Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 03

18 januari 2012

Opinie

‘Historici kunnen afstand tussen heden en verleden helpen reguleren’

Een samenleving die in het reine wil komen met gewelddaden in het verleden, moet méér doen dan de daders straffen. Historisch onderzoek kan helpen de confrontatie met het verleden aan te gaan. Veel historici zijn echter onvoldoende toegerust om deel te nemen aan een maatschappelijk debat over de actuele omgang met het verleden. Dat stelt RUG-historica Barbara Henkes in de aanloop naar het symposium ‘Historici en de confrontatie met een gewelddadig verleden’, dat donderdag 26 januari op de Rijksuniversiteit Groningen plaatsvindt. › lees verder


Promoties

Nieuwe media veranderen gebruik stedelijke ruimte

De opkomst van digitale en mobiele media heeft belangrijke gevolgen voor de manier waarop mensen stedelijke ruimtes gebruiken en ervaren. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Martijn de Waal. Het gebruik van onder meer de mobiele telefoon, gps-navigatie en sociale netwerken op de smartphone heeft met name grote gevolgen voor de manier waarop de ‘stedelijke openbaarheid’ functioneert: dié ruimtes in de stad die traditioneel functioneren als ‘ontmoetingsplaats’, als plekken waar stedelingen met uiteenlopende achtergronden met elkaar worden geconfronteerd. Denk bijvoorbeeld aan het centrale stadsplein, het park, de winkelstraat, de boulevard met haar terrasjes, de markt, het koffiehuis of het debatcentrum. › lees verder

Vrijspraak: definitief of niet?

De juridische regel non bis in idem verbiedt iemand tweemaal te vervolgen of te berechten voor hetzelfde feit. Dit verbod geldt zowel na een definitieve veroordeling als na een definitieve vrijspraak. Een achteraf onjuist gebleken veroordeling wordt vernietigd, maar hoe zit het met de aantasting van een onherroepelijke vrijspraak als het vermoeden rijst dat deze op dwaling berust? Mag de vrijgesprokene opnieuw worden vervolgd? Hoe kunnen zowel zijn vrijheid als de veiligheid van de gemeenschap worden gegarandeerd? Deze vragen hebben door de eeuwen heen menig strafjurist beziggehouden en zijn momenteel weer actueel, door betere opsporingsmogelijkheden via bijvoorbeeld DNA-opslag. Wiene van Hattum schreef er haar proefschrift over. Een onderzoek met een zeer actuele boodschap, aangezien de Tweede Kamer binnenkort stemt over een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt een vrijgesprokene opnieuw te berechten. › lees verder

NB: N.a.v. haar promotie brengt de RUG volgende week woensdag (25 januari) een Opinie uit met Wiene van Hattum.

Telomeerverkorting leidt mogelijk tot chronisch hartfalen

Patiënten met chronisch hartfalen (CHF) hebben kortere telomeren dan gezonde leeftijdsgenoten. Het promotieonderzoek van Liza Wong heeft dat bevestigd. Ook blijkt dat gezonde kinderen van CHF-patiënten kortere telomeren hebben dan gezonde kinderen van gezonde ouders. Dit suggereert dat gezonde kinderen van CHF-patiënten wellicht een groter risico lopen om CHF te ontwikkelen. Wong heeft in een grootschalig patiëntenonderzoek aangetoond dat klassieke risicofactoren van hart- en vaatziekten, namelijk te hoog cholesterol en bloedglucose (suikerziekte), overgewicht en roken, bepalend zijn voor de snelheid van telomeerverkorting. Dit zou betekenen dat een gezonde leefstijl, die de kans op bovenstaande risicofactoren belangrijk doet afnemen, minder telomeerverkorting geeft en daarmee mogelijk de kans op het krijgen op CHF verkleint. De relatie tussen telomeerlengte en CHF is nog niet volledig opgehelderd. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Mogelijk opent dit deuren naar nieuwe strategieën in de behandeling en preventie van CHF. › lees verder

Kosteneffectiviteit vaccinatie kinderen in Vietnam

Vaccinatie van kinderen in Vietnam is cruciaal voor het terugdringen van kindersterfte, concludeert promovenda Hong Anh Thi Tu. Een dergelijke vaccinatie kan volgens haar echter alleen effectief worden uitgevoerd met financiële ondersteuning van de landelijke overheid en de internationale gemeenschap. Tu onderzocht in het bijzonder of vaccinaties tegen hepatitis B en het rotavirus in Vietnam mogelijk kosteneffectieve en haalbare strategieën zijn om hepatitis B en rotavirusinfectie te voorkomen. Haar analyses benadrukken ook de belangrijke rol van de GAVI en andere internationale organisaties bij het versnellen van de ontwikkeling van vaccinatiestrategieën in ontwikkelingslanden zoals Vietnam, waar de beperkte financiële middelen de echte uitdaging vormen. › lees verder

PET-scan voorspelt effectiviteit nieuwe kankerbehandeling

Een PET-scan kan helpen voorspellen bij welke patiënt een zogeheten prodrug-therapie kan aanslaan. Dat blijkt uit onderzoek van Inês Farinha Antunes. De effectiviteit van prodrug-therapie bij tumoren kan mogelijk nog vergroot worden door eerst een dosis chemotherapie toe te dienen. Daardoor neemt namelijk de hoeveelheid β-Glucuronidase in tumoren toe, zo laat Farinha Antunes zien. Voordat deze therapie in de kliniek kan worden toegepast, is nog veel nader onderzoek nodig. › lees verder

Nader inzicht in rol co-enzym A

Een verstoring van de aanmaak van co-enzym A (CoA) heeft grote consequenties voor de regulatie van de celcyclus, voor eiwit-acetylering en voor de organisatie van het cytoskelet. Dat blijkt uit onderzoek van promovenda Katarzyna Siudeja. Haar onderzoek vergroot de fundamentele kennis over de rol van CoA, maar vergroot ook het inzicht in de oorzaak van PKAN. Mogelijk maakt het de weg vrij voor de ontwikkeling van een therapie voor PKAN. › lees verder

Simulatiemodellen voor pensioenfonds ALM

Pensioenfondsen vinden het moeilijk om de specifieke situatie waarin ze zich bevinden, zoals de mate van vergrijzing van de deelnemers of de hoogte van de dekkingsgraad, te vertalen naar beleggingsbeleid. Analyses tonen aan dat een simulatiemodel, dat promovendus Matthijs Streutker onderzocht, resulteert in situatie-afhankelijke beslissingen. › lees verder

Analyse van receptie werk Poolse filmer Kondratiuk

Iwona Guść toont met haar onderzoek de eigenaardigheden van de receptie van de subversieve kunst aan. De sterke afkeer en fascinatie voor dit type kunst die in de receptie van het werk van de Poolse filmer Andrzej Kondratiuk resoneren, verklaart ze met behulp van de theorieën over het groteske en de cognitieve verstoring. Tevens laat ze zien dat dit type kunst, juist dankzij de ervaring die het oproept, als het ultieme wapen tegen een totalitair regime en zijn beperkende normen kan worden ingezet. › lees verder

Systematisch programmeerproblemen oplossen

Software-programmeurs maken bij hun ontwerpen vaak gebruik van architectuurpatronen. Voor passende oplossingen moeten die patronen gemodelleerd worden in verschillende vormen of varianten. Ahmad Kamal verrichtte onderzoek naar de mogelijkheden om meer systematiek in deze manier werken aan te brengen. › lees verder

Nieuwe targetingstrategie voor Interferon gamma bij levercirrose

Het proefschrift van Ruchi Bansal presenteert nieuwe strategieën om zeer effectief cytokines te ontwerpen. Ook ontwikkelde zij een nieuwe potentiële therapeutische verbinding voor chronische ziekten zoals leverfibrose. › lees verder


Oraties

UMCG en RUG samen voor gerichte farmaceutische zorg

Het centrale thema in de gezamenlijke oratie van prof.dr. Jos Kosterink en prof.dr. Bob Wilffert is: UMCG en RUG samen voor gerichte farmaceutische zorg. Beider dubbelbenoemingen aan zowel de afdeling Farmacie van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen als de faculteit Medische Wetenschappen/UMCG zijn bedoeld om een intensievere samenwerking tussen de opleiding en het onderzoek van de Farmacie van de RUG en de afdeling Klinische Farmacie en Apotheek van het UMCG te bewerkstelligen. Kosterink gaat in zijn rede in op de ondersteuning en de eigenstandige verantwoordelijkheid van de ziekenhuisfarmacie in de patiëntenzorg, het onderzoek en het onderwijs. › lees verder

Wilffert stelt in zijn oratie dat goed inzicht in de farmacologie en fysiologie (dan wel pathofysiologie) tot een beter begrip van de werking van geneesmiddelen leidt, en dus ook tot de mogelijkheid om het geneesmiddel beter op de individuele patiënt af te stemmen. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen

Everything you always wanted to know about… Michelangelo

23 januari 2012

Studium Generale Groningen ‘Afscheid van de Vrije Wil?’

Hersenen, vrije wil en bewustzijn – Marc Slors

24 januari 2012

Studium Generale Groningen

Kenniscafé: Bevolkingsexplosie

26 januari 2012

Symposium

Historici en de confrontatie met een gewelddadig verleden

26 januari 2012 › lees verder

Zie ook de Opinie

Spraakmakende Boeken

Henk Harbers over ‘De Wand’ van Marlen Haushofer

26 januari 2012 › lees verder

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:52

Meer nieuws