Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Toegevoegde waarde van het primair onderwijs

20 september 2011

De komende twee jaar voert het GION in opdracht van het Ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek uit naar de toegevoegde waarde van basisscholen. Het gaat dan om de vraag wat een kind heeft geleerd vanaf groep 3 tot aan het einde van de basisschool? En in het verlengde daarvan, in hoeverre is dit effect toe te schrijven aan de school zelf?

In het regeerakkoord staat dat alle basisscholen moeten gaan werken met een centrale begintoets in groep 3 en een eindtoets in groep 8. Hiermee wordt het op termijn mogelijk om de leerwinst van leerlingen te bepalen en daarmee ook de toegevoegde waarde van een school.

In dit onderzoek wordt gezocht naar een voor de Nederlandse praktijk geschikte maat voor toegevoegde waarde. Hierbij staat de bruikbaarheid en inzichtelijkheid centraal, zowel voor scholen als voor de Inspectie van het Onderwijs.

In september 2013 zal op basis van dit onderzoek een advies worden uitgebracht aan de minister over het introduceren van een maat voor toegevoegde waarde.

 

Meer informatie verkrijgbaar bij dr. Lyset Rekers-Mombarg

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:27

Meer nieuws