Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Bijzondere publicatie ter gelegenheid van promotie Helmer Helmers

Koningsmoord! Politieke tekenaars in dialoog met 17e eeuwse collega's
04 juli 2011

De onthoofding van Karel I van Engeland in 1649 riep een storm van protest op, ook in de Nederlandse Republiek. Op dit onderwerp promoveerde Helmer Helmers aan de Universiteit Leiden op 30 juni 2011. Helmers is docent Oudere Nederlands Letterkunde aan de opleiding Nederlandse taal en cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Ter gelegenheid van Helmers’ proefschrift verschijnt een bijzondere uitgave met bijdragen van tekenaars Joep Bertrams, Jos Collignon, TRIK, Siegfried Woldhek en columnist Bert Wagendorp. In het boek ‘Het zien gaat voor het zeggen. Een hedendaagse kijk op gebeurtenissen van lang geleden’ (Atalanta Pers), leggen deze prominente opiniemakers parallelen tussen de politieke cultuur en beeldvorming van nu en die van de 17e eeuw.

Contact: Helmer Helmers

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:38

Meer nieuws

 • 20 mei 2019

  Aanstaand eredoctor Philipp Blom: een offroad historicus

  Vóór onze afspraak is aanstaand eredoctor historicus en filosoof Philipp Blom gebriefd dat hij zal worden ondervraagd over zijn werk en missie. Werk oké, maar een missie? 'Die heb ik niet', zegt Philipp Blom in vloeiend Nederlands aan de telefoon vanuit...

 • 06 mei 2019

  De sporen van een kampcommandant

  Journalist en tv-maker Ad van Liempt beschrijft in zijn biografie hoe de Duitse commandant van kamp Westerbork, Albert Gemmeker, weg kwam met zijn daden – maar in Duitsland nog jarenlang vreesde voor nieuwe straf.

 • 02 mei 2019

  Kampcommandant Gemmeker jarenlang bevreesd voor nieuwe rechtszaak

  Albert Gemmeker, commandant van kamp Westerbork, staat te boek als een correcte commandant, die volhield niet geweten te hebben wat er met de joden gebeurde. Hij kwam weg met een milde straf, maar werd later in Duitsland nog lange tijd onderzocht door...