Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Sijbren Otto benoemd tot adjunct-hoogleraar Systems Chemistry

15 september 2011

Sijbren Otto is per 1 september 2011 benoemd tot adjunct-hoogleraar Systems Chemistry bij het Stratingh Instituut van de Faculty of Science and Engineering (voorheen de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen).

Juni 2011 ontving Otto een ERC Starting Grant, een prestigieuze persoonsgebonden beurs van 1,5 miljoen euro voor de duur van vijf jaar. Zijn onderzoek "Self Replication in Dynamic Molecular Networks" op het gebied van de systems chemistry combineert organische chemie met moleculaire zelf-assemblage en -replicatie.

Het onderzoek zal zich richten op nieuwe concepten in zelf-replicatie gebaseerd op de mechanische fragmentatie van grotere geassembleerde structuren om meer kleinere structuren te vormen. De aldus gevormde kleinere structuren kunnen sneller groeien dan de grotere structuren. Het is de verwachting dat dit proces leidt tot exponentiële groei, waarbij het product zelf als katalysator fungeert voor de vorming van meer van hetzelfde product (zogenoemde zelf-replicatie). Dit is een nieuwe manier om macrocycli te vormen.

Dit onderzoek heeft mogelijke toepassingen op het gebied van moleculaire sensoren, smart materials en systems chemistry.

Laatst gewijzigd:13 februari 2017 13:56

Meer nieuws