Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Verbeteren van rekenonderwijs door digitale ondersteuning van assessment

19 april 2011

De komende drie jaar voert het GION samen met de KPCgroep en het UOCG een grootschalig onderzoek uit naar de digitale ondersteuning van assessment in de rekenlessen. Assessment houdt in dat leerkrachten zicht krijgen op de mate waarin de leerlingen de lesstof rekenen hebben begrepen. Vervolgens bepalen ze welke stappen er nodig zijn om hiaten in kennis te verminderen.

Uit rapportages van de Inspectie van het Onderwijs over opbrengstgericht werken blijkt dat de meeste leerkrachten al gebruik maken van maandelijkse rekentoetsen. Aan de hand van de resultaten wordt aan zwakke rekenaars herhalingsstof aangeboden. In dit onderzoek wordt deze werkwijze verder uitgewerkt.

Het programma dat ontwikkeld wordt ziet er als volgt uit. De leerlingen krijgen zoals gewoonlijk een aantal rekenlessen in de week. Aan het eind van de week kiest de leerkracht een set opgaven uit een verzameling digitale opgaven die past bij de behandelde stof. Leerlingen geven vervolgens met een stemkastje hun antwoorden. De resultaten komen direct in een grafiek op het digitale schoolbord en de leerkracht gebruikt deze informatie om feedback en extra instructie te geven.

Het onderzoek is een samenwerking tussen het GION, het UOCG en de KPCgroep uit Den Bosch, die de begeleiding van leerkrachten verzorgt. Het is gebaseerd op de NWO-PROO aanbesteding naar verbetering van rekenonderwijs door middel van Research & Development projecten.

Coördinator van het onderzoek is prof.dr. Egbert Harskamp

 

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:25

Meer nieuws