Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Onderzoek onder leiding van René Veenstra: Huisverbod effectieve maatregel tegen herhaling van huiselijk geweld

10 oktober 2011
Het was elke dag hetzelfde: de kinderen komen thuis uit school, hij drinkt een hele fles, hij wordt gek en hij begint: “Dat is niet goed, waarom doe je zo?” BOEM. Hij schopt de kinderen. Ik zeg tegen de kinderen “Ga maar naar een andere kamer.” Hij tegen mij: “Waarom zeg je dat?” BOEM. Elke dag hetzelfde.

Sinds 2009 geeft de Wet tijdelijk huisverbod burgemeesters de mogelijkheid om plegers van huiselijk geweld gedurende tien dagen te verbieden hun woning te betreden en contact te hebben met de medebewoners. In de provincie Groningen hebben Lienja van Eijkern, Lotte Baan en René Veenstra van de vakgroep Sociologie, in opdracht van de gemeente Groningen, onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het tijdelijk huisverbod. Het onderzoek wijst uit dat het huisverbod de herhaling van huiselijk geweld doet afnemen.

Vergelijking zaken met en zonder huisverbod

Om de effectiviteit van huisverboden te onderzoeken zijn face-to-face interviews gehouden met 30 personen die na huiselijk geweld een huisverbod hebben meegemaakt (15 uithuisgeplaatsten en 15 achterblijvers) en 30 personen die na huiselijk geweld geen huisverbod hebben meegemaakt (15 verdachten en 15 slachtoffers van huiselijk geweld). Deze laatste groep bestond uit gevallen van huiselijk geweld waarbij geen huisverbod was opgelegd, terwijl dat wel gedaan had kunnen worden.

Minder herhaling van fysiek geweld na huisverbod

Door deze vergelijking tussen zaken met en zonder huisverbod kon worden nagegaan of de Wet tijdelijk huisverbod een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de reeds daarvoor bestaande aanpak van huiselijk geweld. Uit het onderzoek blijkt dat er na een jaar minder sprake van herhaald fysiek geweld is bij de groep met een huisverbod (bij 2 op de 18 stellen) dan zonder huisverbod (bij 8 op de 19 stellen).

Een derde van de huisverboden overtreden

In de groep zonder huisverbod heeft de ruime meerderheid van de slachtoffers binnen een week weer contact met de verdachte. Wanneer er zo snel weer contact was, voelden slachtoffers zich minder veilig dan wanneer het contact later plaatsvond. In dat opzicht kan een huisverbod voor rust en bescherming van het slachtoffer zorgen. Toch wordt een derde van de huisverboden overtreden en was er binnen een week weer contact tussen uithuisgeplaatste en achterblijver. Uit het onderzoek blijkt verder dat de huisverbodgroep sneller en vaker contact met de hulpverlening heeft en daar ook meer tevreden over is dan de groep zonder huisverbod.

Aanbevelingen en vervolgonderzoek

In het onderzoek worden aanbevelingen gedaan ten aanzien van de inzet van huisverboden in de toekomst, het verbeteren van de hulpverlening, met name aan uithuisgeplaatsten. Vervolgonderzoek wordt aanbevolen ten einde de kennis over de verschillende typen plegers en relaties waarbinnen huiselijk geweld voorkomt te vergroten.

RTV Noord besteedde op 27 oktober 2011 aandacht aan het onderwerp.

Laatst gewijzigd:19 februari 2018 16:41

Meer nieuws

 • 14 december 2020

  Geschiedenis van het onderwijs spiegel bij actuele vraagstukken

  Vrijheid van onderwijs, kansengelijkheid, staatspedagogiek... Hilda Amsing weet er alles van. Zij is een van de eerste twee Aletta Jacobs hoogleraren aan de RUG. Deze leerstoelen zijn ingesteld voor vrouwelijke wetenschappers, om de...

 • 09 december 2020

  Anna Lichtwarck-Aschoff benoemd tot Hoogleraar Orthopedagogiek

  Het College van Bestuur van de RUG heeft Anna Lichtwarck-Aschoff per 1 januari benoemd tot Hoogleraar Orthopedagogiek bij de basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten bij de Faculteit Gedrags en Maatschappijwetenschappen. Ze zal daar de...

 • 08 december 2020

  Mijlpaal project Klassenfeestjes tegen uitsluiting van kinderen

  Meer dan 10% van de basisschoolkinderen wordt gepest of uitgesloten. Een belangrijke aanwijzing voor uitsluiting is als een kind nooit wordt uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Orthopedagogen van de RUG hebben daarom het project...