Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

23 Juni: CMRS Lezing: Vreemde vogels in de spiegel: over de toe-eigening van de Ander

Dr. Miguel John Versluys (Universiteit Leiden)
23 juni 2011

Tijd : Donderdag 23 juni 2011 10.00-11.00 uur
Plaats: Academiegebouw (Broerstraat 5) zaal A8

Stereotypen van en over de Ander zijn de afgelopen decennia nauwgezet en vanuit heel diverse perspectieven bestudeerd, waarbij het werk van Edward Said een voortdurende bron van inspiratie vormt. De studie van nationale beelden (of images) en het discours van nationale karakterisering en stereotypering heeft zich zelfs ontwikkeld tot de eigen subdiscipline van de imagologie. De analyse van dergelijke processen is in een tijd als de onze, waarin beelden van de Ander niet alleen zeer actief worden gebruikt in het maatschappelijke debat maar inmiddels ook in politieke besluitvorming, buitengewoon zinvol. Het bestaan van “nationale karakters” is weliswaar een “modern bijgeloof” (Joep Leersen), maar als zodanig wel een overtuiging die keer op keer fundamenteel blijkt te zijn voor de loop van de Europese geschiedenis.

 

Het in beeld brengen van al die vertogen over de Ander heeft geleid tot een genuanceerd inzicht in hun maatschappelijk functioneren. Daarbij blijkt iedere keer dat stereotypen niet statisch zijn, maar onderhevig aan verandering, ontwikkeling, contextuele interpretatie en (bewust of onbewust) misverstaan. Beroemd is het voorbeeld van Erasmus, die, zoals Ari Wesseling heeft laten zien, het stereotiep van de “botte Hollander” mede vormt geeft; om het radicaal om te draaien en in te zetten als deugd op het moment dat hij zich voor een keer af wil zetten tegen de Italiaanse humanisten — waartoe hij in feite behoort. Identiteit, zo blijkt uit deze casus, heeft dus vaak vooral te maken met (sociale) identificatie en moet immer worden bezien met de concepten “constructie” en “context” in gedachten. 

In zijn lezing zal Dr. Versluys zich richten op twee aspecten van de boven omschreven problematiek, waarbij hij zich vooral zal focussen op zijn eigen specialisatie: de periode van de Oudheid.

Over Dr. Versluys

Dr. Versluys is sinds 2003 verbonden aan de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. In 2001 rondde hij zijn PhD af aan de Universiteit Leiden en werkte vervolgens aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zijn onderzoeksgebied is culturele interactie in de Hellenistische en Romeinse wereld en hij schreef hierover onder andere het boek Aegyptica Romana (Brill, Leiden/Boston 2002). Op dit moment coördineert Versluys het door NWO gefinancierde onderzoeksproject genaamd “Cultural innovation in a globalising society: Egypt in the Roman world”.

 

Deze lezing vindt plaats in het kader van het CMRS-congres 'Afstoten of omarmen? Omgang met het vreemde van oudheid tot verlichting
Informatie en aanmelding congres:
congrescmrs2011@gmail.com

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:38

Meer nieuws

 • 20 mei 2019

  Aanstaand eredoctor Philipp Blom: een offroad historicus

  Vóór onze afspraak is aanstaand eredoctor historicus en filosoof Philipp Blom gebriefd dat hij zal worden ondervraagd over zijn werk en missie. Werk oké, maar een missie? 'Die heb ik niet', zegt Philipp Blom in vloeiend Nederlands aan de telefoon vanuit...

 • 06 mei 2019

  De sporen van een kampcommandant

  Journalist en tv-maker Ad van Liempt beschrijft in zijn biografie hoe de Duitse commandant van kamp Westerbork, Albert Gemmeker, weg kwam met zijn daden – maar in Duitsland nog jarenlang vreesde voor nieuwe straf.

 • 02 mei 2019

  Kampcommandant Gemmeker jarenlang bevreesd voor nieuwe rechtszaak

  Albert Gemmeker, commandant van kamp Westerbork, staat te boek als een correcte commandant, die volhield niet geweten te hebben wat er met de joden gebeurde. Hij kwam weg met een milde straf, maar werd later in Duitsland nog lange tijd onderzocht door...