Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Sabrina Corbellini veelvuldig in de media n.a.v. deelname Bessensap

22 juni 2011

Op 6 juni jl. vond Bessensap plaats, een door NWO georganiseerd evenement waarbij ruim dertig talentvolle wetenschappers nieuws over hun onderzoek presenteerden. Dr. Sabrina Corbellini van de Faculteit der Letteren is daarbij ingegaan op haar onderzoeksproject ‘Holy Writ and Lay Readers. A Social History of Vernacular Bible Translations in the Late Middle Ages’, een onderzoek naar de sociale geschiedenis van het lezen en naar lezers van Bijbelvertalingen voor de Reformatie.

Naar aanleiding van haar optreden is er de afgelopen tijd in de media veel aandacht besteed aan haar onderzoek. Zo was zij op 6 juni te horen in Hoe? Zo!, op radio 5, te beluisteren op podcast: http://educatie.ntr.nl/radio/134903/hoe-zo-radio/ .

Verder verscheen er een artikel op Kennislink: http://www.kennislink.nl/publicaties/iedereen-las-bijbel-in-de-middeleeuwen en werden er twee artikelen aan gewijd in dagblad Trouw:

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/2446627/2011/06/18/Al-ver-voor-Maarten-Luther-las-iedereen-de-Bijbel.dhtml

http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/2446610/2011/06/18/Middeleeuwse-vaklui-lazen-de-Bijbel-al-in-hun-eigen-taal.dhtml

Ook het Reformatorisch Dagblad, het Katholiek Nieuwsblad en het Dagblad van het Noorden besteden deze week aandacht aan het onderzoek.  

Meer informatie: Dr. S. Corbellini

Laatst gewijzigd:05 april 2018 12:01

Meer nieuws