Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Tom van Yperen benoemd tot bijzonder hoogleraar Monitoring en Innovatie Zorg voor de Jeugd

22 juni 2011

Prof.dr. T.A. (Tom) van Yperen is per 1 september 2011 door het Nederlands Jeugdinstituut benoemd tot bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie zorg voor de jeugd bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Van Yperen is orthopedagoog en als expert verbonden aan het Kenniscentrum van het Nederlands Jeugdinstituut. Tevens is hij tot medio 2012 werkzaam als bijzonder hoogleraar op het terrein van het onderzoek en de ontwikkeling van effectieve jeugdzorg aan de Universiteit Utrecht.

Tom van Yperen (Delft, 1958) is eerst opgeleid als leerkracht voor het basisonderwijs. Daarna studeerde hij pedagogiek in Leiden en studeerde in 1985 cum laude af in de orthopedagogiek. In 1990 promoveerde hij aan de universiteit Leiden op onderzoek op het terrein van specifieke ontwikkelingsstoornissen (problemen met lezen, taal, motoriek). Hierna werkte van Yperen als docent en onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. In 1995 maakte hij de overstap naar het toenmalige Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, waaruit het Nederlands Jeugdinstituut is voortgekomen. Sinds 2002 is Van Yperen tevens bijzonder hoogleraar bij de Universiteit Utrecht op het terrein van het onderzoek en de ontwikkeling van effectieve jeugdzorg. In die functie geeft hij onderwijs over de kwaliteitsontwikkeling van de sector en stimuleert en begeleidt hij onderzoek naar de resultaten van jeugdzorginterventies.

Aan de Rijksuniversiteit Groningen gaat Van Yperen zich bezighouden met de vraag hoe de effectiviteit van jeugdzorg is te monitoren, zodat professionals de monitoring niet als controlerend of bureaucratisch ervaren, maar juist als stimulerend en leerzaam. Ook wil hij weten hoe in dat leerproces kennis uit de praktijk of de literatuur is in te zetten om de zorg effectiever te maken. Die verbetering moet dan weer zichtbaar zijn in de monitor. De focus ligt daarbij op de jeugdzorg (eerste- en tweedelijn), met tevens aandacht voor de bruikbaarheid van de kennis en ervaring voor de zorg voor gehandicapte jeugdigen en de speciale onderwijsvoorzieningen. De leerstoel wordt gevestigd binnen de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, afdeling Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, basiseenheid Orthopedagogiek.

Zie ook: Nederlands Jeugdinstituut: www.nji.nl

Laatst gewijzigd:25 februari 2015 15:56

Meer nieuws