Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Onderzoek onder leiding van René Veenstra: Huisverbod effectieve maatregel tegen herhaling van huiselijk geweld

10 oktober 2011
Het was elke dag hetzelfde: de kinderen komen thuis uit school, hij drinkt een hele fles, hij wordt gek en hij begint: “Dat is niet goed, waarom doe je zo?” BOEM. Hij schopt de kinderen. Ik zeg tegen de kinderen “Ga maar naar een andere kamer.” Hij tegen mij: “Waarom zeg je dat?” BOEM. Elke dag hetzelfde.

Sinds 2009 geeft de Wet tijdelijk huisverbod burgemeesters de mogelijkheid om plegers van huiselijk geweld gedurende tien dagen te verbieden hun woning te betreden en contact te hebben met de medebewoners. In de provincie Groningen hebben Lienja van Eijkern, Lotte Baan en René Veenstra van de vakgroep Sociologie, in opdracht van de gemeente Groningen, onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het tijdelijk huisverbod. Het onderzoek wijst uit dat het huisverbod de herhaling van huiselijk geweld doet afnemen.

Vergelijking zaken met en zonder huisverbod

Om de effectiviteit van huisverboden te onderzoeken zijn face-to-face interviews gehouden met 30 personen die na huiselijk geweld een huisverbod hebben meegemaakt (15 uithuisgeplaatsten en 15 achterblijvers) en 30 personen die na huiselijk geweld geen huisverbod hebben meegemaakt (15 verdachten en 15 slachtoffers van huiselijk geweld). Deze laatste groep bestond uit gevallen van huiselijk geweld waarbij geen huisverbod was opgelegd, terwijl dat wel gedaan had kunnen worden.

Minder herhaling van fysiek geweld na huisverbod

Door deze vergelijking tussen zaken met en zonder huisverbod kon worden nagegaan of de Wet tijdelijk huisverbod een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de reeds daarvoor bestaande aanpak van huiselijk geweld. Uit het onderzoek blijkt dat er na een jaar minder sprake van herhaald fysiek geweld is bij de groep met een huisverbod (bij 2 op de 18 stellen) dan zonder huisverbod (bij 8 op de 19 stellen).

Een derde van de huisverboden overtreden

In de groep zonder huisverbod heeft de ruime meerderheid van de slachtoffers binnen een week weer contact met de verdachte. Wanneer er zo snel weer contact was, voelden slachtoffers zich minder veilig dan wanneer het contact later plaatsvond. In dat opzicht kan een huisverbod voor rust en bescherming van het slachtoffer zorgen. Toch wordt een derde van de huisverboden overtreden en was er binnen een week weer contact tussen uithuisgeplaatste en achterblijver. Uit het onderzoek blijkt verder dat de huisverbodgroep sneller en vaker contact met de hulpverlening heeft en daar ook meer tevreden over is dan de groep zonder huisverbod.

Aanbevelingen en vervolgonderzoek

In het onderzoek worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van de inzet van huisverboden in de toekomst, het verbeteren van de hulpverlening, met name aan uithuisgeplaatsten. Vervolgonderzoek wordt aanbevolen ten einde de kennis over de verschillende typen plegers en relaties waarbinnen huiselijk geweld voorkomt te vergroten.

RTV Noord besteedde op 27 oktober 2011 aandacht aan het onderwerp.

Laatst gewijzigd:19 februari 2018 16:41

Meer nieuws

 • 15 mei 2019

  KNAW Akademiepenning voor Trudy Dehue

  Trudy Dehue, wetenschapssocioloog, publicist en emeritus hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ontvangt de Akademiepenning van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Akademie reikt die prijs eens in de twee jaar...

 • 14 mei 2019

  Een therapeut op vier poten

  ‘Knuffelsessies’ met kittens tegen stress, dieren in verzorgingstehuizen als middel tegen eenzaamheid, voorleesprojecten met honden, zorgboerderijen – de inzet van dieren in de zorg is booming. En met positief resultaat, zo blijkt uit de praktijk. Maar...

 • 30 april 2019

  Klimaatverandering: niks doen heeft ook gevolgen

  Kies je voor de trein of de fiets in plaats van de auto, of recycle je veel? Dan ben je milieuvriendelijk bezig, en dat zou meer benadrukt mogen worden. Daarop wijst Linda Steg, omgevingspsycholoog aan de RUG. Steg doet onderzoek naar de motivaties...