Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

NWO subsidie voor Peter Attema

15 juli 2011

De NWO heeft in het kader van de Vrije Competitie Geesteswetenschappen een subsidie toegekend aan prof. dr. Peter Attema, hoogleraar Klassieke en Mediterrane Archeologie van de Faculteit der Letteren . Van de 41 voorstellen zijn door NWO 7 projecten gehonoreerd waaronder het onderzoeksprogramma van Attema. Het omvat een 5-jarig onderzoeksprogramma waarvoor een subsidie van€ 770.000 is toegekend.

De rol van kleine centra in the economie van Romeins Centraal-Italië

Het toegekende programma ‘ Fora, stationes , and sanctuaries: the role of minor centers in the economy of Roman Central Italy ’ richt zich op het bestuderen van de rol van kleine centra in de economie van Romeins Italië. Huidige modellen van de Romeinse economie richten zich tot op heden vooral op de relaties tussen urbane centra en rurale sites. Vergelijkend etnografisch en historisch onderzoek suggereert echter ook een belangrijke rol voor kleinere centrale plaatsen (zoals wegstations en rurale heiligdommen) in de productie en distributie van goederen en het aanbieden van diensten (markten etc.). Binnen het toegekende onderzoeksprogramma zal door middel van vier met elkaar verbonden deelprojecten een aantal van zulke kleine centrale nederzettingen en hun economisch achterland onderzocht worden. Speciale focus ligt hierbij op het materiele bewijs (met name aardewerk) voor economische interactie en uitwisseling. De te selecteren centra zijn allen gelegen in de Pontijnse regio (ca. 60 kilometer ten zuiden van Rome). Het onderzoeksprogramma vormt zo een nieuwe fase van het langlopende Pontine Region Project, eind jaren ’80 geïnitieerd door de hoofdaanvrager.

Contact: prof. dr. Peter Attema

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:38

Meer nieuws

 • 06 mei 2019

  De sporen van een kampcommandant

  Journalist en tv-maker Ad van Liempt beschrijft in zijn biografie hoe de Duitse commandant van kamp Westerbork, Albert Gemmeker, weg kwam met zijn daden – maar in Duitsland nog jarenlang vreesde voor nieuwe straf.

 • 02 mei 2019

  Kampcommandant Gemmeker jarenlang bevreesd voor nieuwe rechtszaak

  Albert Gemmeker, commandant van kamp Westerbork, staat te boek als een correcte commandant, die volhield niet geweten te hebben wat er met de joden gebeurde. Hij kwam weg met een milde straf, maar werd later in Duitsland nog lange tijd onderzocht door...

 • 29 april 2019

  Jongeren lezen graag over leeftijdgenoten

  Als jongeren lijken op de hoofdpersoon in een verhaal, kan dat positief bijdragen aan de overtuigingskracht van dat verhaal. Dat blijkt uit onderzoek van communicatiewetenschappers Joëlle Ooms, John Hoeks en Carel Jansen van de RUG. Deze conclusie kan...