Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

IBR-scriptieprijzen privaatrecht voor Groninger studenten notarieel recht Maurits Mendel en Rutger Timmer

05 december 2011

Op donderdag 1 december zijn tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht de IBR-scriptieprijzen uitgereikt. In de categorie privaatrecht wonnen Maurits Mendel en Rutger Timmer respectievelijk de eerste en tweede prijs. Mendel en Timmer rondden in 2010 hun studie notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen af.

Maurits Mendel schreef een scriptie met de titel ‘Erfpacht en opstal op niveau; alternatieven voor het appartementsrecht?’

De scriptie van Rutger Timmer is gewijd aan onderwerp ‘Het Nederlandse registerstelsel en vertrouwensbescherming; over mogelijkheden tot vergroting van de betrouwbaarheid van het registerstelsel en de invoering van een (meer) positief stelsel van grondboekhouding’.

Voor de IBR-scriptieprijzen 2011 kwamen bouwrechtelijke masterscripties in aanmerking die minimaal met een 8 zijn beoordeeld. De scripties werden beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit, in het bijzonder: probleemstelling, methodologie, academisch gehalte, standpuntbepaling, originaliteit, vormgeving en leesbaarheid. De jury van de IBR Scriptieprijs Privaatrecht werd gevormd door: prof. mr. M.A.M.C. van den Berg, prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis en prof. mr. J.M. Hebly. De prijswinnaars gaan naar huis met €1000, respectievelijk €500.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:29

Meer nieuws