Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 34

12 oktober 2011

Opinie

‘Europees noodfonds mag slecht gedrag banken niet belonen’

Het Europese noodfonds EFSF moet zo terughoudend mogelijk zijn met het geven van garanties aan Europese lidstaten, banken en andere financiële instellingen, zegt Michael Koetter, hoogleraar Global Economics & Management aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Het moet duidelijk zijn dat het fonds alleen in het uiterste geval in werking treedt. En niet alleen banken, maar ook individuele spaarders en beleggers moeten hun verantwoordelijkheid nemen.’ › lees verder


Promoties

Financiële controlepositie gemeenteraad na dualisering niet verbeterd

Waar publieke middelen uitgegeven worden, horen behoorlijke controlemechanismen te bestaan. In het gemeenterecht hebben deze mechanismen het afgelopen decennium forse wijzigingen ondergaan. Er zijn nieuwe financiële controleurs geïntroduceerd, de opzet van de gemeentelijke begroting en jaarrekening is ingrijpend gewijzigd en er heeft een aanscherping van de rechtmatigheidscontrole plaatsgevonden. Deze wijzigingen vormden een belangrijk onderdeel van de ‘dualisering van het gemeentebestuur’, bedoeld om de positie van de gemeenteraad te versterken. Promovendus Wytze van der Woude onderzocht in hoeverre de controlepositie van de gemeentelijke volksvertegenwoordiging (de gemeenteraad) verbeterd is. Hij concludeert dat er redenen zijn om te twijfelen aan de mate waarin deze doelstelling is verwezenlijkt. › lees verder

Belangrijke rol voor begeleiders bij het bevorderen van alertheid van zeer ernstig meervoudig gehandicapten

Het bieden van ondersteuning en begeleiding aan mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) is een complexe taak voor begeleiders. De keuze van het juiste tijdstip voor een activiteit is daarbij een terugkerend thema. Begeleiders en onderzoekers zijn het erover eens dat momenten waarop een persoon alert is een belangrijk beginpunt vormen voor leren en ontwikkeling. Maar alertheidsuitingen zijn vaak niet goed zichtbaar, omdat mensen met ZEVMB veel en onregelmatige wisselingen in alertheid laten zien. Zowel in de ondersteuning en begeleiding van mensen met ZEVMB alsook in het onderzoek, ervaren begeleiders en onderzoekers dan ook problemen op drie met elkaar samenhangende domeinen: alertheid beschrijven, alertheid meten en alertheid beïnvloeden. Het promotieonderzoek van Vera Munde is erop gericht om de kennis rondom deze drie problemen te verbreden. › lees verder

Welke eigenschappen maken een uitheemse plantensoort tot een plaag?

‘Bospest’, zo wordt de Amerikaanse vogelkers ook wel genoemd. De exoot die begin vorige eeuw als ‘vulhout’ in onze naaldbossen werd aangeplant, werd al snel een moeilijk te bestrijden plaag. Alejandro Ordoñez Gloria behandelt in zijn proefschrift de vraag wat een plantensoort invasief maakt, dus, tot een succesvolle nieuwkomer. Hij deed dit door over de hele wereld patronen te verkennen van gelijkenis in eigenschappen tussen naast elkaar voorkomende uitheemse en inheemse planten. Ordoñez Gloria concludeert dat succesvolle uitheemse soorten beschikken over betere bladeigenschappen, een lagere luifelhoogte en kleinere zaden. › lees verder

Moleculaire motoren

Artem Kulago deed onderzoek naar moleculaire motoren op basis van ‘overvolle’ alkenen. Dit zijn moleculen waarvan een deel (de rotor) ronddraait in één richting; het andere deel (de stator) staat stil. De energie die hiervoor nodig is, is afkomstig uit de opname van licht. Kulago ontwierp en synthetiseerde deze motoren en verrichtte onderzoek naar hun belangrijkste eigenschappen en beperkingen. › lees verder

Optische microscopie op nanoniveau

Vijf eeuwen theoretische en technologische vooruitgang in microscopie hebben de moderne wetenschapper in staat gesteld om materie te bestuderen tot op het niveau van één enkel molecuul. Het proefschrift van Filippo Lusitani gaat over de ontwikkelingen in de laatste twintig jaar; de periode waarin de toepassingsmogelijkheden van optische microscopie zijn verbreed naar nieuwe onderzoeksvelden zoals nanotechnologie en materiaalwetenschap. › lees verder

Pruisisch blauw is meer dan alleen pigment

Pruisisch blauw is ontdekt in de 18e eeuw en werd gebruikt als pigment in verf. Sinds kort is er nieuwe belangstelling voor de chemie van cyanocomplexen. De fysische en chemische eigenschappen, zoals dimensionaliteit, kleur, magnetisme en elektronen-overdracht, zijn toepasbaar op een breed gebied van materiaalgebruik, zoals magneto-optische toepassingen of als materiaal voor de opslag van gas. Héloïse Tchouka onderzocht hoe men deze eigenschappen voor dergelijke toepassingen kan verbeteren. › lees verder

Door Sulfolobus uitgescheiden blaasjes blijken verbonden met ESCRT-eiwitten

Microörganismen scheiden eiwitten uit met verschillende functies in hun omgeving. Albert Ellen bracht de extracellulaire eiwitten in kaart van een groep microörganismen, genaamd Sulfolobus, die leven bij 80°C en onder zure omstandigheden. › lees verder

Verwekker gonorroe bestudeerd

Samta Jain heeft zich gericht op het bestuderen van het type IV secretiesysteem (T4SS) en type IV pili (Tfp) systeem van de voor de mens besmettelijke verwekker van gonorroe, de bacterie Neisseria gonorrhoeae. › lees verder


Oratie

Operations management in context: praktijk en praktijken

In zijn oratie gaat Dirk Pieter van Donk in op de praktijk en praktijken van operations management, het vakgebied dat zich richt op de beheersing en coördinatie van het voortbrengen van goederen en diensten in en tussen bedrijven. Daarmee omvat operations management processen als inkoop, productie, opslag, distributie en levering, maar ook verbetering van dergelijke processen. › lees verder


Diversen

Oktobernummer Broerstraat 5 is uit

Met onder meer: Volkskrantjournalist en RUG-docent Greta Riemersma over het leven bij de dag in Marokko en hoe in Nederland haar half-Marokkaanse kinderen worden uitgescholden; Arie Slob van de ChristenUnie over zijn gependel tussen werk, gezin en de Groningse Universiteitsbibliotheek, destijds; de ex-profvoetballer Zabih Etemadi die zich omschoolde tot voetbaladvocaat en Ally Derks over ‘haar’ IDFA-festival. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen

Tim Jackson – Prosperity without Growth

18 oktober 2011 › lees verder

Kossmann Lezing 2011

Paul Taggart over ‘The Problems of Populism’

21 oktober 2011

Het populisme rukt op, in West-Europa en in het bijzonder in Nederland. Bij de bestudering van het populisme doen zich echter drie problemen voor, zo zal populisme-expert prof. Paul Taggart (University of Sussex) betogen in de Kossmann Lezing 2011.

Blaauwlezing 2011

Populair wetenschappelijke lezing over zwarte gaten

25 oktober 2011

Françoise Combes van het Observatoire de Paris is dit jaar de Blaauw-hoogleraar van het Groningse Kapteyn Instituut voor sterrenkunde. Zij is daarmee de twaalfde die deze eervolle gastleerstoel bekleedt en de populair wetenschappelijke Blaauw-lezing verzorgt. › lees verder

Meer evenementen: › Universitaire agenda


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:11 januari 2018 13:56

Meer nieuws

 • 24 mei 2019

  Vier onderzoekers aan de RUG ontvangen een Vidi-beurs

  NWO heeft aan 85 ervaren onderzoekers ieder een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Vier hiervan doen hun onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), allemaal aan de Faculty of Science and Engineering. De twee vrouwelijke en twee mannelijke...

 • 24 mei 2019

  Eerste editie Top-HR Leiderschapsprogramma succesvol afgerond

  De University of Groningen Business School (UGBS) en het expertisecentrum In the LEAD van de Rijksuniversiteit Groningen kijken terug op een succesvolle eerste editie van het Top-HR Leiderschapsprogramma. Op 21 mei mochten acht top-HR professionals...

 • 22 mei 2019

  Noord-Nederland gaat down under tijdens Solar Challenge

  Studenten van de Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Noorderpoort gaan met hun eigen gebouwde zonneauto voor de eerste keer meedoen aan de Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) in Australië onder de naam Top Dutch Solar Racing...