Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Hub Hermans en Wil Pansters ontvangen hoge Mexicaanse onderscheiding

23 november 2011

Op woensdag 23 november 2011 ontvangen Prof. dr. Hub Hermans en Prof. dr. Wil Pansters van de Rijksuniversiteit Groningen (Faculteit der Letteren), uit handen van de ambassadeur een hoge Mexicaanse onderscheiding. Deze onderscheiding, de Mexican Order of the Aztec Eagle, is een orde van verdienste en bestemd voor verdienstelijke buitenlanders.

Verspreiding van de Mexicaanse cultuur

Dhr. Hermans en dhr. Pansters, beide werkzaam bij de leerstoelgroep Moderne Romaanse cultuur- en letterkunde, ontvangen deze prijs voor hun verdiensten op het gebied van het verspreiden van de Mexicaanse cultuur. Dit is de afgelopen 7 jaar geschied op drie fronten, namelijk de oprichting en uitbouw van het Mexico-Studiecentrum, het verrichten van onderzoek en het geven van onderwijs gericht op Mexico en samenwerking met Mexicaanse onderwijs- en onderzoeksinstellingen, en door het aantrekken van een sterk groeiende groep Mexicaanse studenten en onderzoekers.

Mexican Order of the Aztec Eagle

De Mexican Order of the Aztec Eagle is in 1933 ingesteld door de Mexicaanse president Abelardo L. Rodríduez als beloning voor buitenlanders die iets goeds hebben gedaan voor Mexico of de mensheid in het algemeen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken mag de onderscheiding toekennen op aangeven van een speciale raad die rapporteert aan de president. De Order of the Aztec Eagle, die bestaat in verschillende gradaties, is eerder toegekend aan grote namen als Nelson Mandela, Bill Gates en Dwight D. Eisenhower.

Meer informatie:

Prof.dr. Hub. Hermans

Prof. dr. Wil Pansters

Laatst gewijzigd:03 juli 2019 11:36

Meer nieuws