Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 01

04 januari 2012

Opinie

'Overheid moet rokers niet aan hun lot overlaten'

Het liberale rookbeleid van het rijk laat rokers teveel aan hun lot over. Door minder te investeren in rokers die willen stoppen, zal hun aantal weer toenemen. Hoewel het geen direct publiek belang is, is het wel degelijk een overheidstaak om deze groep verslaafden te helpen om van de sigaret af te komen. Dat zegt gezondheidswetenschapper prof.dr. Arie Dijkstra van de Rijksuniversiteit Groningen ‘Van mij hoeft niemand te stoppen met roken, maar om rokers toch te bereiken hebben ze wel wat extra stimulans nodig. Het is tenslotte meestal een verslaving.’ › lees verder


Promoties

Veelbelovende behandelstrategie voor hartritmestoornis ontdekt

Boezemfibrilleren is de meest voorkomende hartritmestoornis. De gevolgen zijn ernstig: een verhoogd risico op overlijden, herseninfarct, hartfalen en verminderde kwaliteit van leven. Promovenda Lei Ke onderzocht hoe ‘remodeling’ van de boezems van het hart kan worden tegengegaan. Remodeling is het geheel aan veranderingen dat aan het boezemweefsel optreedt, door onder meer verhoogde bloeddruk, hartfalen, hartklepaandoeningen en suikerziekte. Remodeling treedt al op voordat de patiënt last krijgt van boezemfibrilleren. Het heeft ook een zichzelf versterkend effect: zodra boezemfibrilleren optreedt, kan de schade aan de boezems verergeren. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Uit het onderzoek van Ke blijkt onder meer dat er in de boezems van het hart heat shock eiwitten (Hsp’s) worden aangemaakt die - nog voordat er remodeling optreedt - bescherming bieden tegen de schadelijke invloed van boezemfibrilleren. Ke onderzocht in het laboratorium en in een diermodel wat het effect zou kunnen zijn wanneer patiënten Hsp-geneesmiddelen krijgen toegediend. De resultaten zijn hoopgevend: toediening van Hsp’s lijkt een bruikbare nieuwe behandelstrategie om remodeling, en daarmee boezemfibrilleren, tegen te gaan. › lees verder

Nacontroles borstkanker minder lang nodig

De overleving van patiënten met borstkanker is in de loop van de tijd aanzienlijk verbeterd. Promovenda Wenli Lu bracht in kaart hoe op de individuele patiënt toegesneden plannen voor nazorg de kans op overleving verder kunnen vergroten en de zorgkosten kunnen terugdringen. Uit een door Lu uitgevoerde meta-analyse blijkt dat vroege detectie van terugkerende tumoren met regelmatige mammografie de kans op overleving vergroot. Dit bevestigt de aanpak zoals voorgeschreven in diverse internationale richtlijnen. Wel blijkt dat in 30 tot 40 procent van de onderzochte gevallen de mammografie onvoldoende wordt gebruikt bij routinecontroles. Een door Lu ontwikkeld model laat zien dat het verantwoord is patiënten minder lang te laten terugkomen voor een jaarlijkse controle in het ziekenhuis dan richtlijnen voorschrijven. In plaats daarvan kan een regelmatige mammografie worden uitgevoerd bij het bevolkingsonderzoek op borstkanker, of kan de huisarts deze zorg op zich nemen. De zorgkosten kunnen hierdoor aanzienlijk afnemen, terwijl de kans op overleving hetzelfde blijft.

Hoe enzymen ‘ademen’

Het promotieonderzoek van Remko Winter had tot doel om enzymen (biologische katalysatoren) aan te passen voor industriële toepassingen. Specifiek werkte hij met oxidases, enzymen die zuurstof uit de lucht gebruiken om verbindingen te oxideren. Om te kunnen reageren met zuurstof uit de lucht moeten oxidases zuurstof op de plaats van de reactie kunnen brengen. Winter ontdekte dat zij dit doen door middel van trechtervormige kanalen die zuurstof begeleid vanuit de omgeving naar de plek in de oxidase waar de reactie plaatsvindt. › lees verder

Besturings- en data-acquisitiesystemen voor kernfysische detectoren

Voor het einde van dit decennium zal de nieuwe Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) in Darmstadt een van de grotere faciliteiten voor natuurkundig onderzoek in de wereld zijn. FAIR levert dan bundels van antiprotonen en radioactieve ionen met een hoge intensiteit, energie en kwaliteit. Het onderzoek wordt georganiseerd binnen de Nuclear STructure, Astrophysics and Reactions (NuSTAR) collaboratie. De diversiteit van het NuSTAR-onderzoek vereist de bouw van speciale detectoren, die hoge eisen stellen aan zowel de data-acquisitie als de besturing van de apparatuur. Op beide gebieden leverde Victor Stoica met zijn promotieonderzoek een bijdrage.

Excitonbewegingen in plastic zonnecel

In de toekomst zal voor het geleiden van elektriciteit steeds vaker plastic worden gebruikt. Vooral als lage kosten en weinig gewicht belangrijker zijn dan een lange levensduur of hoge prestaties, is plastic een geschikt materiaal voor de (massa-)fabricage van elektronische componenten zoals diodes en zonnecellen. In zijn proefschrift behandelt Oleksandr Mikhnenko een van de grondbeginselen van deze veelbelovende technologie, namelijk de diffusie van excitonen. › lees verder

Zijn bacteriën cognitieve organismen?

Marc van Duijn ontwikkelt in zijn proefschrift een nieuwe theorie over biologische cognitie, oftewel biocognitie. In tegenstelling tot de meest gangbare theorieën die natuurlijke cognitie als een relatief recente evolutionaire ontwikkeling beschouwen, biedt Van Duijn een alternatieve verklaring voor biocognitie die gegrondvest is in sensorimotorcoördinatie; een vorm van adaptatie die evolutionair zeer oud is. Het onderzoek laat zien dat menselijke cognitie en bacteriële cognitie op hetzelfde mechanisme berusten, namelijk sensorimotorcoördinatie, dat door grote selectiedruk meerdere malen is geëvolueerd op verschillende niveaus van biologische organisatie. › lees verder

Microfasescheiding in blokcopolymeren

Het proefschrift van Vladimir Markov beschrijft het resultaat van een theoretisch onderzoek naar de zelf-assemblage in een bijzondere klasse van blokcopolymeren. Als gevolg van de ongunstige interactie tussen stoffen die chemisch verschillen, treedt in blokcopolymeren microfasescheiding op in geordende nanostructuren.

Fundamenteel transporteiwitonderzoek

Thomasz Krupnik deed fundamenteel onderzoek naar transporteiwitten, wat uiteindelijk kan leiden tot nieuwe drug-targeting medicijnen.

Virtuele dierentuin creëert optimale omgeving voor herstel van stress

Promotie Roos Pals › persbericht

Testosteron meer dan alleen een machohormoon

Promotie Leander van der Meij › persbericht

Podia houden te weinig rekening met publiek

Promotie Kim Joostens › persbericht


Oratie

Kinderorthopedie op weg naar volwassenheid

Door de relatief geringe aantallen te opereren patiëntjes is om de handvaardigheid van de kinderorthopeed op peil te houden concentratie van de behandelcentra nodig. Prof.dr. J.D. Visser pleit er in zijn oratie voor om vijf centra voor kinderorthopedie aan te wijzen. Voor de continuïteit zijn er minimaal twee kinderorthopeden in elk centrum nodig. In de kinderorthopedische centra moeten in zijn visie alle operatieve behandelingen plaatsvinden. Behandeling van bijzondere aandoeningen zoals bijvoorbeeld een ernstig beenlengteverschil en kinderen die een multidisciplinaire behandeling nodig hebben kunnen maar in een enkel centrum plaatsvinden. › lees verder


Personalia

Petrie Roodbol bijzonder hoogleraar Verplegingswetenschappen

Dr. P.F. Roodbol is per 1 januari 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Verplegingswetenschappen: innovatie en educatie, vanwege de J.K. de Cockstichting bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Roodbol heeft in diverse functies binnen het UMCG het zorgonderzoek vormgegeven. Momenteel is zij onder meer hoofd van het Wenckebach Instituut en Hoofd van het Verpleegkundig Expertisecentrum in het UMCG. De focus van haar onderzoek ligt op het terrein van verplegingswetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderzoek in de zorg, passend binnen het thema Healthy Ageing. › lees verder


Agenda

FWN ism Studium Generale en DvhN

Richard Dawkins – Darwin’s Five Bridges

12 januari 2012

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws