Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Vakgroep Sociologie ontvangt subsidie voor doorontwikkeling meetinstrument pesten

10 juni 2011

De vakgroep Sociologie heeft van de Gratama stichting €13.050 subsidie ontvangen voor de doorontwikkeling van een online instrument waarmee op basisscholen het sociale klimaat en eventuele pestproblemen in een klas in beeld kunnen worden gebracht. Met deze bijdrage kan het instrument worden geoptimaliseerd door te investeren in kindvriendelijkheid, zodat ook jonge kinderen en kinderen die moeite hebben met lezen mee kunnen doen.

Het meetinstrument vloeit voort uit het onderzoek naar pesten dat met name door René Veenstra en Gijs Huitsing van de vakgroep sociologie wordt verricht. De basis van het instrument wordt gevormd door vragenlijsten die door kinderen en leerkrachten van een klas online kunnen worden ingevuld. Met deze gegevens wordt een rapport over de sociale structuur van de klas gemaakt, waarna betrokkenen (zoals leerkrachten en schoolbegeleiders) een op maat gemaakt verbeterplan op kunnen stellen om pesten en andere groepsproblematiek aan te pakken.

Het meetinstrument kijkt naar de sociale netwerken van de schoolklas, en heeft als meerwaarde dat de focus komt te liggen op het functioneren van de hele groep. Pesten en groepsproblemen kunnen niet begrepen worden zonder te kijken naar de steun die pesters van klasgenoten ontvangen. Door het gedegen inzicht in de sociale relaties in een klas kunnen eventuele sociale en pestproblemen beter en gerichter worden aangepakt.

Het meetinstrument wordt ontwikkeld in samenwerking met professionals uit de beroepspraktijk, zoals schoolbegeleiders van het Groningse Consultatieteam Pesten en Pestweb. Door deze samenwerking sluiten de uitkomsten van een meting met het instrument goed aan op de dienstverlening die vanuit de onderwijsbegeleidingsdiensten wordt geboden.

De bijdrage van de Gratama stichting maakt mogelijk dat het meetinstrument gebruiksvriendelijk wordt ontworpen zodat het goed aan kan sluiten op de belevingswereld van kinderen. Het instrument zal eind 2011 gereed zijn, en zal proefdraaien vanaf september 2011. Vanaf september 2012 zal het instrument ook worden toegepast binnen het KiVa anti pest programma.

Wilt u meer informatie, of heeft u interesse om het meetinstrument in uw klas af te nemen en zo inzicht te krijgen in de sociale relaties van uw schoolklas? Neem dan contact op met Gijs Huitsing (g.e.huitsing[at]rug.nl).

Zie ook:

Wie pest wie? Sociale-netwerkanalyse brengt pestprocessen in kaart

www.pestweb.nl

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:26

Meer nieuws