Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 35

19 oktober 2011

Opinie

‘Toon tegenstanders windmolenparken hun eigenbelang’

Als de provincie Drenthe de geesten rijp wil maken voor de aanleg van windmolenparken in de Veenkoloniën, moet zij de inwoners laten zien dat ze er zelf belang bij hebben. Bijvoorbeeld door omwonenden mede-eigenaar te maken, door ze te wijzen op de toegevoegde waarde van windmolens in het landschap en in ieder geval door van de streek een energie-regio te maken waar de bewoners trots op kunnen zijn. Dat stelt prof.dr. Gert de Roo, hoogleraar planologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Een gelikt plaatje van hoe het er over twintig jaar uitziet is bedrieglijke manipulatie.’ › lees verder


Promoties

Micro-organismen mogelijk risico voor lange ruimtemissies

Bij lange bemande ruimtemissies, bijvoorbeeld naar Mars, kan gevaar schuilen in de kleinste hoekjes. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Sandra van Tongeren. Zij stelt onder meer vast dat al bij kortdurende ruimtemissies opmerkelijke veranderingen optreden in de hoeveelheden en soorten micro-organismen in en op het lichaam van de ruimtevaarder. › lees verder

Depressie na hartinfarct: samenhang nader in kaart gebracht

Hoe verder de vergrijzing oprukt, hoe meer patiënten hart- en vaatziekten krijgen. Deze aandoeningen worden steeds beter behandelbaar. Over de stemmingsstoornissen die na een hartinfarct kunnen optreden, is echter nog te weinig bekend. Dorien Tulner onderzocht welke (neuro)biologische factoren een rol spelen bij depressie na een hartinfarct en wat de effecten zijn van antidepressieve behandeling. Uit haar onderzoek blijkt onder meer dat bij depressieve symptomen na een hartinfarct opmerkelijk vaak sprake is van zogenoemde ‘witte stof-afwijkingen’ in de hersenen. › lees verder

Bepaling invloed aardappelrassen op samenstelling populaties bodembacteriën

Om de invloed van verschillende aardappelrassen op de bodem te meten bepaalde promovenda Özgül Inceoglu de variatie in parameters van de totale microbiële populatie in de bodem onder invloed van een aantal verschillende aardappelrassen. Ook woog zij de mogelijke effecten af van het zogeheten GM-ras tegen die van geselecteerde rassen. › lees verder

Spanning tussen cognitieve capaciteiten en kennisverwerving verklaard

Het is voor wetenschappelijke vooruitgang beter dat wetenschappers het niet met elkaar eens zijn. Dat blijkt uit het proefschrift van Helen De Cruz. Intuïtief lijkt consensus belangrijk voor wetenschappers en onenigheid wordt vaak gezien als een teken van gebrek aan betrouwbaarheid. Maar door veel ideeën toe te laten in de wetenschappelijke praktijk is er meer kans dat er goede ideeën tussen zitten, die op hun beurt kunnen worden verfijnd en veranderd door anderen, aldus filosofe De Cruz. Zij deed onderzoek naar de relatie tussen menselijke cognitieve capaciteiten en formele vormen van kennisverwerving. › lees verder

Ontwerpstudie Free Electron Laser

In zijn proefschrift beschrijft Simone di Mitri een ontwerpstudie voor de bouw van een lineaire versneller die een Vrije Elektronen Laser (Free Electron Laser, FEL) aandrijft. Een FEL is een zeer sterke lichtbron, die pulsen Röntgenstraling van een zeer korte tijdsduur (femto-seconden) kan genereren. Het is een onderzoeksfaciliteit waarvoor binnen de natuur- en scheikunde op het ogenblik veel belangstelling bestaat. › lees verder

Fluitenkruid kan (epi)podofyllotoxine produceren

Oktavia Hendrawati heeft met haar onderzoek aangetoond dat het in de toekomst mogelijk kan zijn om via ‘engineering’ van Anthriscus sylvestris (fluitenkruid) de medicinale stof (epi)podofyllotoxine te produceren. Dit plantenextract remt de celdeling. › lees verder

Mid-infrarood opnames uitstekend geschikt om stervorming en zwarte gaten te bestuderen

In het proefschrift van Guido van der Wolk worden opnames van vroeg-type spiraalstelsels en de kernen van radiostelsels geanalyseerd. De opnames van ESO’s Very Large Telescope en de Spitzer Space Telescoop zijn gemaakt in het mid-infrarood, een golflengtegebied dat recent beschikbaar is gekomen door nieuwe detectortechnologie. Van der Wolk laat zien dat de mid-infrarood opnames uitstekend geschikt zijn om de sterpopulaties en stervorming in sterrenstelsels en de mate van activiteit van centrale supermassieve zwarte gaten te bestuderen. › lees verder

Nieuwe elektrochemische technieken om oxidatief geneesmiddelmetabolisme na te bootsen

Aan de toepassing van synthetische elektrochemie bij de imitatie van oxidatieve geneesmiddelmetabolismen heeft Eslam Nouri Nigjeh nieuwe methoden toegevoegd. › lees verder

4x9-baan werkt niet voor mannen, wel voor vrouwen

Promotie Inge Noback › persbericht

Veel docenten in het voortgezet onderwijs ontevreden over hun werk

Promotie Esther Canrinus › persbericht


In Beeld

Auke van der Woud genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs

Naar aanleiding van de actualiteit richt In Beeld op de RUG-website de schijnwerper op een RUG-medewerker en zijn/haar expertise. Deze week prof.dr. Auke van der Woud, vanwege zijn nominatie voor de Libris Geschiedenisprijs met zijn boek 'Een koninkrijk vol sloppen'.


Blogs

Jan Jacobs: Oorzaak & gevolg in de empirische macro economie, het vak van de Nobelprijswinnaars

Macroeconoom dr. Jan Jacobs blogt over het gezelschapsspel onder economen om de Nobelprijswinnaar(s) te voorspellen, de onnavolgbaarheid van het Nobel comité en het gebruik van het werk van de winnaars in zijn eigen onderzoek. › lees verder

Jennifer Jordan: How to attract or discourage consumers? Relevant new research results at marketing conference

‘Discounts coupons can reduce consumer’s spending. People with low power buy expensive gifts. Jennifer Jordan unveils the newest marketing research results from a St. Louis conference. › lees verder

Jennifer Jordan: Where do academics get their data?

In her series to unveil the work of academics, dr. Jennifer Jordan opens the doors of the research lab. A state-of-the-art laboratory to study human behavior like a chemist studies chemicals. How can women present themselves to climb the corporate ladder? What is the effect of guilty feelings? Important questions, but are lab data relevant for the real world? › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen

Everything about…Lars von Trier

24 oktober 2011 › lees verder

At First Sight

The Psychology of First Impressions - Detlef Fetchenhauer

25 oktober 2011 › lees verder

Kenniscafé

Patatje Gezond

27 oktober 2011 › lees verder

Spraakmakende Boeken

Margriet van der Waal over Tikkop van Adriaan van Dis

27 oktober 2011 › lees verder

Studium Generale Groningen

Van der Leeuw-lezing – Uitverkocht, wel beeldregistratie

28 oktober 2011 › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 10:36

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 15 mei 2019

  Adviezen Van Rijn raken RUG hard

  De adviezen van de Commissie Van Rijn met betrekking tot de bekostiging van het hoger onderwijs hebben voor de RUG als brede klassieke universiteit grote gevolgen. De voorgestelde verschuiving van geld ten gunste van bèta-techniek gaat ten koste van...

 • 14 mei 2019

  Aantal kinderen met diabetes type 1 verdubbeld

  Het aantal kinderen dat per jaar de diagnose diabetes mellitus type 1 krijgt, is in de afgelopen dertig jaar verdubbeld. Dat concludeert Angelien Spaans-Hummelink in haar proefschrift.