Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 44

21 december 2011

Opinie

‘Mariaverschijningen zijn potentiële bedreiging voor kerkelijk gezag’

Sinds 1800 is Maria vaker verschenen dan ooit tevoren: honderden, misschien zelfs duizenden keren. Verschijningen gelden als bijzondere genadegave van God. ‘Voor de katholieke kerk staat buiten kijf dat Maria zich inderdaad zo nu en dan openbaart’, zegt Mathilde van Dijk, godsdienstwetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Het probleem is dat dergelijke visioenen het gezag van de kerk kunnen ondermijnen. De zieneres of ziener heeft immers een rechtstreekse lijn naar de hemel en weet het wellicht beter dan pastoor, bisschop of paus. Vanaf de vroege kerk is dus geprobeerd om visionairs onder controle te krijgen.’ › lees verder

Geheim schitterende schildschubje diamantsnuitkever ontrafeld

Dankzij een nieuwe optische afbeeldingstechniek zijn de unieke eigenschappen van het schitterende schildschubje van de diamantsnuitkever ontrafeld door onderzoekers van de RUG. Het wordt vandaag gepubliceerd in Interface, Journal of the Royal Society. › lees verder


Promoties

Stap voorwaarts bij inzet kinaseremmers tegen leverfibrose

Marike van Beuge heeft flinke vorderingen gemaakt in de zoektocht naar medicijnen tegen leverfibrose, in dit geval de zogeheten ‘kinaseremmers’. Zij concludeert dat celspecifieke aflevering van kinaseremmers in leverstellaatcellen de effectiviteit verhoogt van deze geneesmiddelen en mogelijk het potentieel voor bijwerkingen verlaagt. › lees verder

Nader inzicht in oorzaak gevaarlijke Brucella-infectie

Brucella-bacteriën gebruiken de eiwitten VceB en VceC om het immuunsysteem van humane gastheercellen te omzeilen, blijkt uit het promotieonderzoek van Maarten de Jong. Dit biedt nieuwe aanknopingspunten voor de bestrijding van deze gevaarlijke bacterie. Brucellose is een wereldwijd voorkomende ziekte van zoogdieren, die wordt veroorzaakt door bacteriën van het geslacht Brucella. Deze kunnen op de mens worden overgedragen na consumptie van onder meer ongepasteuriseerde kaas en melk van besmette geiten en koeien. Infecties kunnen leiden tot koorts, verlies van gewicht, hevige hoofdpijn en een vergrote milt. › lees verder

Enorme verbetering in observeren beweging van moleculen in volgepakte cellen

Cellen zijn gevuld met allerlei verschillende macromoleculen die dusdanig dicht op elkaar gepakt zitten dat het vergelijkbaar is met de drukke mensenmassa in een winkelcentrum vlak voor de kerstdagen. Het onderzoek van Jacek Mika was erop gericht uit te zoeken hoe snel moleculen in een cel kunnen bewegen onder deze omstandigheden. Mika beschrijft hiertoe de mobiliteit van grote, middelgrote en kleine moleculen in het celplasma van de bacterie Escherichia coli onder verschillende omstandigheden. › lees verder

Doorbraak in het zoeken door ‘onleesbare’ teksten

Promotie Ashwin Ittoo › persbericht


Diversen

Nieuwe INCAS³-leerstoel voor cognitieve sensorsystemen

De Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeksinstituut INCAS³ hebben een overeenkomst ondertekend voor gemeenschappelijk onderzoek op het gebied van sensorsystemen. In het kader van deze overeenkomst wordt er een bijzondere leerstoel voor cognitieve sensorsystemen ingesteld. De leerstoel voor cognitieve sensorsystemen concentreert zich op het omzetten van gegevens in informatie door te leren van mensen die in open omgevingen functioneren. Dit betekent dat er methoden en systemen worden ontwikkeld die in staat zijn te leren, die zich bewust zijn van hun situatie en zowel door experts alsook door leken kunnen worden gebruikt. › lees verder

Project over aankoop en beheer van landbouwgrond in China gepresenteerd

Onlangs presenteerde de Faculteit Rechtsgeleerdheid in China het project ‘De aankoop en het beheer van landbouwgrond in China - participerend leren en experimenteren (LANGPLE)’. Het project wordt gefinancierd door de Ford Foundation. LANGPLE biedt empirisch onderbouwde benaderingen, richtlijnen en instrumenten voor de participerende aankoop van landbouwgrond in China, zodat de belangen en rechten van boeren geoptimaliseerd kunnen worden. Op deze manier wil het project bijdragen aan duurzaam grondbeheer in China. › lees verder

Decembernummer ‘Broerstraat 5’ is uit

In de nieuwe ‘Broerstraat 5’, het magazine voor alumni en relaties van de RUG, onder meer: Herman Finkers schrijft over zijn studentenjaren in Groningen; operazangeres Miranda van Kralingen over haar route van een studie Frans naar het conservatorium; Tjibbe Joustra over zijn favoriete plek in de stad; stadsarcheoloog Gert Kortekaas over zijn opgravingen in Groningen. Daarnaast komen onderzoekers van de RUG aan bod, zoals de Hongaarse historica Monika Baár over haar studie van de rol van blindengeleidehonden in verschillende culturen; de Britse sociaal psycholoog Russell Spears over zaken van identiteit, zoals racisme, vooroordelen en discriminatie; en de kinderlongarts Gerald Koppelman over de genetische kenmerken van astma. Tot slot is er interview met Janske van de Crommenacker, een vogelonderzoekster die verblijft op het tropische eiland Aldabra. › lees verder

In Beeld: Chris Visscher over het verband tussen en sport en leerprestaties

lees verder


Personalia

Gerhard Hoogers honorair hoogleraar staatsrecht in Oldenburg

Gerhard Hoogers wordt per 1 februari 2012 benoemd tot honorair hoogleraar aan de Carl von Ossietzky-universiteit in Oldenburg, met als leeropdracht het vergelijkende staatsrecht. Hij blijft tevens als universitair hoofddocent verbonden aan de RUG. Hoogers is programmaleider van het onderzoeksprogramma "Sovereignty, representation and democracy in the European and international legal order".

Deniz Bașkent adjunct-hoogleraar Auditieve perceptie

Dr. D. Bașkent is benoemd tot adjunct-hoogleraar in de Auditieve perceptie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het onderzoek van Bașkent richt zich op de auditieve perceptie van normaalhorenden en slechthorenden. Het onderzoek is een onderdeel van het speerpunt Healthy Ageing. › lees verder

Hylda Boschma hoogleraar Ondernemingsrecht

Hylda Boschma is bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht, in het bijzonder De rechtsvorm van de onderneming.

Het onderzoek van Boschma richt zich op de rechtsvorm van de onderneming in brede zin. Het betreft een maatschappelijk relevant rechtsgebied dat momenteel volop in beweging is. Zowel door de Nederlandse wetgever als de Europese wetgever zijn recentelijk voorstellen gelanceerd die beogen te voorzien in passende rechtsvormen voor ondernemers.

Eredoctoraat Université Paris-Dauphine voor Tom Snijders

Prof.dr. Tom A.B. Snijders ontving vorige week in Parijs een eredoctoraat van de Université Paris-Dauphine. Hij kreeg het eredoctoraat voor zijn bijdragen aan de ontwikkeling van statistische methoden voor sociale netwerkanalyse. Tom Snijders is hoogleraar Methodologie en Statistiek bij de afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is tevens verbonden aan de universiteit van Oxford als hoogleraar 'Statistics in the Social Sciences'. In 2005 ontving Snijders al een eredoctoraat aan de Universiteit van Stockholm. › lees verder


Nieuwsbrief

Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2011. De eerste van 2012 verschijnt op 4 januari.

De redactie wenst u prettige feestdagen en een heel goed 2012.


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:16

Meer nieuws

 • 24 mei 2019

  Vier onderzoekers aan de RUG ontvangen een Vidi-beurs

  NWO heeft aan 85 ervaren onderzoekers ieder een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Vier hiervan doen hun onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), allemaal aan de Faculty of Science and Engineering. De twee vrouwelijke en twee mannelijke...

 • 24 mei 2019

  Eerste editie Top-HR Leiderschapsprogramma succesvol afgerond

  De University of Groningen Business School (UGBS) en het expertisecentrum In the LEAD van de Rijksuniversiteit Groningen kijken terug op een succesvolle eerste editie van het Top-HR Leiderschapsprogramma. Op 21 mei mochten acht top-HR professionals...

 • 22 mei 2019

  Noord-Nederland gaat down under tijdens Solar Challenge

  Studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort gaan met hun eigen gebouwde zonneauto voor de eerste keer meedoen aan de Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) in Australië onder de naam Top Dutch Solar Racing...