Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Oratie Roszbach: "Bewaking van de bewakers van banken"

09 september 2011
Roszbach
Roszbach
Oratie titel: Monitoring monitors
prof.dr. K.F. Roszbach
Leeropdracht: Banking and Finance
Datum: 13 september 2011, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen


Lange tijd hebben economen banken beschouwd als efficiënte financiële intermediairs, omdat ze door middel van diversificatie beter in staat zijn risico te absorberen en omdat ze in de bewaking van kredietnemers schaalvoordelen kunnen genereren bij het verzamelen en verwerken van informatie.
Deze doelmatigheden vormen de kern van een wijdverbreide overtuiging dat het voor consumenten en ondernemingen efficiënt is om hun geld op de bank te zetten en om het bewaken van investeerders aan de bank over te laten. Ook is het algemeen aanvaard dat banken daarom over superieure informatie over hun kredietnemers beschikken en dat banktoezichthouders bij het evalueren van bankrisico’s het beste op interne risicometingen van banken kunnen vertrouwen.

Maar recent hebben onderzoekers aangevoerd dat de kwaliteit van deze bewaking door banken, alsook de intensiteit waarmee banken kredietnemers bewaken, kan variëren als gevolg van verschillende omstandigheden, zoals de conjunctuur, het aantal banken dat aan een bedrijf leent, de aanwezigheid van een onderpand, en de mate waarin gedetailleerde informatie beschikbaar is en met andere banken gedeeld wordt.
 
Dat roept een aantal belangrijke vragen op. Hebben consumenten, bedrijven en toezichthouders het bij het juiste eind als ze aannemen dat banken inderdaad superieure bewakers zijn? Hoe kunnen we erachter komen of banken de risico’s van hun leners goed inschatten? Hebben banken mogelijkheden om hun risicoanalyse te verbeteren?

In zijn oratie stelt Kasper Roszbach dat er bewijs is dat sommige banken speelruimte hebben om hun bewakingstechnologie verder te verbeteren. Hij laat ook zien waarom veelgebruikte technieken voor het evalueren van kredietrisico’s een misleidende indruk kunnen geven van het daadwerkelijke risico in de portfolio van een bank. Daarnaast bespreekt Roszbach een methode die banktoezichthouders in staat stelt de bewakingskwaliteit van de banken waarop zij toezicht houden op systematische wijze te evalueren, oftewel een methode voor het bewaken van bewakers.

► Zie ook: Kasper Roszbach hoogleraar Banking and Finance
Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:27
printView this page in: English

Meer nieuws