Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 04

25 januari 2012

Opinie

‘Nieuwe wet wekt valse verwachtingen en tast grondrechten aan’

Misdadigers die ten onrechte definitief zijn vrijgesproken van een levensdelict, moeten alsnog voor hun daad berecht kunnen worden. Dat heeft een meerderheid gisteren in de Tweede Kamer besloten. Volgens juriste Wiene van Hattum van de Rijksuniversiteit Groningen wekken kabinet en Kamer hiermee valse verwachtingen. ‘Deze wet beschermt de samenleving niet tegen zware criminelen, zoals wordt gesuggereerd. Hij roept onrust op, tast privacy aan en werkt onzorgvuldige opsporing en vervolging in de hand.’ › lees verder

Promoties

Vormen van autisme bij zeldzame genetische aandoeningen onderzocht

Autisme komt in Aruba net zo vaak voor als in westerse landen. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Inge van Balkom, de eerste studie naar autisme die in Aruba werd verricht. Ook stelt Van Balkom vast dat oudere vaders in Aruba, net als in westerse landen, een verhoogd risico hebben een kind met autisme te krijgen. Behalve epidemiologisch onderzoek verrichtte Van Balkom onderzoek naar autisme bij zeldzame genetische aandoeningen, zoals het Pitt-Hopkins syndroom (PHS) en Marshall-Smith syndroom (MSS). › lees verder

Mechanisme ter bescherming van cellen tijdens winterslaap verder ontrafeld

Dieren die een winterslaap houden beschikken over mechanismen om hun cellen te beschermen tegen afkoeling en opwarming. Promovenda Fatemeh Talaei bestudeerde bij hamsters een van de mechanismen die bescherming biedt tegen opwarmschade. Deze kennis kan mogelijk klinisch worden gebruikt, bijvoorbeeld bij operaties, het bewaren van organen voor transplantatie, en bij onderkoeling. Ook lijkt het mechanisme bij te dragen aan het tegengaan van versnelde veroudering bij patiënten. Het mechanisme dat Talaei onderzocht berust op uitscheiding en heropname van serotonine. › lees verder

Nader inzicht in communicatie tussen schimmel en bacteriën

Waar bacteriën en schimmels samenkomen, doen zich vaak infecties voor. Vooral de mond is een kwetsbaar gebied (spruw, mondinfecties), maar ook vaginale infecties kunnen veroorzaakt worden door een samenspel van bacteriën en schimmels. De oorzaken hiervan waren tot voor kort onbekend. Recent onderzoek heeft laten zien dat bacteriën niet alleen met elkaar, maar ook met hoger ontwikkelde levensvormen, zoals schimmels, kunnen communiceren. Bacteriën blijken moleculen af te scheiden, waarmee ze boodschappen kunnen overbrengen aan hun omgeving. Promovenda Lucja Jarosz bracht de communicatie tussen verschillende bacteriën en de schimmel Candida albicans in kaart. Mogelijk kunnen er nieuwe vormen van therapie worden ontwikkeld die ingrijpen op de communicatie tussen schimmels en bacteriën, stelt Jarosz. Voor het zover is, moet er echter nog veel nader onderzoek worden verricht. › lees verder

Nieuwe technieken om effecten van pneumokokkenvaccinatie te meten

Er is geen relatie tussen de hoogte van natuurlijk verkregen antilichaamconcentraties tegen pneumokokken en het ontstaan van ernstige pneumokokkenziekte. Voor een goede bescherming tegen ernstige infecties als hersenvliesontsteking en longontsteking zijn antilichaamconcentraties nodig die alleen door vaccinatie verkregen kunnen worden. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Karin Elberse. Zij analyseerde gegevens die verzameld werden voorafgaand aan de invoering van het Rijksvaccinatieprogramma tegen pneumokokken in 2006. › lees verder

Optimalisatiemodellen voor pensioenfonds ALM

Om de praktische waarde van stochastisch programmeren voor pensioenfonds ALM te verhogen dienen er hindernissen genomen te worden. Matthijs Streutker behandelt in zijn proefschrift een aantal daarvan, zoals de implementatie van regelgeving en indexatie, de economische basis van de modellen en de beperkte oplosbaarheid. Drie van de vier onderzoeksvragen gaan over deze hindernissen, terwijl de laatste vraag de recent opgemerkte kwestie betreft dat pensioenfondsen het moeilijk vinden om de specifieke situatie waarin ze zich bevinden te vertalen naar beleid. › lees verder

Echografie minder belastende methode om ‘goed’ en ‘fout’ buikvet te meten

Promotie Emanuella de Lucia Rolfe › persbericht

Oraties

Kan de computer ooit onze taal doorgronden?

De opleiding alfa-informatica (informatiekunde) aan de Rijksuniversiteit Groningen viert haar 25-jarig bestaan op 31 januari met een symposium en de oraties van twee nieuwe hoogleraren informatiekunde.

De oratie van Johan Bos gaat over computationele semantiek. Semantiek is een tak van de taalkunde en logica die zich bezighoudt met betekenis. In de computationele semantiek worden computers ingezet om verschillende aspecten van betekenis te bestuderen en te modelleren. › lees verder

Gertjan van Noord gaat in op het automatisch ontleden van het Nederlands. Om een computer taal te laten begrijpen, is een belangrijke eerste stap automatische ontleding: welke woorden horen bij elkaar, en wat is de rol van de verschillende woorden en woordgroepen? › lees verder

Personalia

Tibor Hortobágyi benoemd tot hoogleraar Bewegen en gezond ouder worden

Dr. T. Hortobágyi is benoemd tot hoogleraar Bewegen en gezond ouder worden bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. De leerstoel richt zich op het thema bewegen en gezond ouder worden en past daarmee uitstekend in het profiel Healthy Ageing van RUG/UMCG. Zijn onderzoek naar acute en chronische neuromechanische aanpassingen op beweging bij jongere en oudere volwassenen heeft tot doel de kwaliteit van leven te behouden door fysieke activiteit op oude leeftijd. › lees verder

Agenda

Studium Generale Groningen - Lone Wolves

Inside the Mind of the Lone Mass Murderer - Corine de Ruiter

30 januari 2012

Lustrum alfa-informatica

25 jaar onderzoek naar taal en computers

31 januari 2012 › persbericht

Studium Generale Groningen - Afscheid van de Vrije Wil?

Leven zonder verantwoordelijkheid – Jan Verplaetse en Stephan Schleim

31 januari 2012

Dag van het Onderwijs

Seminar ‘Onderwijs Leeft’ en Docent van het jaar verkiezing

2 februari 2012

Op donderdag 2 februari 2012 vindt de Dag van het Onderwijs plaats. De dag begint met het seminar 'Onderwijs Leeft'. Daarin komen onder andere aan de orde de nieuwe rol van de examencommissies, het stimuleren van talent, brede bachelors en ICT in het onderwijs. Na het seminar volgt de verkiezing van de Docent van het Jaar 2011. › lees verder

Second REALaw Research Forum

Pluralism in European Administrative Law

3 februari 2012

Meer evenementen: › Universitaire agenda

Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws