Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Evaluatie van kennisclaims in het bedrijfsleven

16 februari 2012
Kristian Peters
Kristian Peters

Niet alleen in de wetenschap, maar ook in het bedrijfsleven en onze maatschappij zijn kennis en innovatie twee veel gebruikte begrippen. Sla een krant open of kijk een willekeurig tv-journaal, en de kans is groot dat er over innovatie en de kenniseconomie gesproken wordt. Het begrip van kennis en innovatie loopt echter ver achter bij de grote betekenis van deze fenomenen in onze samenleving. Zo is er weinig bekend over hoe organisaties bepalen wat juiste kennis is en wat de invloed hiervan is op innovaties.

In zijn onderzoek verkent Kristian Peters voor het eerst dit onbekende terrein, dat ‘kennisclaimevaluatie’ wordt genoemd en draagt zo bij aan het begrip van innovatie.

Peters onderscheidt drie theoretische benaderingen: de open benadering, de managementbenadering, en de ondernemersbenadering. Elk geeft een alternatieve verklaring over de wijze waarop organisaties kennisclaims zouden moeten evalueren. De drie benaderingen zijn echter niet in staat te verklaren hoe kennisclaimevaluatie in de praktijk echt werkt. Daarom past Peters een nieuwe theoretische benadering toe, die is gebaseerd op informele argumentatieleer.

Ook presenteert hij de resultaten van drie verkennende studies (case studies) naar kennisclaimevaluatie in bestaande innovatieprojecten: bij Siemens Building Technology (Zwitserland), GEON en het Kennis op de Akker-innovatieprogramma. De resultaten laten zien dat informele argumentatieleer een vruchtbare basis biedt om kennisclaimevaluatie in organisaties te begrijpen. Daarnaast wijzen de resultaten erop dat de wijze van kennisclaimevaluatie belangrijk is om succesvol te innoveren.

Curriculum vitae

Kristian Peters (Leeuwarden, 1983) studeerde bedrijfswetenschappen aan de RUG. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG, waarbij hij werkzaam blijft als docent bij de afdeling Innovation Management & Strategy. Hij promoveert op 23 februari (12.45u, Aula Academiegebouw) bij prof.dr. R.J.J.M. Jorna en prof.dr. R.J.F. van Haren. De titel van het proefschrift is: Argument and innovation: Theoretical and empirical explorations in knowledge claim evaluation.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:30
printView this page in: English

Meer nieuws