Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Pilotprogramma Idem Dito gestart

21 november 2011

Pilotprogramma

In de tweede helft van oktober hebben de leveranciers van Quayn, LPlus, Teletoets en QMP trainingen verzorgd voor het pilotteam dat bestaat uit coördinatoren, toetsondersteuners en student-assistenten van de betrokken faculteiten. Daarna is het zgn. pilotprogramma van start gegaan.

Het pilotprogramma vormt het hart van het Idem Dito project. In de periode van december 2011 tot mei 2012 worden vier toetspakketten in de praktijk getest. De faculteiten Medische Wetenschappen, Letteren en Economie en Bedrijfskunde voeren bestaande en nieuwe toetsen in elk van de geselecteerde systemen en doen hiermee (proef)afnames met studenten.

Docenten worden betrokken bij het aanmaken en redigeren van toetsitems en kijken open vragen en essays na. Toetspecialisten adviseren bij het opzetten van de itembank en het (her)gebruik van items hieruit en beoordelen de pakketten op functies voor item- en toetsanalyse en mogelijkheden tot het vaststellen van de score. En technici bekijken hoe de verschillende programma’s gebruikt kunnen worden in samenhang met het studieregistratiesysteem Progress en de electronische leeromgeving Nestor (Blackboard).

Het pilotprogramma is zodanig opgezet dat aan het eind van het programma een goed gefundeerd advies kan worden opgesteld over het pakket dat het meest geschikt is voor de Rijksuniversiteit Groningen en de manier waarop dit het best kan worden ingepast binnen de universitaire organisatie.

Voorlopige planning pilots

De faculteiten FMW, Letteren en FEB hebben uit de opleidingsprogramma’s enkele toetsen geselecteerd die als proeftoetsen voor studenten of als oefentoetsen voor docenten in de pilots zijn opgenomen. De volgende pilots worden momenteel voorbereid: de toetsen worden ingevoerd in de toetssystemen, er wordt instructiemateriaal gemaakt en de evaluatiecriteria worden vastgesteld.

Naam

Plaats

Tijd

Omschrijving

Essayopdracht Accountancy (FEB)

Aletta Jacobshal, zaal 3

2 december, 9-12

Studenten schrijven een essay als proeftoets voor het vak Accountancy.

Taaltoetsen Talencentrum (LET)

Eigen werkplek

5 december tot 24 december

Docenten Talencentrum maken algemene taaltoets Engels en luistertoets als studenten op eigen plaats en tijd.

Proeftoets niet-westerse taal, met gatentekst (LET) Eigen werkplek half december Voor Russisch wordt een variant van het eindexamen VWO gebruikt om de invoer en uitvoer van niet-westerse tekensets te testen. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van toetsitems op basis van een gatentekst (cloze).

Geschiedenis: Fundamenten van de beschaving II (LET)

Aletta Jacobshal, zaal 3

20 december, 9-12

Proeftoets voor een vak met 250 studenten, waarvan een (nog niet bekend) aantal gaat deelnemen.

Docentpilot 1 (FMW)

Combizaal FMW

20 december, 15-17

Docenten doorlopen de pakketten volgens een vast schema. Hierbij komen de invoer van nieuwe en bestaande vragen, het samenstellen van een toets en het labellen van items aan bod. Voor deze laatste onderdelen zal al data in de itembanken van de pakketten worden geplaatst voor aanvang van de pilots. Pilots staan open voor docenten andere faculteiten (zie hieronder).

Docentpilot 2 (FMW)

Combizaal FMW

20 december, 17-19

Vervallen.

Pilot Masterstudenten Geneeskunde (FMW)

KTC FMW

17 januari, 19.30-21

Afname van de 6-weekse mastertoets, jaar 1 (echte toets)

Docentpilot 3 (FMW)

Combizaal FMW

25 januari, 15-17 Zie boven.
Docentpilot 4 (FMW)

Combizaal FMW

25 januari, 17-19 Zie boven.
Pilot Bachelorstudenten Geneeskunde (FMW)

Aletta Jacobshal, zaal 3

31 januari, 19.30-21 Proeftoetsen voor de Bachelor Geneeskunde.

Deelnemen aan de pilots

De pilots zijn erop gericht om toekomstige gebruikers zoveel mogelijk te betrekken bij de selectie van een digitaal toetssysteem voor de RUG. De hierboven genoemde docentpilots laten docenten kennismaken met de mogelijkheden van de verschillende systemen en staan open voor docenten afkomstig uit de hele RUG. Nadere details over deze pilots en informatie over aanmelding vindt u hier.

Volgende fase

Na afronding van bovengenoemde pilots zal in het voorjaar 2012 een nieuwe pilotronde worden opgezet. Nadere bijzonderheden hierover zullen in januari 2012 via deze website en via de facultaire contactpersonen worden verspreid.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van digitale toetsing, maak dit dan kenbaar via uw facultaire contactpersoon!

Facultaire contactpersonen:

Voor nadere informatie over het project kunt u ook contact opnemen met de projectleider, Sake Jager (ICT en Onderwijs Letteren), ictol@rug.nl.

Laatst gewijzigd:29 maart 2016 13:14
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 20 maart 2018

  Machtige partijen bepalen beeld verleden op social media

  Het zijn de gebruikers met de meeste ervaring en gezag die bepalen hoe belangrijke verhalen op online platformen beklijven. Zo maken mainstream media op YouTube de meeste zichtbaar blijvende filmpjes en weerhoudt op Wikipedia een handjevol redacteuren...

 • 12 maart 2018

  Prof. Jensma over de Dag van de Grunneger Toal

  Prof. Goffe Jensma over de Dag van de Grunneger Toal.

 • 08 maart 2018

  3 topmasters bij de Faculteit der Letteren

  In de Keuzegids 2018 hebben drie masteropleidingen van de Faculteit der Letteren het label Topopleiding gekregen. De masters Kunst en Cultuurwetenschappen, Europese Studies en Archeologie (research) behoren hiermee tot de beste van het land.