzoekers gaan na of dit vermogen met gedragstherapie kan worden beïnvloed. Zij inventariseren het verloop van de klachten bij een grote groep patiënten. Met f-MRI-studies brengen zij de veranderingen in het functioneren van de prefrontale cortex van deze patiënten in kaart. Dit deel van de hersenen reguleert het aanpassend vermogen van de hersenen.

Uit vooronderzoeken bleek dat hersenletselpatiënten te vaak niet of pas na jaren de behandeling krijgen, die het beste past bij hun specifieke opgelopen beschadiging. Patiënten ervaren daardoor de zorg als een doolhof waarin ze ‘van het kastje naar de muur gestuurd worden’. Ook ontbreekt het op dit moment aan evidence based behandelingen.

In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 85.000 mensen te maken met een vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een val of een klap op het hoofd of een verkeersongeluk. Het letsel is meestal niet zichtbaar maar kan een enorme impact hebben op het functioneren. De gevolgen zijn per persoon verschillend, zoals problemen met praten, vermoeidheid, emotionele uitbarstingen, overgevoeligheid voor lawaai, stemmingswisselingen en angst.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:30

Meer nieuws