Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Dr. Marc Pauly: ‘Deliberatieve peiling vergroot betrokkenheid burger’

29 juni 2011

De overheid kan de betrokkenheid van burgers bij bestuurszaken vergroten door een deliberatieve peiling te organiseren. Dat stelt Marc Pauly, onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Deelnemers aan een deliberatieve peiling krijgen uitgewogen informatie van wetenschappers en discussiëren vaak voor het eerst met mensen die heel anders over dat onderwerp denken. Dat is een belangrijk voordeel van deze methode ten op zichte van andere vormen van burgerparticipatie. Keuzes die voortvloeien uit een deliberatieve peiling worden veel bewuster gemaakt.’

Marc Pauly
Marc Pauly

In Nederland is de deliberatieve peiling een nieuw verschijnsel. In andere landen wordt deze werkwijze al regelmatig toegepast. Met succes, zegt Pauly. ‘Beleidsbeslissingen zijn beter en de betrokkenheid bij burgers is groter.Daarbij is het van groot belang dat de oplossingen die worden aangedragen en verkozen vervolgens ook serieus worden uitgevoerd.’

Actieve particitpatie

De deliberatieve peiling is een onderzoeksmodel waarbij de actieve participatie van burgers centraal staat. Door middel van een aselecte steekproef wordt een deelnemersgroep samengesteld. Daarin verschilt de peiling sterk van andere methoden. Pauly: ‘Referenda en wijkbijeenkomsten zijn open voor iedereen. Doorgaans zijn het echter vooral de geïnteresseerden en mensen met bezwaren die daadwerkelijk hun stem laten horen. Bij een deliberatieve peiling werk je met een zo representatief mogelijke groep. Daarmee is de kans een stuk kleiner dat alleen de initieel geïnteresseerden meebeslissen.’

Meer begrip

Deelnemers aan de peiling worden vooraf geïnterviewd en gaan vervolgens tijdens een bijeenkomst in discussie met elkaar én deskundigen. Pauly: ‘Mensen uit dezelfde sociale omgeving hebben vaak een vergelijkbare mening. Nu komen ze ook met andere meningen in aanraking. Je merkt duidelijk dat daardoor ook begrip voor elkaars standpunten wordt gekweekt.’ Enquêtes die werden gehouden voor en na dergelijke bijeenkomsten maken duidelijk dat deelnemers na afloop veel meer kennis over het onderwerp hebben. ‘Dat maakt de beslissing die deelnemers maken ook meer genuanceerd. En in elk geval zijn de deelnemers beter geïnformeerd. Bij een referendum stemmen bijvoorbeeld ook mensen die geen enkele kennis van zaken hebben.’

Constructieve dicussie

Begin 2010 organiseerde Pauly een deliberatieve peiling op wijkniveau. Bewoners van de Groningse wijk De Wijert droegen daarbij zelf ideeën aan voor het aanpakken van overlast en het vergroten van buurtveiligheid. Die bijeenkomst was opvallend minder vijandig in vergelijking met een ‘gewone’ wijkbijeenkomst. Pauly: ‘Vaak hangt op dergelijke bijeenkomsten een sfeer van ‘wij-tegen-zij’. Dit keer werd de sfeer juist als positief ervaren. De discussie was veel constructiever en positiever dan de woningcorporaties tot dan toe gewend waren.’

De deliberatieve peiling vergroot de betrokkenheid van de burger, betoogt Pauly. ‘Omdat mensen het gevoel hebben nu wél invloed te hebben. Juist daarom is het belangrijk dat een peiling wordt vastgekoppeld aan concrete beslissingen. Zo kun je een deel van het bestuur teruggeven aan de burgers.’

Kostbare methode

Uiteraard zitten er ook nadelen aan de deliberatieve peiling. ‘De methode kost veel tijd, energie en geld’, zegt Pauly.’ Er is een uitgebalanceerd informatiepakket nodig, er moeten deskundigen komen praten en de interviewers moeten worden betaald.’ Om deelname aantrekkelijk te maken organiseert Pauly bovendien kinderopvang en krijgen de deelnemers vaak een vrijwilligersbijdrage voor hun inzet. ‘Maar als de beslissing van de deelnemers gegarandeerd concrete effecten heeft, kun je die vergoeding vrij laag houden’, aldus Pauly.

Curriculum Vitae

Marc Pauly (Duitsland, 1973) studeerde cognitiewetenschap aan Stanford University. Sinds 2008 is hij als onderzoeker verbonden aan de faculteit wijsbegeerte van de RUG.

Reacties

Gert Jan (juni 29, 2011 om 12:13 pm)

Mee eens en ik vind deze omgangsvorm met een eeuwenoud conflict in de mens nog altijd waardevol. De op de psychologie geente methode heeft iets van ‘eerst de ergste kou uit de lucht halen’. Pas als mensen bij het bespreken van problemen geen hinder meer ondervinden van het ‘zij tegen ons’ gevoel, pas dan kunnen ze aan een oplossing werken. Pas nadat de ergste kou uit de lucht is en alle oude koeien uit de sloot gehaald zijn, voelt men zich prettig, serieus genomen en kán men weer neutraal/positief meedenken. Deliberatie, beraadslagen, overleggen is één, maar de juiste keuzes maken blijft twee… Het instrument is in 1988 door James Fishkin aan de universiteit van Stanford ontwikkeld en geldt als een valide instrument voor geïnformeerde opinievorming, en heeft zowel goede als minder goede voorbeelden opgeleverd. De deelnemers worden geholpen zich open te stellen voor het zo vooroordeelvrij mogelijk beoordelen van aangedragen oplossingen. Mooi werk.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:10
printView this page in: English

Meer nieuws