Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Pilot Masterstudenten Geneeskunde

20 januari 2012

Op 17 januari is de pilot voor de masterstudenten Geneeskunde uitgevoerd. Tweeëntwintig studenten namen deel aan deze pilot, die zo was opgezet dat iedere student toetsen in twee verschillende pakketten maakte. Er werden vier toetsen voor verschillende doelgroepen aangeboden: Heelkunde, (Inwendige) Geneeskunde, Beweging en Levenscyclus. De toetsen hadden een omvang van dertig multiplechoicevragen, waarvan er steeds vijftien in een pakket werden aangeboden. De items werden random getrokken uit een pool van 250 vragen.

Na afloop van deze toetsen vulden de studenten een vragenlijst in, waarbij ze 19 stellingen voorgeschoteld kregen over de gebruiksvriendelijkheid van het pakket t.a.v. de invoer van antwoorden, navigatiemogelijkheden en de feedback na afloop van de toets. Bij elk van deze stellingen gaven de studenten aan of ze een sterke of lichte voorkeur voor het ene of het andere pakket hadden, of dat de pakketten in dat opzicht gelijkwaardig waren. Ook gaven ze aan naar welk pakket hun voorkeur uitging, rekening houdens met alle aspecten van de toetsafname.  

Daarnaast hadden studenten de mogelijkheid aanvullende opmerkingen te maken. Het merendeel van de studenten heeft hiervan gebruik gemaakt, en dit heeft ons extra inzicht gegeven in de dingen die hen zijn opgevallen. We zullen deze opmerkingen en de resultaten van de enquête meenemen in het eindoordeel over de pakketten.

Hieronder een voorbeeld van de resultaten uit de enquête. Het betreft de vergelijking tussen de pakketten Quayn en Teletoets op het onderdeel Feedback na het maken van de toets. De analyse van alle antwoorden op de enquête wordt in februari uitgevoerd.

Voorbeeld van de resultaten van een vergelijking tussen twee pakketten
Voorbeeld van de resultaten van een vergelijking tussen twee pakketten

Na eerdere problemen met enkele van de pakketten onder Internet Explorer 9 en de policies die binnen de nieuwe tentamenhal op de computers worden gehanteerd is deze pilot, die op een andere locatie werd afgenomen, zonder problemen verlopen. Ook de eerstvolgende pilot zal in deze zaal worden afgenomen. Het betreft opnieuw een pilot van de Faculteit Medische Wetenschappen, die in februari wordt uitgevoerd.

Laatst gewijzigd:29 maart 2018 12:30

Meer nieuws

 • 11 december 2018

  Eeuwenoude recepten uit de beerput (video)

  Archeoloog Merit Hondelink onderzoekt wat Nederlandse stedelingen uit de middenklasse aten in de 16e tot en met de 18e eeuw. Ze onderzoekt monsters uit oude beerputten op sporen van voedselbereiding. Maar Hondelink kookt zelf ook vergeten gerechten,...

 • 07 december 2018

  Nieuw themanummer Stem-, Spraak en Taalpathologie

  Stem-, Spraak- en Taalpathologie heeft het themanummer “Research Tutorials door Nederlandstalige onderzoekers in het buitenland, deel II” gepubliceerd.

 • 03 december 2018

  Huidig onderzoek naar terpen en wierden in beeld

  Annet Nieuwhof, Johan Nicolay (beiden Archeologie RUG) en Jeroen Wiersma (Kenniscentrum Landschap) brengen een nieuw boek uit over de stand van zaken in het onderzoek van het terpen- en wierdenland.