Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Volop belangstelling voor Cultuur in de Spiegel

25 oktober 2011

Het meerjarige programma Cultuur in de Spiegel dat de Rijksuniversiteit Groningen samen met SLO en een twaalftal scholen uitvoert, loopt voorspoedig. Het doel van het project is een theoretisch kader en een raamleerplan te ontwikkelen voor cultuuronderwijs gericht op leerlingen van 4 tot 18 jaar. De ambitie is docenten en scholen een handvat te leveren waarmee zij een doorlopende leerlijn cultuureducatie kunnen ontwikkelen die aansluit bij hun visie en afgestemd is op hun leerlingen.


De eerste publicatie: Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs , waarin prof. dr. Barend van Heusden de theorie uiteenzet, is inmiddels uitverkocht en nu als open acces te downloaden op de site van Cultuur de Spiegel. Volgend voorjaar start het onderzoeksteam met een informatieronde voor het primair en voortgezet onderwijs.

Boek

Participatie SNS Reaalfonds

Onlangs besloot het SNS Reaalfonds te participeren in het gedeelte van het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen met een subsidie van € 375.000. Hiermee levert zij een aanzienlijke bijdrage aan de kosten en toont haar betrokkenheid bij het wetenschappelijke deel van het onderzoek.

Dialoog met het werkveld

Het projectteam van Cultuur in de Spiegel organiseert in samenwerking met Cultuurnetwerk Nederland en de Raad van twaalf in het voorjaar van 2012 vijf informatiebijeenkomsten door heel Nederland. Daarbij wordt ingegaan op het theoretisch kader en mogelijkheden hiervan voor de onderwijspraktijk. De organisatie wordt mogelijk dankzij een bijdrage van € 100.000 van het Fonds voor Cultuurparticipatie en eigen bijdragen van de samenwerkingspartners.

 

Forumdiscussie

Dankzij een bijdrage van € 100.000 van het VSB fonds staat sinds augustus de nieuwe website Cultuur in de Spiegel online. Hier ontwikkelt het projectteam een omgeving waarin men de theorie kan verkennen en zich verder kan verdiepen in Cultuur in de Spiegel.

Cultuur in de Spiegel straks ook in België

In nauwe samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen gaat per 1 januari 2012 ook een Vlaams onderzoek Cultuur in de Spiegel van start. Dit project duurt eveneens vier jaar en wordt gefinancierd door het Belgische Ministerie van Onderwijs. Meer informatie over de geplande bijeenkomsten en ander nieuws vindt u op de nieuwe website van Cultuur in de Spiegel.

Contact

Prof. dr. Barend van Heusden, Rijksuniversiteit Groningen, b.p.van.heusden@rug.nl.

Hadewijch de Jong, Cultuur in de Spiegel, projectcoördinator, m.c.h.de.jong@rug.nl ;tel. 050 -3637267

www.cultuurindespiegel.nl

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:28

Meer nieuws

 • 12 februari 2019

  Het klimaatverdriet van Maarten Loonen

  De klimaatverandering op Spitsbergen; Maarten Loonen maakt het al jaren aan den lijve mee. Hij kan uren vertellen over ganzen, rendieren en gletsjers, over de onmetelijke en ons onbekende natuur. Maar het meest raakt hem de klimaatklok die voorttikt...

 • 12 februari 2019

  Eredoctoraten voor Titia de Lange en Philipp Blom

  De Rijksuniversiteit Groningen reikt tijdens de lustrumweek in juni 2019 eredoctoraten uit aan prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom. Historicus Blom ontvangt het eredoctoraat op voordracht van prof. dr. Ann-Sophie Lehmann van de Faculteit der...

 • 07 februari 2019

  Gerrit Krolprijs voor beste Nederlandstalige essay

  De Rijksuniversiteit Groningen bestaat in 2019 405 jaar. Om dit te vieren roept het Talencentrum, in samenwerking met de Faculteit der Letteren, de Gerrit Krolprijs in het leven.