Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 36

26 oktober 2011

Opinie

‘De stem van pleegkinderen wordt veel te weinig gehoord’

Het aantal kinderen dat opgroeit in een pleeggezin neemt wereldwijd toe. Toch weten we nauwelijks hoe pleegkinderen dit ervaren. Hun stem wordt vrijwel nooit gehoord. Hans Grietens, hoogleraar orthopedagogiek, pleitte gisteren in zijn oratie voor meer onderzoek vanuit het perspectief van pleegkinderen zelf. Onderzoek waarbij het ethisch handelen voorop staat. ‘Het moet ons doel zijn om die groep pleegkinderen daar daadwerkelijk mee te helpen.’ › lees verder

In Beeld

‘Neutrino-onderzoek CERN biedt waardevolle inzichten’

Volgens wetenschapsfilosoof Jan-Willem Romeijn zal de geruchtmakende 'ontdekking' van het CERN van neutrino's die sneller gaan dan het licht hoe dan ook waardevolle inzichten opleveren. Als de bevindingen kloppen, moeten belangrijke natuurkundige inzichten worden aangepast. En kloppen ze niet, dan vormen ze interessant studiemateriaal voor wetenschapsfilosofen. › lees verder


Promoties

Netwerkende nachtegalen doen het zonder Twitter

Het gaat niet alleen om hoe je zingt, maar ook om waar je zingt. Dat samen bepaalt je boodschap en je kwaliteit als zanger, en dus als man. Dat geldt in ieder geval voor vrijgezelle nachtegalen, en daarmee waarschijnlijk voor meer communicerende dieren. Philipp Sprau van het Nederlands Instituut voor Ecologie bezocht - net als de nachtegaalvrouwen - de nachtelijke concerten en floot een experimenteel deuntje mee. Hij promoveert vrijdag aan de RUG. › persbericht NIOO

Nieuwe stap in strijd tegen baarmoederhalskanker

De strijd tegen baarmoederhalskanker biedt hoopgevende resultaten. Na de recente introductie van een vaccin dat het ontstaan van baarmoederhalskanker tegengaat, is er nu ook zicht op een nieuwe, effectieve behandeling. Al eerder ontdekten UMCG-onderzoekers dat het Semliki Forest virus (rSFV; een gemodificeerd knaagdiervirus) mogelijkheden biedt in de strijd tegen baarmoederhalskanker. Onderzoek van promovendus Mateusz Walczak toont de effectiviteit van dit middel aan. Deze studie vormt mede aanleiding om rSFV bij mensen te testen. › lees verder

Nader inzicht in signaaltransductie in tumorcel

Het wordt steeds duidelijker dat veranderingen in de signaaltransductie, het doorgeven van signalen binnen een cel, een bepalende rol spelen bij het verloop van kanker. De signalen binnen een kankercel – bijvoorbeeld om door te groeien, te starten met delen, of af te sterven – worden voornamelijk doorgegeven door middel van eiwitten, waaronder kinases. Er zijn al tal van medicijnen ontwikkeld om signaaltransductie te beïnvloeden. Maar de effectiviteit van deze medicijnen, de zogenoemde kinaseremmers, valt nog tegen. Dit omdat ze nog niet gericht genoeg kunnen worden ingezet: het is nog niet duidelijk genoeg op welke kinases de medicijnen precíes moeten aangrijpen. Promovendus Erik Sikkema bracht de activiteit van kinases en de signaaltransductie bij een aantal vormen van kinderhersentumor in kaart. › lees verder

Erfelijke aandoeningen CHARGE en Kallmann nader in kaart gebracht

CHARGE syndroom en Kallmann syndroom zijn zeldzame erfelijke aandoeningen die een verminderd reukvermogen en een afwezige puberteitsontwikkeling tot gevolg kunnen hebben. Daarnaast kunnen bij beide syndromen aangeboren afwijkingen optreden. Van CHARGE syndroom is bekend dat het wordt veroorzaakt door mutaties in de CHD7-erffactor, maar van Kallmann syndroom is de erfelijke oorzaak nog grotendeels onbekend.

Jorieke van Kammen-Bergman verrichtte onderzoek naar de oorzaken en symptomen van beide aandoeningen. Ze stelde een database samen die alle tot nu toe bekende CHD7-mutaties bevat en ontwierp een classificatiesysteem dat helpt bij het voorspellen of bepaalde ‘milde’ genetische veranderingen tot CHARGE syndroom leiden. Ze toont aan dat met een reuktest kan worden vastgesteld of een kind met CHARGE syndroom wel of niet spontaan in de puberteit zal komen. Indien nodig kan dus tijdig kan worden gestart met hormoonbehandeling. › lees verder

Zoektocht naar zeldzame exotische deeltjes

Elmaddin Guliyev deed onderzoek naar hoog energetische fotonen, afkomstig van kort levende charm- of exotische deeltjes. Hiervoor ontwikkelde hij essentiële elektronische componenten en bijhorende analysetechnieken. › lees verder


Oratie

Zoeken en vinden

In haar oratie bespreekt Truuske de Bock de voor- en nadelen van screening op kanker, en het onderzoek dat zij doet naar de korte en lange termijneffecten van de ziekte.

Niet iedereen heeft evenveel kans om gedurende het leven kanker te ontwikkelen. Veroudering en erfelijkheid zijn belangrijke risicofactoren voor de ontwikkeling van kanker. Screening op kanker heeft voordelen. De tumor of een voorstadium hiervan kunnen eerder worden opgespoord. Screening heeft echter ook nadelen. De diagnose kanker kan enorme gevolgen hebben op het leven. Het is belangrijk om onderzoek te doen in niet geselecteerde populaties om een goede indruk te krijgen van de gevolgen van deze ingrijpende ziekte. De nadruk van de bijdrage van de klinische epidemiologie ligt in het aandragen van de juiste methoden en technieken voor onderzoek onder grote groepen mensen. Het gerandomiseerde onderzoek met controle groep is nog steeds het beste onderzoek als je iets over de effecten van een behandeling of diagnostische strategie wilt weten. Een alternatieve aanpak is die, waarin een cohort van mensen of patiënten wordt vastgelegd en gevolgd in de tijd. › lees verder


Diversen

‘CSI-subsidie’ voor Bart Verheij

Lucia de Berk heeft het ondervonden: bewijs op basis van statistiek leidt gemakkelijk tot fouten. Om zulke fouten in de toekomst te helpen voorkomen heeft dr. Bart Verheij een onderzoeksproject opgezet om statistische technieken beter aan te laten sluiten bij de juridische praktijk. Afgelopen week kreeg hij er een grote subsidie voor van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). › lees verder

Volop belangstelling voor Cultuur in de Spiegel

Het meerjarige onderzoekprogramma Cultuur in de Spiegel dat de Faculteit der Letteren samen met SLO en een twaalftal scholen uitvoert, loopt voorspoedig. Het doel van het project is een theoretisch kader en een raamleerplan te ontwikkelen voor cultuuronderwijs gericht op leerlingen van 4 tot 18 jaar. In nauwe samenwerking met de RUG gaat per 1 januari 2012 ook een Vlaams onderzoek Cultuur in de Spiegel van start. › lees verder


Agenda

Economie en Bedrijfskunde

Workshops verkorten doorlooptijden en bedrijfsbezoek in Veendam met internationale ‘productiviteitsgoeroe’ Rajan Suri

2-4 november 2011 › lees verder

Studium Generale Groningen

Seth Shostak – The Scientific Search for ET

31 oktober 2011 › lees verder

Studium Generale Groningen ‘At First Sight’

Chemical Attraction - Human pheromones and behavior

1 november 2011 › lees verder

Studium Generale Groningen ‘Arabische Lente’

Historische wortels - Eelko Hooijmaaijers

3 november 2011 › lees verder

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 11:05

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 15 mei 2019

  Adviezen Van Rijn raken RUG hard

  De adviezen van de Commissie Van Rijn met betrekking tot de bekostiging van het hoger onderwijs hebben voor de RUG als brede klassieke universiteit grote gevolgen. De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van bèta-techniek gaat ten koste van...

 • 14 mei 2019

  Aantal kinderen met diabetes type 1 verdubbeld

  Het aantal kinderen dat per jaar de diagnose diabetes mellitus type 1 krijgt, is in de afgelopen dertig jaar verdubbeld. Dat concludeert Angelien Spaans-Hummelink in haar proefschrift.