Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Dr. Sabrina Corbellini deelneemster aan Bessensap 2011

06 juni 2011

Op maandag 6 juni a.s. organiseert NWO in samenwerking met de Vereniging van Wetenschapsjournalisten in Nederland en de Nederlandse Vereniging van Journalisten Bessensap. Dit evenement brengt journalisten, redacteuren, voorlichters en mediagenieke onderzoekers dichter bij elkaar. Het motto: wetenschap ontmoet pers, pers ontmoet wetenschap. Dr. Sabrina Corbellini, Faculteit der Letteren, is uitgenodigd om hier haar onderzoek te presenteren.

Tijdens Bessensap presenteren ruim dertig talentvolle wetenschappers nieuws over hun onderzoek. De onderwerpen beslaan de volle breedte van de wetenschap. Ook zullen in het Haagse Museon de NOW-Spinozapremielaureaten van 2011 bekend worden gemaakt.

Lezing Dr. Sabrina Corbellini

Dr. Corbellini zal ingaan op haar onderzoeksproject ‘Holy Writ and Lay Readers. A Social History of Vernacular Bible Translations in the Late Middle Ages’,een onderzoek naar de sociale geschiedenis van het lezen en naar lezers van Bijbelvertalingen voor de Reformatie . Het klassieke beeld van de middeleeuwen is flink aan herziening toe. Het is geen cultureel achtergestelde tijd, maar een periode van razendsnelle ontwikkelingen en sociale dynamiek. Voorbeeld daarvan is de verspreiding van Bijbelvertalingen. Bijbels in de volkstaal zijn geen ‘Protestantse’ uitvinding, maar een fenomeen dat juist de late middeleeuwen heeft gekenmerkt.

De resultaten van het onderzoek naar de verspreiding van Bijbels in de volkstaal tijdens de laatste eeuwen van de Middeleeuwen zullen een aanpassing van de geschiedenisboeken nodig maken. Het traditionele beeld dat het boek der boeken alleen gelezen werd door priesters en kloosterlingen en dat ‘gewone mensen’ zich met kruimels en slappe aftreksels tevreden moesten stellen is een bedenksel van het Protestantse paradigma. Door zich duidelijk af te zetten tegen het verleden (de donkere middeleeuwen), probeerden Protestantse bewegingen hun identiteit als ‘Bijbelbevrijders’ te creëren. In werkelijkheid hadden middeleeuwse lezers (en die lezers waren er echt!) vertalingen van de Bijbel tot hun beschikking om in groepsverband of alleen de Schrift te lezen, te becommentariëren, te mediteren en uit het hoofd te leren. Middeleeuwse Bijbellezers behoorden niet uitsluitend tot de elite, maar waren ook timmermannen, schoenmakers en voddenboeren.

Naast dr. S. Corbellini neemt ook dr. M.H.F. Wilkinson van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (RUG) deel aan Bessensap.

Meer informatie

Dr.S. Corbellini:

tel: 050 363 5966, e-mail: s.corbellini rug.nl.

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:38

Meer nieuws