Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 38

09 november 2011

Opinie

‘Religie kan heilzaam zijn in tijden van Twitter en Facebook’

Religie en spiritualiteit kunnen een heilzame functie vervullen in de uitblinkcultuur waarin we leven, stelt universitair docent godsdienstpsychologie Hanneke Schaap. Het tijdperk van de grote verhalen en ideologieën mag voorbij zijn, alleen met jezelf bezig zijn schenkt geen voldoening. Uiteindelijk wil de mens deel uitmaken van een groter geheel. Dinsdag 15 november houdt Schaap een publiekslezing over dit onderwerp. › lees verder


Promoties

Lage rugpijn zit minder ‘tussen de oren’ dan gedacht

Rugpijn zit minder ‘tussen de oren’ dan veel artsen hun patiënten vertellen, blijkt uit het promotieonderzoek van Rita Schiphorst Preuper. Nationale en internationale behandelrichtlijnen gaan ervan uit dat beperkingen in het functioneren van patiënten met chronische lage rugpijn samenhangen met lichamelijke, psychologische én sociale factoren. Met name psychosociale factoren, zoals stress, depressie, angst voor bewegen en gebrek aan zelfvertrouwen, zouden de patiënt meer beperken dan lichamelijke factoren. Maar dat is niet geheel terecht, zo blijkt nu. Uit studies bij meer dan vijfhonderd patiënten met lage rugpijn blijkt dat de relatie tussen psychologische factoren en beperkingen zwak is. › lees verder

Ook Seychellenzanger heeft in zijn paradijs last van oxidanten

Vorige week stond er een verkeerde link bij dit promotieonderzoek. Daarom nu op herhaling: Al leven de Seychellenzangers dan min of meer in het paradijs, ook zij hebben te kampen met de schadelijke invloed van oxidanten in hun lichaam. Janske van de Crommenacker toont met haar onderzoek interessante verbanden aan tussen oxidatieve stress bij de Seychellenzanger en de levensomstandigheden van de vogel. Het bleek dat de oxidatieve stress hoog was in vogels die in slechte voedselomstandigheden verkeerden of die last hadden van een parasitaire infectie (malaria). › lees verder

Beeld van cultureel en artistiek Groningen, 1780-1850

Aan het einde van de achttiende eeuw was is er in de stad Groningen een avant-garde die overtuigd was van de noodzaak van de eenheidsstaat. Onderwijs en cultuur werden gezien als belangrijke instrumenten om het volk op te voeden en te verenigen in zo’n eenheidsstaat. Op religieus gebied was men voor tolerantie. Dit blijkt uit het proefschrift van Lies Ast-Boiten. Op cultureel en artistiek terrein blijken de Groningers trendvolgers te zijn en van een achterstand, zoals die voorheen wel werd vermoed, is Ast-Boiten niets gebleken. De geografische ligging vormde echter wel een obstakel voor de persoonlijke kennismaking met kunstenaars en geleerden. › lees verder

Waarom Denen beter Zweeds verstaan dan andersom

In Noord-Europa wordt vaak tussen sprekers van verschillende talen gecommuniceerd terwijl elk zijn eigen taal gebruikt. Dat betekent dat Denen Deens kunnen spreken met Zweden, die dan in het Zweeds antwoorden. Denen verstaan gesproken Zweeds echter beter dan Zweden gesproken Deens verstaan. Anja Schüppert onderzocht hoe goed mensen in buurlanden elkaar kunnen verstaan en welke factoren invloed op de verstaanbaarheid hebben. Ze concludeert dat Denen tijdens het luisteren onbewust een beroep doen op letters die in hun taal nog wel worden geschreven, maar niet meer worden uitgesproken, terwijl de Zweden deze nog wel uitspreken. › lees verder

Plastic elektronica voor biosensoren

Chemicus Frank Brouwer beschrijft in zijn proefschrift de ontwikkeling van nieuwe geconjugeerde polymeren om toe te passen in biosensoren. Geconjugeerde polymeren zijn plastics die als halfgeleider in elektronische componenten kunnen worden gebruikt, met name als het gaat om massaproductie tegen lage kosten. Het onderzoek van Brouwer past in het bioFET-programma, dat de ontwikkeling van een nieuw type microbiosensor ten doel heeft. Daarmee moet het mogelijk worden om wereldwijd besmettelijke ziektes te detecteren. Met de huidige technologie, gebaseerd op silicium, ligt de kostprijs te hoog om op grote schaal bevolkingsonderzoek te doen. › lees verder

Regulatie celdifferentiatie door de transcriptiefactor Spo0A

De bodembacterie Bacillus subtilis wordt veel gebruikt als modelorganisme om celdifferentiatie te bestuderen. Een van de belangrijkste regulatoreiwitten van celdifferentiatie is de transcriptiefactor Spo0A. Imke de Jong deed onderzoek naar het fenomeen fenotypische heterogeniteit (verschillen tussen individuele cellen) dat optreedt in stress-gerelateerde regulatieprocessen, waar Spo0A een rol bij speelt. › lees verder

Esterases gebruikt voor synthese zuiver chiraal synthon

Luis da Silva Godinho beschrijft in zijn proefschrift hoe esterases afkomstig van Bacillus subtilis en Escherichia coli gebruikt kunnen worden voor de synthese van een zuiver chiraal synthon; hetgeen van groot belang is voor de farmaceutische industrie. › lees verder

Nieuwe analyse van zinsverstrengeling

Taalwetenschapper Marlies Kluck presenteert in haar proefschrift een nieuwe analyse van het fenomeen zinsverstrengeling, een constructietype waarin meerdere zinnen in elkaar over lijken te lopen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zinnen als: ‘Bea heeft [je raadt nooit hoeveel taartjes] gebakken’ of ‘Bob woont in [ik geloof dat het Groningen is]’. › lees verder

Bermmonumenten vooral opgericht voor jonge mensen

Promotie Mirjam Klaassens › persbericht

Professionaliteit vertrouwenspersonen moet beter

Promotie Carla Goosen › persbericht


Oratie

Bruggen bouwen is slechts het begin

Recent wordt in landen als Nederland en Duitsland veelvuldig gedebatteerd over integratie. Sommige politici hebben duidelijk gesteld dat ‘de multiculturele samenleving’ heeft gefaald en concluderen dat migratie beperkt moet worden, en dat migranten moeten assimileren. In haar inaugurele rede plaatst Sabine Otten, hoogleraar Intergroepsrelaties en Sociale Integratie, vraagtekens bij deze pessimistische conclusies. Ook betwijfelt ze of het stimuleren van assimilatie aan de dominante cultuur een geschikt middel is om culturele diversiteit succesvol te managen. Volgens Otten is het belangrijk om de juiste condities te creëren waaronder zowel mensen van meerderheids- als van minderheidsgroepen zich in gelijke mate betrokken en gewaardeerd voelen in de organisatie. › lees verder


Personalia

Cokky Hilhorst en Rafael González winnaars Aart Bosman Prijs voor beste ICT proefschrift

Cokky Hilhorst en Rafael González zijn de winnaars van de Aart Bosman Prijs 2011. Ze ontvangen beide 4000 euro voor hun promotieonderzoek. De Aart Bosman Prijs is de enige prijs in Nederland en België waarmee een proefschrift op het gebied van informatiesystemen en ICT-toepassingen wordt onderscheiden. › lees verder

Barteld Kooi bijzonder hoogleraar Logica en argumentatietheorie

Dr. Barteld Kooi is benoemd tot bijzonder hoogleraar Logica en argumentatietheorie aan de Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen, vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds (GUF). Kooi is een van de specialisten binnen het internationaal sterk opkomende gebied van de dynamische epistemische logica. Hij verwierf voor zijn onderzoek zowel een Veni- als een Vidi-subsidie van NWO. Kooi doceert ook bij de afdeling Kunstmatige intelligentie van de RUG. › lees verder


Agenda

Themadag

Tussen wetenschap en kunst

14 november 2011

Studium Generale Groningen

Everything about…Paaseiland

14 november 2011 › lees verder

Studium Generale Groningen

Film: Rabbit Proof Fence

15 november 2011 › lees verder

Studium Generale Groningen

Kenniscafé: Verslaving

17 november 2011 › lees verder

Energy Internship and Career Plaza

Noord-Nederlandse energiesector en studenten ontmoeten elkaar

23 november 2011 › lees verder

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:05

Meer nieuws