Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Oratie: succesvolle IT projecten alleen bij afstemming technologie en organisatie

19 mei 2011
Boonstra
Boonstra

 

  • "Innoveren met informatietechnologie: een tweesnijdend zwaard"
  • Oratie prof.dr. Albert Boonstra, hoogleraar Information Management, in het bijzonder de relatie tussen ICT, organisaties en mensen
  • Dinsdag 24 mei, 16.15 uur
  • Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Informatietechnologie kan voor organisaties fungeren als een krachtig middel voor innovatie. Tegelijkertijd staan ICT-projecten bekend om hun hoge faalpercentages. Uit onderzoek blijkt dat het effectief benutten van IT samenhangt met de afstemming tussen technologie en organisatie. In zijn oratie gaat prof.dr. Albert Boonstra van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde in op deze afstemming. Hij presenteert een model dat laat zien op welke terreinen afstemmingsproblemen kunnen ontstaan en hoe hierop gereageerd kan worden.


Innovatie gebaseerd op informatietechnologie kan betrekking hebben op de vernieuwing van producten en diensten, maar ook op het opnieuw ontwerpen van bedrijfsprocessen en organisatiestructuren. Voorbeelden zijn het gebruik van databases voor relatiemanagement en de toepassing van zoekmachines voor patiëntendiagnostiek.

Daartegenover staan voorbeelden van problematische of mislukte informatietechnologieprojecten, zoals het Elektronisch Patiëntendossier, rekeningrijden en de IT-problemen bij de politie. Ook blijken ingevoerde informatiesystemen lang niet altijd in de innovatie te resulteren die men er aanvankelijk van verwachtte. Soms maakt informatietechnologie organisaties inflexibel, gelijkvormig, afhankelijk en/of bureaucratisch.

Voor het effectief benutten van informatietechnologie is het cruciaal dat technologie en organisatie bij elkaar aansluiten en elkaar versterken. Sommige organisaties blijken effectief in het realiseren van deze afstemming, terwijl andere hier minder succesvol in zijn. In deze laatste gevallen wordt de technologie onvoldoende aangepast aan de organisatie en wordt er te weinig aandacht besteed aan de organisatieverandering die noodzakelijk is om de potentiële voordelen van informatietechnologie daadwerkelijk te realiseren.

 

Albert Boonstra
Professor Boonstra (Alphen aan den Rijn (1959), woonachtig te Leeuwarden) is afgestudeerd in economie en recht (Groningen) en heeft een Master's Degree en een doctoraat van de universiteit van Glasgow. Hij is verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde in Groningen, waar hij onderzoek doet, onderwijs geeft en directeur is van het Master of Science in Business Administration programma. Boonstra is gespecialiseerd in vraagstukken rond het gebruik van geavanceerde IT toepassingen, in het bijzonder van systemen die organisatiebreed of door meerdere organisaties worden toegepast. Daarnaast onderzoekt hij sociale, politieke en organisatorische implicaties van nieuwe IT toepassingen.
Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:25

Meer nieuws