Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Gronings onderzoeksprogramma Talentenkracht succesvol

Al 1,5 miljoen euro subsidie sinds de start in 2008
18 januari 2012

Het onderzoeksprogramma Talentenkracht van de afdeling Ontwikkelingspsychologie is succesvol. Met het binnenhalen van een bedrag van 400.000 euro in de laatste maanden van 2011 kwam het totaal aan onderzoekssubsidie sinds de start in 2008 op 1,5 miljoen euro. Het Groningse onderzoek maakt deel uit van het landelijke consortium Talentenkracht dat een wetenschappelijk antwoord tracht te vinden de vraag welke talenten, mogelijkheden en kwaliteiten kinderen in de leeftijd van 3-5 jaar hebben, met nadruk op de aanleg voor wiskunde, natuurwetenschappen, techniek en logica.

In het consortium werkt een grote groep wetenschappers van verschillende universiteiten mee met uiteenlopende achtergronden: pedagogiek, neuro- en ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalverwerving. Daarnaast zijn ouders, kinderopvang, scholen en vele andere partijen betrokken. Landelijk coördinator van het consortium, dat gefinancierd wordt door Ministerie van OCW en het Platform Bèta Techniek, is prof.dr. Paul van Geert die ook verantwoordelijk is voor het Groningse programma.

De focus van het Groningse onderzoek lag de afgelopen jaren op het talentvol wetenschappelijk redeneren van jonge kinderen. De diverse deelprojecten, die voornamelijk zijn uitgevoerd in het primair onderwijs, waren gebaseerd op de theorie van co-constructie. Dat wil zeggen: als kinderen een wetenschappelijke redenering construeren rond een concreet probleem, dan doen ze dat samen met een volwassene of een ander kind. De onderzoekers observeren en analyseren de dynamiek van dit co-constructieproces in authentieke situaties. Dus bijvoorbeeld in de klas of tijdens spontane interactie tussen kinderen en ouders. Zo ontstaat beter inzicht in de manier waarop de wetenschappelijke nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen zich ontwikkelt.

De Groningse onderzoekers ontwikkelden een aantal concrete producten voor scholen in de lijn de Talentenkracht-principes, zoals een format voor directiegesprekken, een pakket voor professionalisering van leerkracht op gebied van wetenschap en techniekbevorderende activiteiten, individuele begeleidingsmodules, nascholingsarrangementen en lespakketten. Voor ouders en kinderen ontwikkelden Henderien Steenbeek en Marianne Fraiquin het lees-en-doe-boek Owie en het Geheime Ding.

In 2012 starten er binnen TalentenkrachtGroningen twee onderzoeksprojecten met nieuw aan te stellen AIO's. Het eerste onderzoek richt zich op de talentmomenten in de klas en de manier waarop leerkrachten de talenten van kinderen in de klas kunnen stimuleren. Hiervoor worden leerkrachten van groep 5 t/m 8 geobserveerd. Een tweede project kijkt naar de taal tijdens wetenschap- en technieklessen.

Talentenkracht Groningen werkt samen met groeiend aantal partners in Noord-Nederland waaronder diverse basisscholen, het Regionale Netwerk Noord Nederland (onder andere CEDIN en Klassewijzer) en de lerarenopleidingen in Groningen, Friesland en Drenthe.

Het onderzoeksteam bestaat uit de volgende medewerkers: Prof. dr. Paul van Geert (coördinatie), dr. Henderien Steenbeek, dr. Marijn van Dijk, Heidi Meindertsma, MSc., Steffie van der Steen, MSc., drs. Carla Geveke, Annemie Wetzels, MSc., dr. Baukje Veenstra, Milou Prick, MSc., Esther Honingh, MSc., M. Guevara, MSc.

Meer informatie over TalentenKracht en de andere universiteiten hieraan verbonden kunt u vinden op www.talentenkracht.nl Over het Groningse programma vindt u bovendien binnenkort meer informatie op de website van de universiteit en het wetenschapsknooppunt.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:29

Meer nieuws