Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

GUF-100 prijs voor Lieuwe Zijlstra

27 juni 2011

Bij het honderdjarig bestaan van het Groninger Universiteitsfonds in 1993 zijn de GUF-100 prijzen ingesteld, die bij elk lustrum van de RUG worden toegekend. De prijzen bestaan uit beurzen voor studie of onderzoek en zijn bedoeld voor excellente studenten van de 9 faculteiten van de RUG.  Sociologie Research Master student Lieuwe Zijlstra, die ook Research Master student is bij Wijsbegeerte, heeft een van de negen GUF-100 prijzen gewonnen. Op vrijdag 1 juli krijgt Lieuwe Zijlstra tijdens de academische zomerceremonie in het Academiegebouw (begint om 16.00 uur) de prijs uitgereikt uit handen van de voorzitter van het GUF, prof. dr. P.C. van der Kruit.

Uit de 9 winnnaars van de GUF-prijzen wordt dan ook bekend gemaakt wie door de jury is verkozen tot winnaar van de University of Groningen Excellence Award.

Voorafgaand aan de zomerceremonie op 1 juli om 16.00 uur is Lieuwe Zijlstra met de andere 8 winnnaars uitgenodigd om van 07.45 - 08.45 uur deel te nemen aan een ontbijt met Rector Magnificus prof. dr. Elmer Sterken.

Laatst gewijzigd:28 oktober 2016 23:38

Meer nieuws

 • 14 december 2020

  Geschiedenis van het onderwijs spiegel bij actuele vraagstukken

  Vrijheid van onderwijs, kansengelijkheid, staatspedagogiek... Hilda Amsing weet er alles van. Zij is een van de eerste twee Aletta Jacobs hoogleraren aan de RUG. Deze leerstoelen zijn ingesteld voor vrouwelijke wetenschappers, om de...

 • 09 december 2020

  Anna Lichtwarck-Aschoff benoemd tot Hoogleraar Orthopedagogiek

  Het College van Bestuur van de RUG heeft Anna Lichtwarck-Aschoff per 1 januari benoemd tot Hoogleraar Orthopedagogiek bij de basiseenheid Gedrag, Opvoeding en Kinderrechten bij de Faculteit Gedrags en Maatschappijwetenschappen. Ze zal daar de...

 • 08 december 2020

  Mijlpaal project Klassenfeestjes tegen uitsluiting van kinderen

  Meer dan 10% van de basisschoolkinderen wordt gepest of uitgesloten. Een belangrijke aanwijzing voor uitsluiting is als een kind nooit wordt uitgenodigd voor een verjaardagsfeestje. Orthopedagogen van de RUG hebben daarom het project...