Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 40

23 november 2011

Opinie

‘Financiering van gemeenten onnodig ingewikkeld en niet doelmatig’

De wildgroei in het aantal uitkeringen van het rijk aan gemeenten moet een halt worden toegeroepen. Snoeien in het woud van uitkeringen levert een aanzienlijke kostenbesparing en minder onduidelijkheden op. ‘Het huidige uitkeringensysteem is niet doelmatig’, stelt Maarten Allers in zijn oratie bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar economie van de decentrale overheden. › lees verder


Promoties

Het ideale gezin van de koolmees

Het ideale koolmeesgezin telt evenveel zonen als dochters, concludeert promovendus Reinder Radersma. Hij onderzocht de effecten van de zoon/dochterverhouding in koolmezennesten op de fitness van de ouders. Fitness is het totale eigen DNA dat wordt doorgegeven aan het nageslacht. Radersma ontdekte dat koolmezen die waren opgegroeid in een nest met evenveel dochters als zonen een groter voortplantingssucces hebben dan nageslacht uit broedsels met afwijkende geslachtsverhoudingen. › lees verder

Rokers hebben minder kans op darmaandoening colitis ulcerosa

Hoe meer ze roken, hoe minder patiënten met colitis ulcerosa last hebben van hun ziekte. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Frans van der Heide. Ook bevestigt de promovendus eerdere studies waaruit blijkt dat rokers minder kans hebben om colitis ulcerosa te ontwikkelen. Maar op een verwante chronische darmziekte, de ziekte van Crohn, hebben rokers juist weer méér kans. Anders dan eerdere studies uitwijzen, lijkt roken het beloop van de ziekte van Crohn niet te beïnvloeden. › lees verder

Nieuw inzicht in bewoning en landbouw in de Romeinse tijd

Intensieve archeologische veldverkenningen kunnen veel meer inzicht geven in de plattelandsbewoning en vormen van landbouw in de Romeinse tijd dan tot nu toe werd gedacht, zo blijkt uit onderzoek van promovendus Tymon de Haas. De Haas toont aan dat het traditionele beeld van de vroege Romeinse kolonisatie van midden Italië (die vooral gebaseerd zijn op historische bronnen) moet worden bijgesteld. › lees verder

Nederlandse uitgevers zorgden voor heruitvinding natuurwetenschappelijke tijdschriften

In de tweede helft van de 20ste eeuw veroverden Nederlandse uitgeverijen een bijzondere positie en een bovenmatig aandeel op de wereldmarkt voor natuurwetenschappelijke literatuur. Dorien Daling onderzocht hoe het kan dat juist het kleine Nederland daar zo’n prominente rol in speelde. Zij beschrijft twee vroege voorbeelden van het type tijdschrift waarmee vooral Nederlandse commerciële uitgeverijen na de Tweede Wereldoorlog goed scoorden: Biochimica et Biophysica Acta van Elsevier en Nuclear Physics van North-Holland. › lees verder

Verbeteringen automatische vertaalprogramma’s

Peter Nabende promoveert op methoden die programma’s voor automatisch vertalen kunnen verbeteren. Voor de evaluatie van de modellen gebruikte hij standaard dataverzamelingen van elf taalparen: Engels-Arabisch, Engels-Bengaals, Engels-Chinees, Engels-Duits, Engels-Frans, Engels-Hindi, Engels-Kannada, Engels-Nederlands, Engels-Russisch, Engels-Tamil en Engels-Thai. Tijdens het onderzoek probeerde hij om verschillende modellen te combineren. Dat bleek een goed resultaat op te leveren. › lees verder

Radioactief label vergroot effectiviteit kankermedicijn

De afgelopen jaren zijn diverse nieuwe geneesmiddelen tegen kanker ontwikkeld. De effectiviteit van deze medicijnen kan worden vergroot als beter te voorspellen zou zijn welk medicijn bij welke patiënt het beste aanslaat. Dit wordt onderzocht door de medicijnen radioactief te labelen. Met behulp van een PET-scan kan dan in kaart worden gebracht waar medicijnen in het lichaam terecht komen, en of ze daar hun werk doen. Promovendus Eli Dijkers ontwikkelde een nieuw radioactief label dat geschikt is om uitzaaiingen van borstkanker mee in kaart te brengen. › lees verder

Nieuw onderzoeksgebied: de spin-caloritronica

Het proefschrift van Bram Slachter beschrijft fundamentele experimenten waarin de koppeling tussen de elektrische, magnetische en thermische eigenschappen van elektronentransport in metalen wordt onderzocht. Voor dit doel zijn verschillende zeer kleine structuren, zogenaamde devices, gemaakt met behulp van elektronenbundellithografie en optische lithografie. De structuren zijn lateraal, dat wil zeggen dat ze parallel aan het oppervlak liggen van het siliciumsubstraat waarop de devices gemaakt zijn. Het onderzoek verbindt de twee bestaande individuele onderzoeksgebieden van de ‘spin-elektronica’ en de ‘caloritronica’ tot een nieuw onderzoeksgebied: de spin-caloritronica. › lees verder

Eiwit TRAIL verhoogt effectiviteit kankerbehandeling

Het eiwit TRAIL, dat in het normale immuunsysteem ontstekingen helpt te onderdrukken, is een belangrijk instrument in de strijd tegen kanker. Het bindt zich wel aan gezonde cellen, maar richt er geen schade aan. Als het zich aan een kankercel bindt, kan het deze uitschakelen. Door het gebruik van TRAIL-receptorgerichte middelen kunnen bestaande kankermedicijnen effectiever worden, zo hebben preklinische studies aangetoond. Onderzoek van promovenda Annemieke Meijer laat zien dat door het toepassen van verschillende nieuwe combinatietherapieën met rhTRAIL celdood sterk kan worden verhoogd in onder meer eierstokkanker- en longkankercellen. Ook blijkt dat rhTRAIL de effectiviteit van verschillende vormen van chemotherapie en remming van insulinereceptoren kan vergroten. › lees verder

Jonge automobilisten anticiperen beter op gevaar in verkeer door korte training

Promotie Willem Vlakveld › persbericht


Diversen

Aanmoedigingsprijs voor vijf jonge RUG-talenten

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem beloont vijf studenten van de Rijksuniversiteit Groningen met een aanmoedigingsprijs van 500 euro. Het zijn Marc Meijerink (Chemische Technologie), Paul Teeninga (Informatica en Technische Informatica), Kirsten Runow (Life Science & Technology), Jorrit Hagen (Natuurkunde en Technische Natuurkunde) en Johan Los (Wiskunde en Technische Wiskunde). Zij behaalden in het eerste jaar de beste studieresultaten op hun vakgebied. Daarnaast worden nog negen afstudeerprijzen (van 5000 en 2000 euro) uitgereikt. Eén van deze prijzen, de Pfizer Prijs voor Life Sciences 2011 werd gewonnen door Marlies Ketelaar van de RUG (Biomedical Sciences). › lees verder

Hub Hermans en Wil Pansters ontvangen hoge Mexicaanse onderscheiding

Prof.dr. Hub Hermans en prof.dr. Wil Pansters van de Faculteit der Letteren ontvangen vandaag uit handen van de ambassadeur de Mexican Order of the Aztec Eagle. Ze krijgen deze hoge onderscheiding voor hun verdiensten op het gebied van het verspreiden van de Mexicaanse cultuur op drie fronten:1) de oprichting en uitbouw van het Mexico-Studiecentrum, 2) het verrichten van onderzoek en het geven van onderwijs gericht op Mexico en samenwerking met Mexicaanse onderwijs- en onderzoeksinstellingen, en 3) door het aantrekken van een sterk groeiende groep Mexicaanse studenten en onderzoekers. › lees verder


Personalia

Philip Elsinga hoogleraar Radiochemie

Dr. P.H. Elsinga is benoemd tot hoogleraar op de leerstoel Radiochemie, in het bijzonder voor positron emissie tomografie (PET), bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Elsinga werkt bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming (NGMB). Zijn onderzoek is erop gericht om met behulp van nucleaire detectie en afbeeldingstechnieken inzicht te krijgen in het functioneren van organen en orgaansystemen, indien mogelijk in kwantitatieve termen. Ook zal hij zich richten op de ontwikkeling van nieuwe klassen van PET-probes. › lees verder

Ed Schuuring hoogleraar Moleculaire Oncologische Pathologie

Dr. E.M.D. Schuuring is benoemd tot hoogleraar in de Moleculaire Oncologische Pathologie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zijn onderzoek richt zich op de ontrafeling van moleculaire en celbiologische mechanismen in tumoren waarmee het ziektebeloop bij kankerpatiënten voorspeld kan worden. Schuuring zal tevens hiermee een brugfunctie vervullen tussen translationeel onderzoek en diagnostiek door de implementatie van de Moleculaire Pathologie binnen de patiëntenzorg binnen het UMCG en in de noordelijke regio. › lees verder


Agenda

Internationaal seminar Talencentrum

Tien jaar CEFR

24 t/m 26 november 2011

Gastschrijver RUG / Studium Generale Groningen

Annejet van der Zijl - Interview

28 november 2011 › lees verder

Studium Generale Groningen serie Van Idee naar Bedrijf

Het Ondernemersgen – Josette Dijkhuizen en Joke van der Ven

29 november 2011 › lees verder

Studium Generale Groningen

Film: Gattaca

30 november 2011 › lees verder

Studium Generale Groningen

Kenniscafé: Succesvol samenwerken

1 december 2011 › lees verder

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 13:25

Meer nieuws

 • 22 mei 2019

  Noord-Nederland gaat down under tijdens Solar Challenge

  Studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort gaan met hun eigen gebouwde zonneauto voor de eerste keer meedoen aan de Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) in Australië onder de naam Top Dutch Solar Racing...

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 15 mei 2019

  Adviezen Van Rijn raken RUG hard

  De adviezen van de Commissie Van Rijn met betrekking tot de bekostiging van het hoger onderwijs hebben voor de RUG als brede klassieke universiteit grote gevolgen. De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van bèta-techniek gaat ten koste van...