Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Sociaal-economische ontwikkeling in India

12 december 2011

De Indiase economie is de afgelopen twee decennia snel gegroeid, maar de onderliggende ontwikkelingen zijn minder eenduidig positief. Met meer dan een derde van de volwassen bevolking analfabeet, heeft India een van de meest ongelijke onderwijsverdelingen in de wereld. Het proefschrift van Janneke Pieters bevat vier studies van de sociaal-economische ontwikkeling in India, gericht op ongelijkheid, de arbeidsparticipatie van vrouwen en de informele sector.

De eerste studie laat zien dat groei van deze sectoren weinig inkomsten voor de laagopgeleide bevolking genereert, omdat de dienstensector en enkele andere industrieën in India intensief gebruik maken van hoogopgeleide werknemers. Als gevolg van de groei van deze kennisintensieve sectoren stijgt de ongelijkheid in India.

De tweede studie toont aan dat de ongelijkheid van onderwijs is toegenomen tussen 1993 en 2004. Dit heeft bijgedragen aan hogere consumptie-ongelijkheid tussen huishoudens, voornamelijk in landelijke gebieden. Vermindering van analfabetisme is van cruciaal belang om de consumptie-ongelijkheid en ongelijkheid van het onderwijs zelf te verminderen. In de derde studie worden de determinanten van de beroepsparticipatie van vrouwen onderzocht. Ondanks de snelle groei in India wordt arbeidsparticipatie van laagopgeleide vrouwen nog altijd gedreven door economische noodzaak en blijven sociale beperkingen sterk. Alleen hoogopgeleide vrouwen worden aangetrokken door hogere lonen en aantrekkelijke banen.

De laatste studie analyseert de informele sector: kleine bedrijfjes, waar werknemers niet onder arbeidswetten of sociale zekerheid vallen. Pieters laat zien dat er productieverbanden zijn tussen deze informele sector en de formele sector, zoals wordt beweerd in een belangrijk deel van de literatuur, maar dat deze de recente groei van de informele productie in India niet kunnen verklaren.


Curriculum vitae
Janneke Pieters (Nieuwegein, 1984) studeerde economie en bedrijfskunde aan de RUG. Ze promoveert op 15 december 2011 (14.30u) bij professor M.P. Timmer. De titel van het proefschrift is Essays on socio-economic development in India. Momenteel werkt Pieters als onderzoeker bij het IZA (Institute for the Study of Labor) in Bonn, waar zij tevens een project van het Britse ministerie voor ontwikkelingssamenwerking coördineert, gericht op onderzoek naar arbeidsmarkten in arme landen.

Laatst gewijzigd:19 juli 2017 14:06
printView this page in: English

Meer nieuws