Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Oratie Aurelia Colombi Ciacchi: 'Neem governance serieus in juridisch onderzoek'

27 september 2011

Sinds de jaren 1970 en 1980 zijn er verschillende debatten gaande over governance. Ze hebben betrekking op verschillende rechtsgebieden, waaronder het bedrijfsrecht (corporate governance), het bestuursrecht (good governance van de overheid), het internationaal recht en de internationale betrekkingen (governance van landen en global governance), de rechtstheorie (governance als stijl van regulering), het recht van de EU (governance van de EU), het Europees privaatrecht en governance, het internetrecht en governance, het recht en de governance van de gezondheidszorg, het contractenrecht en governance, landrechten en governance, etc.

Deze debatten zijn in belangrijke mate afzonderlijk van elkaar gevoerd. Een academisch meta-discours over recht en governance, dat al die debatten vergelijkt en samenbindt ontbreekt tot op heden.

Aurelia Colombi Ciacchi stelt in haar oratie op 27 september 2011 dat de ontwikkeling van zo’n vergelijkend meta-discours ten goede zou komen aan zowel de wetenschap als de samenleving. We hebben in het bijzonder een vergelijkende analyse nodig van de good governance-aspecten van de bovengenoemde debatten. Die zou ons beter in staat stellen te reflecteren op good governance in ieder specifiek rechtsgebied en zou maatschappelijke actoren helpen good governance te realiseren.

Een eerste vergelijking van de genoemde debatten stelt ons in staat enkele aspecten van good governance te onderscheiden: legaliteit, efficiency, transparantie, aansprakelijkheid, de beste belangenbehartiging, non-discriminatie en mensenrechtenbescherming. Men zou kunnen zeggen dat dit universele kenmerken van good governance zijn, die op elke menselijke institutie van toepassing zijn, of die nu publiek, privaat of publiek-privaat is. Daarom zouden publiekrechtelijke en privaatrechtelijke onderzoekers intensiever moeten samenwerken dan ze nu doen, aldus Colombi Ciacchi.

Lees hier de volledige tekst van de oratie van Aurelia Colombi Ciacchi.

Laatst gewijzigd:12 november 2015 09:29
printView this page in: English

Meer nieuws