Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Academisch Jaar van de Faculteit der Letteren geopend door Femke Halsema

30 augustus 2011

Op dinsdag 30 augustus jl. heeft Femke Halsema het academisch jaar van Faculteit der Letteren aan de Rijksuniversiteit Groningen geopend door het uitspreken van de Letterenlezing. De lezing met de titel ‘Enge mensen: politici in populaire verbeelding’ trok enkele honderden belangstellenden.

Een bewerking van de lezing verscheen woensdag 7 september in de Volkskrant.

Femke Halsema
Femke Halsema

Over de Letterenlezing

Al ruim twintig jaar opent de Faculteit der Letteren haar academische jaar met de Letterenlezing. In de Letterenlezing geeft een bekende Nederlander zijn of haar mening over het belang van de Letteren (talen, kunst, literatuur, media, (kunst)geschiedenis, archeologie en communicatie) voor de maatschappij. Eerdere sprekers waren o.a. Hans Goedkoop, Ronald Giphart, Jan Blokker, Elsbeth Etty, Marcel Möring en Henk van Os.

Femke Halsema

Drs. Femke Halsema (Haarlem, 1966) was als politiek leider jarenlang het gezicht van Groen Links in de Tweede Kamer. Zij werd in 1998 kamerlid, en volgde in 2002 Paul Rosenmöller op als fractievoorzitter. Na 12 jaar beeïndigde zij in januari van dit jaar haar succesvolle politieke carriere. Femke Halsema studeerde algemene sociale wetenschappen: criminologie en rechtssociologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Daarna werkte zij onder meer bij de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA.

Naast haar politiek leiderschap was Femke Halsema actief op vele fronten, onder andere als publicist, bestuurslid van de Stichting Machiavelli en voorzitter van de jury van de Woutertje Pieterse Prijs en de AKO Literatuurprijs. In 2010 ontving zij de Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid. Dit voorjaar was Femke Halsema bijzonder hoogleraar Politiek in de 21e Eeuw (Leonardoleerstoel) aan de Universiteit van Tilburg. Sinds juni van dit jaar is zij lid van de Raad van Commissarissen van WPG Uitgevers, de uitgeefgroep waar onder andere de Arbeiderspers, A.W. Bruna en Balans vallen. In juni maakte zij tevens haar debuut als freelance medewerker bij de Volkskrant, met een bijdrage over de televisieserie 'Mad Men'.

Meer informatie

Afdeling Communicatie, Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen. Tel. 050-3635909, email: info.let rug.nl

Laatst gewijzigd:17 mei 2019 12:54

Meer nieuws