Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Jeanne Mifsud Bonnici en Joseph Cannataci: 'Invloed consument op gebruik internet'

29 augustus 2011

De Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen coördineert een grootschalig Europees onderzoek naar de privacy van internetgebruikers, het CONSENT-project. De leiding van het project is in handen van prof. J.A. Cannataci en prof. dr. G.P. Mifsud Bonnici.

Gerelateerd: Groot Europees onderzoek naar online privacy op Security.nl, Online-enquête naar de omgang van internetgebruikers met privacy in Informatie Professional.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 14:47

Meer nieuws