Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 37

02 november 2011

Opinie

‘Woningmarkt blijft op slot, huishoudens moeten reserveren voor afboeking en waardedaling’

De Nederlandse woningmarkt zit op slot en er zijn nauwelijks instrumenten om dat slot open te breken. Niet alleen huiseigenaren en banken, maar ook overheden staan met hun rug tegen de muur, stelt Arno van der Vlist, hoogleraar vastgoedontwikkeling aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Langzamerhand krijgen we in de gaten dat vastgoed niet alleen maar in waarde stijgt. We hebben jarenlang geprofiteerd van stijgende woningprijzen; nu moeten we reserveren voor afboeking en waardedaling.’ › lees verder


Promoties

Nader inzicht in spiegelen emoties bij autisme en schizofrenie

Bij autisme zijn o.m. emotieherkenning en empathie verstoord. Het spiegelneuronensysteem is voor deze sociale processen van groot belang. Daarom werd eerder aangenomen dat autisme (grotendeels) wordt veroorzaakt door afwijkingen in dit spiegelneuronensysteem. Onderzoek van promovenda Jojanneke Bastiaansen laat zien dat dit onwaarschijnlijk is. Wel vond Bastiaansen aanwijzingen dat bij volwassenen met autisme de spiegelactiviteit in de loop der jaren toeneemt en dat dit samenhangt met een lichte verbetering in sociaal functioneren. Dit zou erop kunnen wijzen dat er bij autisme sprake is van een vertraagde ontwikkeling van het spiegelneuronensysteem. Wellicht kunnen op imitatie gerichte trainingen hier vroegtijdig op ingrijpen. › lees verder

Bij ontwikkelingsstoornissen: multidisciplinair team van groot belang

Wanneer een kind een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking heeft, kan dat duiden op een ernstige onderliggende aandoening. Om de precieze oorzaak zo vroeg mogelijk vast te stellen en zo snel mogelijk met een eventuele behandeling te kunnen starten, kan het beste gekozen worden voor een geïntegreerde aanpak: analyse binnen een goed gecoördineerd multidisciplinair team dat gespecialiseerd is in ontwikkelingsstoornissen, en een breed pakket aan laboratoriumonderzoekingen. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Rien Verbruggen. › lees verder

Ook Seychellenzanger heeft in zijn paradijs last van oxidanten

Al leven de Seychellenzangers dan min of meer in het paradijs, ook zij hebben te kampen met de schadelijke invloed van oxidanten in hun lichaam. Janske van de Crommenacker toonde met haar onderzoek interessante verbanden aan tussen oxidatieve stress bij de Seychellenzanger en de levensomstandigheden van de vogel. Het bleek dat de oxidatieve stress hoog was in vogels die in slechte voedselomstandigheden verkeerden of die last hadden van een parasitaire infectie (malaria). › lees verder

Bacteriën begrijpen door naar ze te luisteren

De kracht van de binding tussen bacteriën en het oppervlak waarop ze groeien, kan worden bestudeerd met behulp van de Quartz Crystal Microbalans-techniek (QCM), een onderzoekstechniek waarmee resonantiefrequenties in kaart worden gebracht. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Adam Olsson. Oftewel: de groei van bacteriën valt beter te begrijpen door ernaar te luisteren. › lees verder

Romantische geschiedcultuur Italië vanuit stadsperspectief

Asker Pelgrom gaat in zijn proefschrift in op de romantische geschiedcultuur in het negentiende-eeuwse Italië. Tijdens de romantiek kwam de belangstelling voor geschiedenis ook in Italië tot grote bloei, niet alleen in de historiografie maar vooral in de literatuur, schilderkunst en muziek. Pelgrom onderzocht deze opgebloeide historische interesse vanuit het perspectief van de stad. › lees verder

ICT-communicatieplatform werkt snel en flexibel

ICT-toepassingen in wereldomspannende netwerken moeten snel grote hoeveelheden gegevens kunnen verwerken en complexe processen flexibel met elkaar kunnen verbinden. Panchalee Sukjit ontwierp een communicatieplatform dat dat mogelijk maakt zonder dat een uitgebreide infrastructuur met mainframes of servers nodig is. › lees verder

Extractie en transport van ionenbundels uit een ECR ionenbron

Ionenbundels geëxtraheerd uit Elektron Cyclotron Resonantie (ECR) ionenbronnen hebben, in vergelijking met andere typen ionenbronnen, een relatief grote en gecorreleerde emittantie en het transport van deze bundels is daarom een uitdagende taak. In het proefschrift van Suresh Saminathan wordt een gedetailleerde simulatie studie gepresenteerd die gebaseerd is op berekeningen van de vorming, extractie en transport van bundels van hooggeladen ionen uit een ECR bron. › lees verder

Nanokanaaltjes voor lab-on-a-chip systemen

Patroonvorming is alomtegenwoordig in de natuur: van menselijke huid tot bladeren, vruchten en groenten. Dergelijke patronen, met name netwerken van kanaaltjes, zijn ook interessant voor veel moderne technologische toepassingen, zoals flexibele elektronica, optische roosters en lab-on-a-chip systemen. De fabricage van deze structuren op zeer kleine schaal (orde nano- en micrometer) is echter niet eenvoudig. Ratna Kumar Annabattula verrichtte theoretisch onderzoek naar de vorming van micro- en nanokanaaltjes op basis van een recent ontwikkelde techniek, de ‘release and bondback’-methode. › lees verder

Sociaal gedrag tbs’er voorspelt recidivegevaar

Promotie Ruud van der Horst › persbericht

Vragenlijst kan sneller psychoses herkennen

Promotie Nynke Boonstra › persbericht

Emotionele ontwikkeling kleuters gebaat bij gesprek over prentenboek

Promotie Aletta Kwant › persbericht


Diversen

Pools eredoctoraat voor Piet Pellenbarg

Prof.dr. Piet Pellenbarg ontvangt 25 mei 2012 een eredoctoraat van de universiteit van Lodz in Polen. Hij is hiervoor voorgedragen door prof.dr. Tadeusz Marszal, de decaan van de universiteit, vanwege zijn bijdrage aan het ontwikkelen van nieuwe internationale samenwerkingsverbanden tussen Oost- en West-Europa op het gebied van ruimtelijke wetenschappen.

In Beeld: Oscar Kuipers met zijn studententeam in iGEM-finale

Ieder jaar begeleidt prof. dr. Oscar Kuipers het RUG-studententeam dat (immer succesvol) meedoet aan de International Genetically Engineered Machine competition (iGEM) in Boston. Dit jaar zitten ze in de finale, die deze week plaatsvindt. › lees verder


Benoemingen

Jaap Wieringa hoogleraar Onderzoeksmethoden in de bedrijfskunde

Dr. J.E. Wieringa is benoemd tot hoogleraar Onderzoeksmethoden in de bedrijfskunde bij de afdeling Marketing van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB). Wieringa is een expert op het gebied van onder andere farmaceutische marketing en klantloyaliteit en werd zowel in 2009 als 2010 uitgeroepen tot docent van het jaar van de FEB. › lees verder

Michiel Reneman hoogleraar Revalidatiegeneeskunde

Dr. M.F. Reneman is per 1 november 2011 benoemd tot hoogleraar in de Revalidatiegeneeskunde, i.h.b. pijnrevalidatie en arbeidsparticipatie in het Universitair Medisch Centrum Groningen. In zijn onderzoek richt Reneman zich op pijnrevalidatie en arbeidsparticipatie. Omdat participatie in arbeid positief samenhangt met gezondheid en welbevinden, past dit onderzoeksthema heel goed in speerpunt Healthy Ageing van het UMCG. › lees verder


Agenda

Uitreiking

Aart Bosman ICT proefschriftprijs 2011

4 november 2011 › lees verder

Dubbeloratie

Kees Jan Roodbergen: Logistiek, de beslissende factor bij e-commerce

Iris Vis: Procesontwerp: economie en wiskunde in bedrijf

8 november 2011

Hendrik de Waard-Lezing - Studium Generale Groningen

Will the world end in 2012? The astronomical evidence - Jocelyn Bell Burnell

Studium Generale Groningen

Sneller dan het licht: droom of werkelijkheid? – Eric Bergshoeff

9 november 2011 › lees verder

Studium Generale Groningen - Arabische Lente

Ooggetuigenverslag en kansen voor democratie – Jan Eikelboom en Karim Boussak

10 november 2011 › lees verder

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:22 januari 2018 10:00

Meer nieuws